Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok az intézményben

Az intézményben folyó munkát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban végezzük. Az intézményi rendszer működéséért az intézmény vezetője a felelős. A feladatot Bagi Anna szakvizsgázott pedagógus felelős látja el.

Fogadóóra: kedd, csütörtök 5. óra (telefonos egyeztetés szükséges).

Esetmegbeszélési alkalmak: Szükség esetén írásos meghívó (akár osztályfőnök által) által vagy telefonon egyeztetett időpontban.

A GYERMEKVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ ILLETVE SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK listáját ITT találják!

Étkeztetési ügyintézés – DIM információ

Kedves Szülők!

Az iskolai étkeztetés szervezője a Debreceni Intézményműködtető Központ.

2020. augusztus végétől a korábbi rend megváltozik: tanulóink étkeztetése ügyében a Gulyás Pál Étkeztetési Ügyintézési Központot (4024 Debrecen, Sumen u. 3. Gulyás Pál Kollégium) kell keresniük.

Ügyintéző: Keczánné Mátrai Hedvig

Telefonszám: 30/462-9594

E-mail cím: gulyas.etkezes@diminfo.hu

Ügyfélfogadási időpontok:

hétfőtől csütörtökig 7.00-11.00,   15.00-17.00

pénteken 7.00-11.00

Nyomtatványokat az iskolai étkeztetésről ITT találnak!

Kezdődik az iskola!

Visszavárunk!
Kedves Petőfisek, hamarosan kezdődik az iskola.
Ebben az évben kisebb csoportokban szervezzük meg a tanévnyitó köszöntéseket az első tanítási nap, szeptember elseje reggelén.
7.45-kor a régi épület udvarán a felsősöknek
7.45-kor az új épület udvarán a 2.b, 3.a, 3.b, 4.b, 4.c osztályoknak
7.45-kor a 37. szám udvarán a 2.a, 2.c, 3.c, 4.a osztályoknak
Rossz idő esetén az osztálytermekben történik a köszöntés.
Kérjük, a tanulók lehetőség szerint csak a kezdésre érkezzenek.
8.00-kor az új épület udvarán az 1.a, 1.b, 1.c osztályoknak
Az iskolába lépő gyermeket egy szülő kísérheti.
Rossz idő esetén az elsősöket az ebédlőben üdvözöljük.
Az intézményi működés részletes szabályairól tájékoztatót adunk ki.
Addig is vigyázzunk magunkra, figyeljünk egymásra!

ÜGYELETI REND_001

Bizonyítványosztás 2020

 

Vakáció!

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

A KRÉTÁban közzétett módon és időpontban, június 18-án és 19-én  osztálykeretben szervezzük meg a tanév lezárását, a bizonyítványosztást.

Kérjük, a teremben csak a tanulók és a pedagógusok tartózkodjanak, a szülők az épületen kívül várhatják meg a gyerekeket.

Jó egészséget, kellemes vakációt, pihentető feltöltődést kívánunk!

Ballagás 2020

Nyolcadikos tanulóinktól az utolsó tanítási napon, 2020. június 15-én búcsúzunk.

A ballagásra és bizonyítványosztásra 13, 14 és 15 órakor osztálykeretben kerül sor a végzős tanulók és a pedagógusok részvételével.

Az ünnepséget videófilm formájában készítettük el, melyet később megtekinthetnek  a szülők, hozzátartozók, így szép emlék marad ez az esemény a szokatlan körülmények ellenére is.

Diákjainknak sok sikert, eredményes középiskolás éveket, boldog életet kívánunk!

00112628

Felvételi plakát a Zeneiskolában 2020-2021 tanévre_001

Minden szülő figyelmébe! Iskolai étkeztetés 2020/21. tanévre

Tisztelt Szülők!

Fontos információkat és nyomtatványokat találnak az Iskolai étkeztetésről  IDE kattintva.

A DIM (Debreceni Intézményműködtető Központ) munkatársához, Répási Ramónához (repasi.ramona@diminfo.hu) június 15-ig kell benyújtani a dokumentumokat!

Felülbírálati kérelem

Tisztelt Szülők!

A 2020/21-es tanévre vonatkozó elsős beiratkozási folyamatban a jogorvoslati (felülbírálati) kérelem az alábbi linkeken érhető el:

WORD formátumban: https://drive.google.com/open?id=1NJoYUI-JQJGWJwrDEddQ0qFqN3b82ncJ

PDF formátumban: https://drive.google.com/open?id=1VHu1V0exTV3lt6r-WL77yOUUdSSDaXjK

 

Szülőknek szóló tájékoztató a 2020/21. tanévi elsős beiratkozáshoz

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 Kérjük, tüzetesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!

Már itt felhívjuk a figyelmet, hogy intézményünk, a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola esetében a második szakaszban (2020. április 28-tól május 15-ig) van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

 

Köszönjük, hogy az óvodákban leadott Jelentkezési szándékával a Debreceni Tankerületi Központ intézményét tisztelte meg. Kérjük, hogy az Ön által első helyen jelölt általános iskola  KRÉTA felületén jelentkezési szándékát erősítse meg.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 • A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját az alábbi internetes oldalakon találhatja meg:

https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

http://kk.gov.hu/hirek-debreceni (KÖZLEMÉNY)

https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/oktatas/altalanos-iskolai-kepzessel-kapcsolatos-informaciok

Továbbá minden, a Debreceni Tankerületi Központ (a továbbiakban: DTK) fenntartásában működő intézmény honlapján elérhető az intézmény saját felvételi körzetének jegyzéke.

Intézményi felvételi körzet utcajegyzéke a honlapon

vagy

Intézményi felvételi utcajegyzék .xlsx formátumban

 • A beiratkozás második szakaszában április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

 

Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy intézményünk, a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára semmiképpen nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására munkanapokon az alábbi rend szerint van lehetőség:

– előzetesen telefonon (479-582, vagy 30-464-6301) időpontot kell kérni, a lefoglalt időpontot feltétlenül  be kell tartani

– hétfő, kedd, pénteki napokon 8.30-tól 15.30-ig

– szerda, csütörtöki napokon 10-től 18 óráig

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Tájékoztatjuk, hogy az intézményvezető a tanuló felvételéről szóló döntését a beiratkozás I. szakaszában érintett intézményekben 2020. április 25-27. között, a beiratkozás II. szakaszában érintett intézményekben pedig 2020. május 16-21. között hozza meg, s egyúttal ugyanezekben az időintervallumokban kerül sor az Ön értesítésére is.

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory