Jelentkezés művészetoktatási csoportokba május 10-ig

 

A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alaptevékenysége keretében alapfokú művészetoktatásban részvételre van lehetőség a 2024/25. tanévben is.

Az alábbi művészeti csoportokba várjuk a tehetséget, kedvet érző gyerekek jelentkezését:

Figyelem! A jelentkezési lapot minden évben újra be kell nyújtani, tehát azon tanulóknak is, akik korábban tanultak a művészeti csoportokban!

1. táncművészeti ág:

néptánc tanszak (a heti 1 néptánc órán felül)

társastánc tanszak

2. képző- és iparművészeti ág:

grafika és festészet tanszak 

 

A művészeti iskolába jelentkezni az alábbi linkeken, vagy a Szabó Kálmán u. 3-5. szám alatti titkárságon papíralapon elérhető Jelentkezési lap és nyilatkozat hiánytalan benyújtásával lehetséges 2024. május 10-ig.

Néptánc jelentkezési lap

Társastánc jelentkezési lap

Grafika és festészet jelentkezési lap

A jelentkezési lap benyújtható:

- elektronikus úton: petofimuveszetoktatas@petofi-debr.edu.hu e-mail címen

- postai úton: 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5.

- személyesen: a Szabó Kálmán u. 3-5. szám alatti titkárságon vagy portán leadva

 

Előképző évfolyamon heti 2, később alapfok évfolyamokon heti 4 óra biztosított a tanulóknak.

A jelentkezések alapján a beiratkozásra 2024. augusztus utolsó hetében kerül sor. Ekkor kell benyújtani a kedvezmények iránti kérelmet is.

A beiratkozás egy tanévre szól.

Az alapfokú művészetoktatás térítési díj vagy tandíj ellenében vehető igénybe, erről a szülőnek nyilatkozatot kell tennie a jelentkezési lapon.

Térítési díj fizetésével vehető igénybe:

– egy tanszakos képzés

– az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybe vétele, használata

Nem kell térítési díjat fizetnie annak, aki

– hátrányos helyzetű (az erről szóló határozat érvényességéig)

– halmozottan hátrányos helyzetű (az erről szóló határozat érvényességéig)

– testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, autista

Tandíjat fizet az a tanuló, aki

– második illetve több tanszakot is igénybe vesz

– aki más alapfokú művészeti iskolának is beírt tanulója

A térítési díj és a tandíj megállapítása a teljes tanévre történik, melynek mértékét nem befolyásolja az adott tanév első félévének tanulmányi eredménye.

A 2024/25-ös tanévben is a tanszakokon fizetendő térítési díj illetve tandíj mértékét a Debreceni Tankerületi Központ önköltségszámítási szabályzata alapján állapítja meg.

(TÁJÉKOZTATÁSUL: 2023/24-ben a térítési díj a  táncművészeti ágban 13.200 Ft/ félév volt, a képző-és iparművészeti ágban 11.700 Ft/félév volt)

Szeretettel várjuk a gyermekek jelentkezését művészeti csoportjainkba!

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory