Házirend, Illemkódex, Igazolás iskolából való távolmaradásról

Házirend 2023

 

Illemkódex tanulóinknak

Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola

4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5.

 „…..hogy Te is jól érezd magad!”

 1. Légy büszke arra, hogy iskolánk tanulója lehetsz, és bárhol is jársz, helyes viselkedéseddel öregbítsd az intézmény hírnevét!
 2. Tanulmányi versenyeken, városi rendezvényeken az iskolán kívül is viseld a Petőfi-jelvényt!
 3. Felnőttekkel, iskolánk valamennyi dolgozójával szemben légy udvarias, tisztelettudó, köszöntsd őket napszaknak megfelelően, tartsd be az alapvető és kommunikációs- és illemszabályokat!
 4. Viselkedésed, hozzáállásod legyen példamutató a kisebbek számára is.
 5. Tanulótársaid személyiségi jogait tartsd tiszteletben, légy figyelmes, segítőkész, megértő társ!
 6. Óvd saját és mások testi és lelki épségét!
 7. Ne feledd, hogy az iskola munkahely, ezért mértéktartóan kövesd a divatot, kerüld a szélsőségeket, a feltűnő, kihívó viselkedést. Haj-, köröm- és arcfestés, testékszer, fiúknál a fülbevaló a mi közösségünkben nem megengedett.
 8. Párkapcsolatodban is kulturált légy. Érzelmi megnyilvánulásaid nem tartoznak másokra.
 9. Az iskola közvetlen környékén, a buszmegállókban, a közlekedési eszközökön és internetes közösségi oldalakon fokozottan ügyelj jó magaviseletedre, társaid, tanáraid jó híréhez való jogát ne sértsd!
 10. Ismerd meg iskolánk múltját, ápold hagyományait! Jó ötleteidet, kezdeményezéseidet oszd meg tanáraiddal, társaiddal!
 11. Az iskola egész közösségével együttműködve tégy azért, hogy napjaink kellemes légkörben, jókedvben, biztonságban teljenek!
 12. Őrizd meg az intézmény értékeit, környezetének rendjét, eszközeinek, felszerelésének épségét, s rongálás helyett munkáddal, ötleteiddel segítsd elő második otthonunk még szebbé tételét!

Bánt valami? Fáj valami?

Kérdezz, vagy javasolj!

Van olyan gondod, panaszod, problémád, amelynek megoldása vagy orvoslása fontos Neked?

Érdeklődj, gondolkodj, szólj!

IGAZOLÁS ISKOLÁBÓL VALÓ TÁVOLMARADÁSRÓL

Tájékoztató

a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély

nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött

tanulóval szemben megtehető rendőri intézkedésekkel összefüggésben

 

Az Országgyűlés 2012. július 12-ei ülésnapján fogadta el az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni

fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényt. A törvény módosította a

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt. A módosítás alapján a rendőrség intézkedési

jogot kapott arra, hogy tanítási napon azokat a 14. életévüket még be nem töltött tanulókat

akik

– vagy nagykorú személy kísérete nélkül,

– vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül vannak távol a nevelési-oktatási intézményből

a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti.

A nevelési-oktatási intézménybe történő bekísérés előtt a rendőr egyeztetni köteles az intézménnyel.

A jogalkotói szándék nyilvánvalóan az volt, hogy a kiskorú tanulók teljesítsék iskolalátogatási

kötelezettségüket, és ne az utcán vagy egyéb helyeken tartózkodjanak a tanítási idő alatt. A

rendőri intézkedés lehetőségének megteremtése hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók

teljesítsék tanulmányi kötelezettségüket és ne kezdődjön meg az iskolai lemorzsolódásuk már

az általános iskolában.

 

A Rendőrségről szóló törvény meghatározza azt, hogy mi tekinthető hitelt érdemlő

igazolásnak:

1. a nevelési-oktatási intézmény által kiállított írásbeli igazolás,

2. a tanuló szülője vagy törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolás,

3. orvosi igazolás.

 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosította a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) „26. A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezetét.

A módosítás alapján nevelési-oktatási intézmény a tanuló és szülei, törvényes képviselője

Nkt. 41. § (7) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes adatait (tanuló neve, születési

helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve lakóhelye,

tartózkodási helye és telefonszáma stb.) a tanuló nevelési-oktatási intézményből való

távolmaradása jogszerűségének ellenőrzése és a szülővel való kapcsolatfelvétel céljából

továbbíthatója az intézkedést foganatosító rendőrnek.

 

A problémák megelőzése érdekében javasoljuk, hogy a tanulók tanítási idő alatti távolléte esetére a szülők előre állítsanak  ki a következő tartalmú igazolást gyermekük számára.

Debrecen, 2013. január 30.

Komáromi Julianna igazgató

 

I G A Z O L Á S

Alulírott …………………………….……………………………….………………… mint a
……………………………………………….. nevű gyermek (szül. idő.……………………… anyja neve: …….……………………………..………..) szülője / törvényes képviselője igazolom, hogy nevezett gyermek, aki a(z)
………………………………………….……………………………………………….. iskola (címe:
………………………………………..……………………..) ….…… évfolyamos tanulója,
………………………………… napo(ko)n, az iskolai tanítási óráról / az iskola által szervezett
foglalkozásról jogszerűen van távol.
A távolmaradás oka: ………..………………………………………………………
Dátum: …………..………………………….

…………………………………………
gyermek szülője / törvényes képviselője

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory