ÜGYELETI REND_001

Bizonyítványosztás 2020

 

Vakáció!

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

A KRÉTÁban közzétett módon és időpontban, június 18-án és 19-én  osztálykeretben szervezzük meg a tanév lezárását, a bizonyítványosztást.

Kérjük, a teremben csak a tanulók és a pedagógusok tartózkodjanak, a szülők az épületen kívül várhatják meg a gyerekeket.

Jó egészséget, kellemes vakációt, pihentető feltöltődést kívánunk!

Ballagás 2020

Nyolcadikos tanulóinktól az utolsó tanítási napon, 2020. június 15-én búcsúzunk.

A ballagásra és bizonyítványosztásra 13, 14 és 15 órakor osztálykeretben kerül sor a végzős tanulók és a pedagógusok részvételével.

Az ünnepséget videófilm formájában készítettük el, melyet később megtekinthetnek  a szülők, hozzátartozók, így szép emlék marad ez az esemény a szokatlan körülmények ellenére is.

Diákjainknak sok sikert, eredményes középiskolás éveket, boldog életet kívánunk!

00112628

Felvételi plakát a Zeneiskolában 2020-2021 tanévre_001

Minden szülő figyelmébe! Iskolai étkeztetés 2020/21. tanévre

Tisztelt Szülők!

Fontos információkat és nyomtatványokat találnak az Iskolai étkeztetésről  IDE kattintva.

A DIM (Debreceni Intézményműködtető Központ) munkatársához, Répási Ramónához (repasi.ramona@diminfo.hu) június 15-ig kell benyújtani a dokumentumokat!

Felülbírálati kérelem

Tisztelt Szülők!

A 2020/21-es tanévre vonatkozó elsős beiratkozási folyamatban a jogorvoslati (felülbírálati) kérelem az alábbi linkeken érhető el:

WORD formátumban: https://drive.google.com/open?id=1NJoYUI-JQJGWJwrDEddQ0qFqN3b82ncJ

PDF formátumban: https://drive.google.com/open?id=1VHu1V0exTV3lt6r-WL77yOUUdSSDaXjK

 

Szülőknek szóló tájékoztató a 2020/21. tanévi elsős beiratkozáshoz

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 Kérjük, tüzetesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!

Már itt felhívjuk a figyelmet, hogy intézményünk, a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola esetében a második szakaszban (2020. április 28-tól május 15-ig) van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

 

Köszönjük, hogy az óvodákban leadott Jelentkezési szándékával a Debreceni Tankerületi Központ intézményét tisztelte meg. Kérjük, hogy az Ön által első helyen jelölt általános iskola  KRÉTA felületén jelentkezési szándékát erősítse meg.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 • A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját az alábbi internetes oldalakon találhatja meg:

https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

http://kk.gov.hu/hirek-debreceni (KÖZLEMÉNY)

https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/oktatas/altalanos-iskolai-kepzessel-kapcsolatos-informaciok

Továbbá minden, a Debreceni Tankerületi Központ (a továbbiakban: DTK) fenntartásában működő intézmény honlapján elérhető az intézmény saját felvételi körzetének jegyzéke.

Intézményi felvételi körzet utcajegyzéke a honlapon

vagy

Intézményi felvételi utcajegyzék .xlsx formátumban

 • A beiratkozás második szakaszában április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

 

Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy intézményünk, a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára semmiképpen nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására munkanapokon az alábbi rend szerint van lehetőség:

– előzetesen telefonon (479-582, vagy 30-464-6301) időpontot kell kérni, a lefoglalt időpontot feltétlenül  be kell tartani

– hétfő, kedd, pénteki napokon 8.30-tól 15.30-ig

– szerda, csütörtöki napokon 10-től 18 óráig

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Tájékoztatjuk, hogy az intézményvezető a tanuló felvételéről szóló döntését a beiratkozás I. szakaszában érintett intézményekben 2020. április 25-27. között, a beiratkozás II. szakaszában érintett intézményekben pedig 2020. május 16-21. között hozza meg, s egyúttal ugyanezekben az időintervallumokban kerül sor az Ön értesítésére is.

Segítség a KRÉTA használatához, gyermekétkeztetés igénylése

Kedves Szülők!

Tanulóink elsősorban a KRÉTA Házi feladatok funkciójában kapják meg pedagógusaiktól az oktatási anyagokat. A tanulói belépés módjáról a KRÉTA Faliújság bejegyzésben március 17-én tettem közzé emlékeztetőt.

Esetleges belépési problémáikkal Debreceni Bálint rendszergazda kollégánkhoz fordulhatnak az alábbi e-mail címen : petofidiak@gmail.com

A gyermekétkeztetés igénylésének lehetőségéről Hajnal János igazgató úr levelét a KRÉTA Faliújságon olvashatják! (március 19-i közzététel)

Komáromi Julianna intézményvezető

Koronavírus akcióterv – új oktatási munkarend

Kedves Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola közösség!

2020-03-13-án, 21.15 órakor az Operatív Törzs határozata alapján Orbán Viktor miniszterelnök úr akciótervet tett közzé (https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-viktor-rendkivuli-bejelentese-koronavirussal-kapcsolatos-kormanyzati-intezkedesekrol). Ez egy új  helyzetet teremtett. Ennek értelmében az alábbi forgatókönyvet kell követnünk:

2020-03-16-ával kezdődően a későbbiekben meghatározott időpontig a következők lépnek életbe.

A diákok nem látogathatják az oktatási intézményeket. Ennek értelmében új oktatási munkarend kerül bevezetésre, amit digitális munkarendnek nevezünk. Ezt a munkarendet a későbbiekben ismertetjük, mivel a kidolgozása jelenleg még folyamatban van.

További tájékoztatásig nincs teendő.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak a kormányzati honlapokon (https://koronavirus.gov.hu; https://www.nnk.gov.hu/), az intézményi honlapon (www.petofitehetsegpont.hu), a hivatalos intézményi Facebook profilon (www.facebook.com/Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola/) és a KRÉTA rendszer faliújságján keresztül közölt információk tekinthetőek mérvadónak. Az aktuális információkat/ tennivalókat mindig ezeken a csatornákon fogjuk közölni az iskolaközösség tagjaival.

Kérjük, hogy a megfelelő tájékozottság érdekében mindenki naponta többször ellenőrizze az információk aktualitását.

Ügyeleti telefonszámunk: 52/479-582

Az iskolaközösség tagjainak megértését, segítségét előre is köszönjük!

 

Tisztelettel: Komáromi Julianna intézményvezető

Fontos információk megosztása a szülőkkel

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Az iskolaközösséget érintő, a koronavírus veszélyeztetettség megelőzése érdekében fontos minden információt a KRÉTA elektronikus naplóban teszünk közzé. Kérjük, folyamatosan figyeljék a Faliújság bejegyzéseket!

Az intézményünkbe járók, dolgozók biztonságban vannak, és ezért közös erőfeszítéssel mindent meg is teszünk.

Március 13-án, pénteken ünnepi öltözetben, kokárdával jöjjenek a gyerekek iskolába, ám a közös ünnepély helyett osztálykeretben, videóvetítéssel bonyolítjuk le a megemlékezést.

Komáromi Julianna intézményvezető

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory