Kellemes pihenést, szép napokat kívánunk!

őszi szünet

Találkozunk az első tanítási napon, november 6-án, hétfőn.

Aktív Iskola program

AI_logo

Büszkén jelentjük be, hogy ebben a tanévben mi is csatlakoztunk ahhoz a 300 iskolához, akik részesei lehetnek az Aktív Iskola programnak!

Intézményünk a csatlakozással egyrészt egy számos lehetőséggel járó rendszer részévé vált, másrészt pedig egy jól működő közösség tagjává is. A program működése ugyanis egy jól felépített motivációs rendszeren alapul, amely a résztvevő, és a különböző mozgásösztönző programokat megvalósító iskolákat nemcsak szakmai támogatással ösztönzi, hanem sportszerekkel, programlehetőségekkel, további szolgáltatásokkal is.

Az Aktív Iskola közösség részeként pedig szeretnénk az egymást segítő és támogató intézményi kapcsolatok előnyeit is kihasználni.

A tanév során megvalósított programjainkért pontokat és minősítéseket gyűjthetünk, amelyekkel a minősítési rendszerben (klubszint, bronz, ezüst és arany szint) az évek során szeretnénk minél magasabb minősítésű Aktív Iskolává válni, és minél több, a gyerekek mozgását ösztönző sporteszközt és élményt biztosítani számukra.

Tudj meg többet a programról itt: www.aktiviskola.hu

Tanévnyitó köszöntés rendje

kezdődikKedves Diákjaink, Tisztelt Szülők!
A 2023/24-es tanév első napja szeptember 1. péntek.
Nagy szeretettel várjuk közösségünk minden tagját egy élményekben és eredményekben gazdag új iskolai időszakra.
A tanévnyitó köszöntést a tornateremben, az alábbi rendben tartjuk:
szeptember 1-én 8.15-től az alsó tagozatos osztályok számára ünnepélyes elsősavatással (az 1. évfolyamos gyereket a szülő elkísérheti)
szeptember 1-én 9.00-től a felső tagozatos osztályok számára
A jeles eseményt ünnepi öltözettel tiszteljük meg.
Várunk Benneteket!

 

Beiratkozás az alapfokú művészeti csoportokba

Művészetkedvelő diákok, szülők figyelmébe!
A 2023/24-es tanévben induló alapfokú művészeti csoportjainkba beiratkozás augusztus 28-án és 29-én (hétfőn és kedden)12-15 óra között lesz a Szabó Kálmán u. 13. szám alatti C (kis) épületünk előterében.
Induló csoportjainkat az alábbi tanszakokon szervezzük:
- társastánc
(előképző1 – heti 2 óra, előképző2 – heti 2 óra, alapfok2 – heti 4 óra, tanár: Terdik-Tasi Tímea)
- néptánc (az iskolai, 1-2. évfolyamos népi gyermektáncórán felül)
(előképző1 – heti 2 óra, alapfok1 – heti 4 óra, tanár: a Valcer AMI táncpedagógusa)
- grafika és festészet
(előképző1 – heti 2 óra, előképző2 – heti 2 óra, alapfok1 – heti 4 óra, alapfok2 – heti 4 óra, tanár: Veres Mária)
A beiratkozás mindig egy tanévre szól, ezért azoknak is újra be kell iratkozniuk, akik már jártak a művészeti csoportba.
Pótbeiratkozási lehetőség szeptember 4-én, hétfőn 14-16 óráig lesz ugyanott.
Ekkor kell benyújtani a kedvezmény iránti kérelmet vagy a térítési díj mentességet igazoló dokumentumot (HH, HHH, fogyatékosság).
Térítési díj a táncművészeti ágon 13.200 Ft/félév, a képzőművészeti ágon 11.700 Ft/félév.
Az első félévi térítési díjat 2023. október 15-ig kell befizetni.
Szeretettel várjuk a gyerekek jelentkezését!
művészetis

 

Nyári nyitvatartás

vakáció3Iskolánkban a nyári szünidő idején az alábbi rendben van ügyfélfogadás:

július 19-én 9-13 óráig

augusztus 2-án 9-13 óráig

augusztus 16-án 9-13 óráig

Beiratkozással kapcsolatos ügyintézésre augusztus 22-től lesz lehetőség.

Mindenkinek kellemes pihenést, nagyszerű nyári élményeket kívánunk!

Nyári szünidei gyermekfelügyelet

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy az idei esztendőben is Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a debreceni lakóhellyel rendelkező általános iskolai tanulók számára 2023. július 03. napja és 2023. augusztus 18. napja között biztosítja a nyári szünidei gyermekfelügyeletet.

A gyermekfelügyelet helyszíne a Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4031 Debrecen, Angyalföld tér 4.) lesz.

Jelentkezni a www.debrecenicsaladsegito.hu oldalon benyújtott kérelem útján lehet, melyet a szülők a Szünidei gyermekfelügyelet menüpontban érhetnek el a 2023. május 22. – 2021. június 04. közötti időszakban.

 

Jelentkezés alapfokú művészetoktatás csoportokba a 2023/24-es tanévre

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

TÁJÉKOZTATÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSRÓL

A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alaptevékenysége keretében alapfokú művészetoktatásban részvételre van lehetőség a 2023/24. tanévben is.

Az alábbi művészeti ágakba várjuk a tehetséget, kedvet érző gyerekek jelentkezését:

 

táncművészeti ág (térítési díj: 13.200 Ft/félév):

néptánc tanszak (előképző1, 2: heti 2 óra, alapfokú csoport: heti 4 óra

társastánc tanszak (előképző1, 2: heti 2 óra, alapfokú csoport: heti 4 óra)

 

képző- és iparművészeti ág (térítési díj: 11.700 Ft/félév):

grafika és festészet tanszak (előképző1, 2: heti 2 óra, alapfokú csoport: heti 4 óra)

A 2023/24-es tanévben az alábbi csoportok indítását tervezzük:

néptánc tanszak, előképző1 csoport (heti 2 óra, a mindennapos testnevelés keretében 1-2. osztályban biztosított heti 1 óra népi gyermektánc órán FELÜL)

(csoportvezető: óraadó táncpedagógus – (VALCER Táncstúdió és AMI)

társastánc tanszak, előképző1 csoport heti 2 óra

társastánc tanszak, előképző2 csoport heti 2 óra

társastánc tanszak, alapfok1 csoport heti 4 óra

társastánc tanszak, alapfok2 csoport heti 4 óra

(csoportvezető: Terdik-Tasi Tímea óraadó táncpedagógus – Valcer Táncstúdió és AMI)

grafika és festészet tanszak, előképző1 csoport heti 2 óra

grafika és festészet tanszak, előképző2 csoport heti 2 óra

grafika és festészet tanszak, alapfok1 csoport heti 4 óra

grafika és festészet tanszak, alapfok2 csoport heti 4 óra

(csoportvezető: Veres Mária rajz szakos pedagógus)

A művészeti iskolába jelentkezni az intézmény honlapján megjelentetett, valamint a Szabó Kálmán u. 3-5. szám alatti titkárságon papíralapon elérhető Jelentkezési lap és nyilatkozat hiánytalan benyújtásával lehetséges 2023. május 10-ig.

A jelentkezési lap benyújtható:

  • elektronikus úton: petofimuveszetoktatas@petofi-debr.edu.hu e-mail címen
  • postai úton: 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5.
  • személyesen: a Szabó Kálmán u. 3-5. szám alatti titkárságon vagy portán leadva

A Jelentkezési lap 2. pontjában az évfolyamhoz az előképző1, előképző2 vagy az alapfok1, alapfok2 megnevezés írandó!

Jelentkezési lapok:

Néptánc – jelentkezési lap

- Társastánc – jelentkezési lap

- Grafika és festészet – jelentkezési lap

 

A jelentkezések alapján a beiratkozásra 2023. augusztus 28-29-én,  a pótbeiratkozásra 2023. szeptember 4-én kerül sor. Ekkor kell benyújtani a kedvezmények iránti kérelmet is.

A beiratkozás egy tanévre szól.

Az alapfokú művészetoktatás térítési díj vagy tandíj ellenében vehető igénybe, erről a szülőnek nyilatkozatot kell tennie.

Térítési díj fizetésével vehető igénybe:

  • egy tanszakos képzés
  • az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybe vétele, használata

Nem kell térítési díjat fizetnie (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 16.§ (3) annak, aki

  • hátrányos helyzetű (az erről szóló határozat érvényességéig)
  • halmozottan hátrányos helyzetű (az erről szóló határozat érvényességéig)
  • testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, autista

Tandíjat fizet az a tanuló, aki

  • második illetve több tanszakot is igénybe vesz
  • aki más alapfokú művészeti iskolának is beírt tanulója

A térítési díj és a tandíj megállapítása a teljes tanévre történik, melynek mértékét nem befolyásolja az adott tanév első félévének tanulmányi eredménye.

A tanulmányi átlag megállapításánál a főtárgy, a kötelező és a választott tárgy tanulmányi eredményét kell figyelembe venni a számtani átlag kiszámításával a kerekítés szabályai szerint egy tizedesjegyre kerekítve.

Tanév végi eredmény hiányában az előző tanév eredményét kell figyelembe venni.

Elégtelen a tanulmányi eredmény, ha a tanuló évfolyamismétlésre kötelezett.

A térítési díj és tandíj mértékének kiszámításánál az általános kerekítési szabályok alkalmazásával, száz forinttal osztható díjat kell meghatározni.

A 2023/24-es tanévben a tanszakokon fizetendő térítési díj illetve tandíj mértékét a Debreceni Tankerületi Központ önköltségszámítási szabályzata alapján állapítja meg.

A térítési díj és a tandíj mértéke a fizetésre kötelezett tanulmányainak első tanévében, valamint előképzős csoport szöveges értékelése illetve alapfok csoport 4,5-5,0 tanulmányi átlaga alapján  az intézmény, az életkor és a jogviszony alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel.

Az első félévi térítési díj befizetésének határideje: 2023. október 15.

 A második félévi térítési díj befizetésének határideje: 2024. március 15.

A befizetés a KRÉTA rendszeren keresztül vagy a kiadott számla alapján banki átutalással történik.

Szeretettel várjuk a gyermekek jelentkezését művészeti csoportjainkba!

Debrecen, 2023. április 28.

 

Komáromi Julianna sk.

intézményvezető

Leendő elsőseink szülei figyelmébe!

Honlapunk Információk – Iskolai étkezés menüpontjában fontos tájékoztatást olvashatnak a jövő tanévi étkezés megrendeléséhez szükséges dokumentumok benyújtásáról. Kérjük, a felvételről szóló döntés kézhez vétele után intézkedjenek a leírásnak megfelelően.

Az étkezés illetve kedvezmény igénylő nyomtatványok leadási határideje: 2023. május 31.

 

Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozási döntés felülbírálati kérelméről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Jogorvoslati kérelem benyújtásának lehetőségei a következők:

- email (a jogorvoslatot kérő szülő/törvényes képviselő írja alá a kérelmet, és szkennelve küldje el az iskola email címére: petofi@petofi-debr.edu.hu)

- postai út (az intézmény postacímére: 4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 3-5., de a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának címezve.)

Jogorvoslati formanyomtatvány

Határtalanul!

2023. április 17-22. között 6 felejthetetlen, élményekkel, látnivalókkal teli napot töltött 45 fős hetedikes csoportunk Erdélyben, Székelyföldön. A program a Határtalanul-22 pályázat révén valósulhatott meg. Köszönjük, hogy sok csupa lélek ember között határainkon túl is otthon érezhettük magunkat.

Korondon

A Korondi Szakközépiskola épülete előtt is Petőfi Sándor nyomában jártunk.

Gyimesbükkön

Utunk legtávolabbi pontján, Gyimesbükkön az ezeréves határhoz érkeztünk.

 

kiállítás

Hazatérve megosztottuk élményeinket iskolatársainkkal is.

Felhasználói útmutató az első osztályos beiratkozáshoz

Tisztelt Szülők!

Az alábbi képre kattintva találják a 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozást segítő felhasználói útmutatót.

Kérjük, elsősorban az elektronikus beiratkozási formát alkalmazzák, mely megkönnyíti az ügyintézést.

Ne feledjék, hogy április 20-21-én személyesen is meg kell jelenniük az iskolában!

Untitled1_001

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory