Társadalomtudományi munkaközösség

A Társadalomtudományi Munkaközösség bemutatása

 

Iskolánk felső tagozatának Társadalomtudományi Munkaközössége egyidős az intézménnyel.

Szakos ellátottságunk 100%-os.

A munkaközösségünk tagjai a humán tudományok körébe tartozó tantárgyakat oktatják, közülünk egy kolléganő látja el az iskolai könyvtár vezetését, egy pedig iskolánk szabadidő-szervezője.

Kollégáink értékes szakmai és pedagógiai tevékenységet folytatnak az általuk oktatott tantárgyak terén. Folyamatos szakmai és pedagógiai megújulásunkat a központilag szervezett továbbképzések, tanfolyamok biztosítják, melyeken nagy számban, aktívan veszünk részt.
Elsődleges feladatainknak tekintjük a tanulók felkészítését a továbbtanulásra, széleskörű, biztos alaptudás, alapműveltség kialakítását, az önálló ismeretszerzés, problémamegoldó képesség fejlesztését.

 

Tanórán kívüli tevékenységünk a tehetséggondozás az iskolai és városi szintű tehetséggondozó szakköri foglalkozások keretei között, valamint az 5-8. évfolyamon anyanyelvi felzárkóztatót szervezünk a gyengébb, lemaradó tanulók számára korrepetálások keretében.

Jelenleg működő saját szakköreink: az énekkar, anyanyelvi szakkörök, a színjátszó kör, rajz szakkör.

2008 tavasza óta működik intézményünkben városi tehetséggondozó szakkör, melynek feladata a tehetséges tanulók matematikai, anyanyelvi tudásának bővítése, a művészetek iránti érdeklődésük felkeltése, kibontakoztatása, tanulás-módszertani fejlesztésük. Ezt a feladatot   Fazekas Lászlóné, Pálosi Judit és Veres Mária látja el.

Éves munkatervünk tartalmazza a már hagyományos helyi, iskolai szinten megrendezendő versenyeket, melyek felmenő rendszerben lehetőséget nyújtanak tanulóinknak, városi, megyei, regionális és országos versenyeken való részvételre.

Intézményünk tehetséges tanulói évtizedek óta elhozzák  ezen  versenyek rangos helyezéseit, ezzel is öregbítve a Petőfi iskola hírnevét.

Munkaközösségünk tagjai:

  NÉV SZAK, POZÍCIÓ
1. Bagi Anna tanító, rajz spec.koll., gyermek és ifjúságvédelmi felelős
2. Bányai Sándor           történelem – népművelés, számítástechnika; oktatási szakértő
3. Barnáné Tóth Krisztina német – könyvtár
4. Bertókné Gyarmati Györgyi magyar – orosz – angol
5. Déri-Dankó Rita         könyvtár, tanító
6. Fazekas Lászlóné magyar – ének-zene, etika; mk.-vez.
7. Grégászné Lókodi Erzsébet                      tanító, rajz spec. koll.
8. Lakatos Szabina magyar – történelem
9. Pálosi Judit történelem – német, etika
10. Polonkainé Nagy Erika magyar – történelem – népművelés; oktatási szakértő; ált. ig.h.
11. Radócz Istvánné történelem – orosz – német; DÖK-vez.
12. Szakályné Szilágyi Magdolna tanító, informatika spec. koll.,dráma – és táncpedagógus
13. Vadász Katalin tanító, magyar, etika
14. Veres Mária    földrajz – rajz
15. Vitál-Török Anett magyar – kommunikáció, fejlesztő ped.

 

 

 

Versenyeredmények

A Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak versenyeredményei

2017.szept. 1 – 2018. június 30. között

 

SZERETETTEL GRATULÁLUNK!

 

Verseny Szintje Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő pedagógus
ISKOLAI 
Iskolai vers-és prózamondó verseny 5-6. v. I. Perényi Levente 5.b Polonkainé N. E.
II. Pataki Lili 6.a Lakatos Szabina 
III. 

megosztva

Suba Orsolya  6.a  Lakatos Szabina,
Dani Anna Teodóra 5.b Polonkainé N. E.
5-6. pr. I.  Boros Márta 5.c Török Anett
II. Bartha Bíborka 5.a Vadász Katalin
III. Szabó Amanda 5.c Török Anett
7-8. v. I.  Pallai Fanni 8.b Vadász Katalin
II.  Bordás Réka 8.b Vadász Katalin
III.megosztva Rácz Enikő  8.a  Török Anett, 
Lisztes Bianka 8.c Bertókné Gy. Gy. 
7-8. pr. I.megosztva Pallai Fanni  8.b  Vadász Katalin, 
Bartha Panna 7.b  Fazekas Lászlóné
II.  Barankai Réka 7.a Török Anett
III. Fedor Nikolett  7.c Vadász Katalin
Iskolai Kazinczy-verseny 5-6. I. Dani Anna Teodóra 5.b Polonkainé N. E.
II. Boros Márta  5.c Török Anett
III. Suba Orsolya 6.a  Lakatos Szabina
7-8. I. Párkányi Hanna 7.b Fazekas Lászlóné
II. Dobi Anna 8.c  Bertókné Gy. Gy.
Justyák Dominika 8.b Vadász Katalin
III. Zsákai Fanni  7.c Vadász Katalin
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyiskolai forduló
 1. évf.
I. Párkányi Ábel 5.b  Polonkainé N. E.
II.  Pásti Dóra 5.a Vadász Katalin
III. Varga Hanna  5.c Török Anett
 1. évf.
I. Dán Vivien 6.a  Lakatos Szabina
II. Siket Nóra 6.c  Lakatos Szabina
III. Pataki Lili 6.a  Lakatos Szabina
 1. évf.
I. Budai Barbara 7.b  Fazekas Lászlóné
II. Kovács Dóra  7.c Vadász Katalin
III. Novák Veronika 7.b Fazekas Lászlóné
 1. évf.
I. Csajbók Imola Lenke 8.b Vadász Katalin
II. Karakas-Tóth Viktória 8.b Vadász Katalin
III.  Kerek Dorka 8.b Vadász Katalin
Bocskai Bölcs Böngésző megyei olvasási és szövegértési verseny
 1. évf.
II. Dani Anna Teodóra,Kajatin Réka,

Kucskár Barbara

5.b Déri-Dankó Rita
 1. évf.
I. Dán Vivien,Balogh Réka,

Vincze Dóra

6.a Déri-Dankó Rita
 1. évf.
II. Bordás Réka,Csajbók Imola Lenke,

Justyák Dominika

8.b Vadász Katalin
VÁROSI 
Debreceni Kinizsi Pál Ált. Isk. prózamondó verseny 5-6. I. Suba Orsolya 6.a Lakatos Szabina
7-8. I. Pallai Fanni 8.b  Vadász Katalin
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyvárosi fordulójába bejutott tanulóink
 1. évf.
 2. hely
Párkányi Ábel  5.b Polonkainé N. E.
6.évf.
 1. hely
Dán Vivien  6.a Lakatos Szabina
7.évf.
 1. hely
Budai Barbara  7.b Fazekas Lászlóné
8.évf.
 1. hely
Csajbók Imola Lenke 8.b Vadász Katalin
MEGYEI 
Debreceni Vörösmarty M. Ált. Isk. és A.M.I.szavalóv. Perényi Levente 5.b Polonkainé N. E.
5-6. Különdíj Suba Orsolya 6.a Lakatos Szabina
7-8. Különdíj Pallai Fanni 8.b Vadász Katalin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory