Társadalomtudományi munkaközösség

A Társadalomtudományi munkaközösség bemutatása

 

Iskolánk felső tagozatának Társadalomtudományi munkaközössége egyidős az intézménnyel.

Munkaközösségünk tagjai a humán tudományok körébe tartozó tantárgyakat oktatják. Két kolléganőnk látja el az iskolai könyvtár vezetését. Folyamatos szakmai és pedagógiai megújulásunkat a helyi szinten és központilag szervezett továbbképzések, tanfolyamok biztosítják, melyeken nagy létszámban, aktívan veszünk részt.

Pedagógustársaink értékes szakmai és pedagógiai tevékenységet folytatnak az általuk oktatott tantárgyak terén.

Elsődleges feladatunknak tekintjük a tanulók felkészítését a továbbtanulásra, széleskörű, biztos alaptudás, alapműveltség kialakítását, az önálló ismeretszerzés és problémamegoldó képesség fejlesztését.

Tanórán kívüli tevékenységünk a tehetséggondozás, amit az iskolai szakkörök és városi szintű tehetséggondozó foglalkozások keretei között valósítunk meg.

Igény szerint anyanyelvi felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk a gyengébb, lemaradó tanulók számára.

A 8.-osok részére az írásbeli felvételire felkészítő foglalkozásokat tartunk minden tanévben.

Jelenleg működő saját szakköreink: Grafika szakkör, Ipari kézműves szakkör.

2008 tavasza óta működnek intézményünkben a Városi Tehetséggondozó Program keretein belül szervezett szakkörök, melyek feladata a tehetséges tanulók matematikai, anyanyelvi tudásának bővítése, művészetek iránti érdeklődésük felkeltése, kibontakoztatása, tanulásmódszertani fejlesztésük. Kollégáink a kezdetektől fogva folyamatosan, színvonalasan  látják el ezt a feladatot is.

Éves munkatervünk tartalmazza a már hagyományos helyi, iskolai szinten megrendezendő versenyeket, melyek felmenő rendszerben lehetőséget nyújtanak tanulóink számára a városi, megyei, regionális és országos versenyeken való részvételre.

Intézményünk tehetséges tanulói évtizedek óta elhozzák ezen versenyek rangos helyezéseit, ezzel is öregbítve a Petőfi iskola hírnevét.

A Társadalomtudományi munkaközösség az intézmény többi munkaközösségével szorosan együttműködve, egymást segítve, támogatva végzi tevékenységét.

 

 

 

Versenyeredmények

A Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak versenyeredményei

 

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI  MUNKAKÖZÖSSÉG

 

Munkaközösségünk tagjai 2020-21

 

NÉV KÉPZETTSÉG, MEGBÍZATÁS
Bányai Sándor történelem szakos tanár – népművelés szak, informatika szakos tanár (egyetem); közoktatásvezető szakvizsga, közoktatási szakértő
Barnáné Tóth Krisztina tanító, könyvtár szakkollégium; német szakos tanár (főiskola), német szakos tanár (egyetem), könyvtáros-tanár
Bertókné Gyarmati Györgyi magyar – orosz – angol szakos tanár, idegen nyelvi mentor
Déri-Dankó Rita tanító, társadalomtudomány és kommunikáció műveltségterület; informatikus-könyvtáros; könyvtáros-tanító
Fazekas Lászlóné Varga Tímea magyar – ének-zene szakos tanár erkölcstan tanár tanfolyami végzettség; mk.-vez., ofő.
Fekete-Erdei Melinda történelem – földrajz szakos tanár; ofő.
Pálosi Judit történelem – német szakos tanár, erkölcstan tanár tanfolyami végzettség, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus; ofő.
Polonkainé Nagy Erika magyar – történelem szakos tanár, népművelés szak, magyar szakos tanár (egyetem), tehetségfejlesztő szakvizsga; mesterpedagógus, szakértő; ált. ivh.
Radócz Istvánné orosz – történelem ­- német szakos tanár, ofő.
Vadász Katalin tanító, magyar szakkollégium; magyar szakos tanár, erkölcstan tanár tanfolyami végzettség; ofő.
Veres Mária földrajz – rajz szakos tanár
Vitál-Török Anett magyar szakos tanár – kommunikáció szak, fejlesztőpedagógus, ofő.
Dr. Ráczné Puzsár Ilona történelem – földrajz szakos tanár (egyetem), napközis csoportvezető, GYED miatt tartósan távol

Versenyeredményeink

 

A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak versenyeredményei 

 2019. szept. 1. – 2020. június 30. között

 

Verseny Szintje Helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő pedagógus
ISKOLAI 
Iskolai vers-és prózamondó verseny

  1. nov. 12.
5-6.vers I. Homoki Nóra 6.b Vadász Katalin
II. Moravecz Zsófia  5.a Vadász Katalin
III.megosztva Tőkei TamaraZagyva Ádám 6.a5.a Török AnettVadász Katalin
5-6.próza I.  Szakály Boglárka 5.a Vadász Katalin
II. Vadnai Zoé  6.a Török Anett
III.megosztva Pataky GrétaRápolti Boglárka 5.c5.a Török AnettVadász Katalin
7-8.vers I.  Boros Márta
  1. c
Török Anett
II.  Perényi Levente 7.b Polonkainé Nagy E.
III.  Suba Orsolya 8.a  Lakatos Szabina
7-8.próza I.  Müller Fruzsina 7.a  Vadász Katalin
II. 
III. 
Iskolai Kazinczy-verseny

  1. dec. 12.
5-6. I. Kovács Dorka 6.c  Bertókné Gy. Györgyi
II. Trungel Lilien 5.a  Vadász Katalin
III. Pataky Gréta 5.c  Török Anett
Különdíj Aleksza Gergő Csaba 6.c  Bertókné Gy. Györgyi
7-8. I. Pataki Lili  8.a Lakatos Szabina
II. Suba Orsolya  8.a Lakatos Szabina
III. Kozma Benedek 8.a Lakatos Szabina 
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyiskolai forduló

  1. febr. 26.
  2. évf.
I. Siket Lilla 5.a  Vadász Katalin
II.  Antal Vanda 5.b Fazekas Lászlóné
III. Szakály Boglárka  5.a Vadász Katalin
  1. évf.
I. Tóth Viktória 6.a  Vitál-Török Anett
II. Fekete Melinda 6.c  Bertókné Gy. Györgyi
III. Nemes Szonja 6.c  Bertókné Gy. Györgyi
  1. évf.
I. Végh Eszter 7.c  Vitál-Török Anett
II. Boros Márta  7.c Vitál-Török Anett
III. Nagy Nikolett  7.a Vadász Katalin
  1. évf.
I. Dán Vivien 8.a Lakatos Szabina 
II. Tóth Ádám 8.b Vadász Katalin 
III.  Kiss Marcell 8.a Lakatos Szabina
  • Bod Péter Könyvtárhasználati verseny

 

Végh EszterGerebenics Péter 7.c8.a Barnáné Tóth Krisztina
VÁROSI 
Debreceni Kinizsi Pál Ált. Isk. versmondó verseny,prózamondó verseny 7-8..  II.vers Boros Márta 7.c Török Anett
7-8. II.próza Müller Fruzsina  7.a Vadász Katalin
MEGYEI 
  

Debreceni Vörösmarty M. Ált. Isk. és A.M.I.

Szabó Magda emlékére rendezett XIII. Megyei

Mese- és Prózamondó Fesztivál

 

 

5-6.  

Arany minősítés

Rápolti Boglárka 5.a Vadász Katalin 
Szakály Boglárka 5.a Vadász Katalin 
7-8. Müller Fruzsina 7.a Vadász Katalin
5-6. Ezüst minősítés Pataky Gréta 5.c Vitál-Török Anett
7-8. Bronz minősítés Bartha Bíborka Henrietta 7.a Vadász Katalin
REGIONÁLIS 
  A vírushelyzet miatt elmaradtak.
ORSZÁGOS 
A vírushelyzet miatt elmaradtak.

SZERETETTEL GRATULÁLUNK!

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory