Társadalomtudományi munkaközösség

A Társadalomtudományi munkaközösség bemutatása

 

Iskolánk felső tagozatának Társadalomtudományi munkaközössége egyidős az intézménnyel. Szakos ellátottságunk 100%-os.

A munkaközösségünk tagjai a humán tudományok körébe tartozó tantárgyakat oktatják. Közülünk két kolléganő látja el az iskolai könyvtár vezetését.

Kollégáink értékes szakmai és pedagógiai tevékenységet folytatnak az általuk oktatott tantárgyak terén. Folyamatos szakmai és pedagógiai megújulásunkat a helyi szinten és központilag szervezett továbbképzések, tanfolyamok biztosítják, melyeken nagy létszámban, aktívan veszünk részt.

 

Munkaközösségünk tagjai 2018-19

 

NÉV SZAK, POZÍCIÓ
1. Bagi Anna tanító, rajz spec.koll., gyermek és ifjúságvédelmi felelős
2. Bányai Sándor történelem – népművelés, számítástechnika; oktatási szakértő
3. Barnáné Tóth Krisztina német – könyvtár
4. Bertókné Gyarmati Györgyi magyar – orosz – angol
5. Déri-Dankó Rita könyvtár, tanító
6. Fazekas Lászlóné magyar – ének-zene, etika; mk.-vez.
7. Fekete-Erdei Melinda földrajz-történelem
8. Grégászné Lókodi Erzsébet tanító, rajz spec. koll.
9. Házi Zsuzsanna magyar ny. – irodalom
10. Lakatos Szabina magyar – történelem
11. Pálosi Judit történelem – német, etika
12. Polonkainé Nagy Erika magyar – történelem – népművelés; oktatási szakértő; ált. iv. h.
13. Dr. Ráczné Puzsár Ilona történelem – földrajz
14. Radócz Istvánné történelem – orosz – német;
15. Szakályné Szilágyi Magdolna tanító, informatika spec. koll.,dráma – és táncpedagógus
16. Vadász Katalin tanító, magyar, etika
17. Veres Mária földrajz – rajz
18. Vitál-Török Anett magyar – kommunikáció, fejlesztő pedagógus

 

 

Elsődleges feladatainknak tekintjük a tanulók felkészítését a továbbtanulásra, széleskörű, biztos alaptudás, alapműveltség kialakítását, az önálló ismeretszerzés, problémamegoldó képesség fejlesztését.

Tanórán kívüli tevékenységünk a tehetséggondozás, amit az iskolai szakkörök és városi szintű tehetséggondozó foglalkozások keretei között valósítunk meg. Igény szerint anyanyelvi felzárkóztató foglalkozásokat tartunk a gyengébb, lemaradó tanulók számára. A 8.-osok részére az írásbeli felvételire felkészítő foglalkozásokat tartunk.

Jelenleg működő saját szakköreink: Énekkar, Grafika szakkör, Ipari kézműves szakkör, Színjátszó szakkör, Újságíró szakkör.

2008 tavasza óta működik nálunk városi tehetséggondozó szakkör, melynek feladata a tehetséges tanulók matematikai, anyanyelvi tudásának bővítése, a művészetek iránti érdeklődésük felkeltése, kibontakoztatása, tanulás-módszertani fejlesztésük. Ezt a komoly és magas szintű szakmai hozzáértést igénylő feladatot Fazekas Lászlóné, Lakatos Szabina, Pálosi Judit és Veres Mária látja el.

Éves munkatervünk tartalmazza a már hagyományos helyi, iskolai szinten megrendezendő versenyeket, melyek felmenő rendszerben lehetőséget nyújtanak tanulóinknak a városi, megyei, regionális és országos versenyeken való részvételre.

Intézményünk tehetséges tanulói évtizedek óta elhozzák ezen versenyek rangos helyezéseit, ezzel is öregbítve a Petőfi iskola hírnevét.

 

 

 

 

Versenyeredmények

A Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak versenyeredményei

2017. szept. 1 – 2018. június 30. között

 

SZERETETTEL GRATULÁLUNK!

 

Verseny Szintje Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő pedagógus
ISKOLAI 
Iskolai vers-és prózamondó verseny 5-6. v. I. Perényi Levente 5.b Polonkainé N. E.
II. Pataki Lili 6.a Lakatos Szabina
III.megosztva Suba Orsolya 6.a Lakatos Szabina,
Dani Anna Teodóra 5.b Polonkainé N. E.
5-6. pr. I. Boros Márta 5.c Török Anett
II. Bartha Bíborka 5.a Vadász Katalin
III. Szabó Amanda 5.c Török Anett
7-8. v. I. Pallai Fanni 8.b Vadász Katalin
II. Bordás Réka 8.b Vadász Katalin
III.megosztva Rácz Enikő 8.a Török Anett,
Lisztes Bianka 8.c Bertókné Gy. Gy.
7-8. pr. I.megosztva Pallai Fanni 8.b Vadász Katalin,
Bartha Panna 7.b Fazekas Lászlóné
II. Barankai Réka 7.a Török Anett
III. Fedor Nikolett 7.c Vadász Katalin
Iskolai Kazinczy-verseny 5-6. I. Dani Anna Teodóra 5.b Polonkainé N. E.
II. Boros Márta 5.c Török Anett
III. Suba Orsolya 6.a Lakatos Szabina
7-8. I. Párkányi Hanna 7.b Fazekas Lászlóné
II. Dobi Anna 8.c Bertókné Gy. Gy.
Justyák Dominika 8.b Vadász Katalin
III. Zsákai Fanni 7.c Vadász Katalin
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyiskolai forduló
 1. évf.
I. Párkányi Ábel 5.b Polonkainé N. E.
II. Pásti Dóra 5.a Vadász Katalin
III. Varga Hanna 5.c Török Anett
 1. évf.
I. Dán Vivien 6.a Lakatos Szabina
II. Siket Nóra 6.c Lakatos Szabina
III. Pataki Lili 6.a Lakatos Szabina
 1. évf.
I. Budai Barbara 7.b Fazekas Lászlóné
II. Kovács Dóra 7.c Vadász Katalin
III. Novák Veronika 7.b Fazekas Lászlóné
 1. évf.
I. Csajbók Imola Lenke 8.b Vadász Katalin
II. Karakas-Tóth Viktória 8.b Vadász Katalin
III. Kerek Dorka 8.b Vadász Katalin
Bocskai Bölcs Böngésző megyei olvasási és szövegértési verseny
 1. évf.
II. Dani Anna Teodóra,Kajatin Réka,Kucskár Barbara 5.b Déri-Dankó Rita
 1. évf.
I. Dán Vivien,Balogh Réka,Vincze Dóra 6.a Déri-Dankó Rita
 1. évf.
II. Bordás Réka,Csajbók Imola Lenke,Justyák Dominika 8.b Vadász Katalin
VÁROSI 
Debreceni Kinizsi Pál Ált. Isk. prózamondó verseny 5-6. I. Suba Orsolya 6.a Lakatos Szabina
7-8. I. Pallai Fanni 8.b Vadász Katalin
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyvárosi fordulójába bejutott tanulóink
 1. évf.
 6. hely Párkányi Ábel 5.b Polonkainé N. E.
6.évf.
 1. hely
Dán Vivien 6.a Lakatos Szabina
7.évf.
 1. hely
Budai Barbara 7.b Fazekas Lászlóné
8.évf.
 1. hely
Csajbók Imola Lenke 8.b Vadász Katalin
MEGYEI 
Debreceni Vörösmarty M. Ált. Isk. és A.M.I.szavalóv.  Különdíj Perényi Levente 5.b Polonkainé N. E.
5-6. Különdíj Suba Orsolya 6.a Lakatos Szabina
7-8. Különdíj Pallai Fanni 8.b Vadász Katalin

 

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI  MUNKAKÖZÖSSÉG

VERSENYEREDMÉNYEK

2018-2019

 

Iskolai szintű versenyek

 

Szervező Verseny megnevezése Elért helyezés, tanuló Felkészítő pedagógus
Petőfi Sándor Általános Iskola versmondás 5-6. 1.Tokai-Kiss Petra 7.a

1.Müller Tímea 7.a

2.Bándy Dorina 8.c

3.Borbély Anna 8.a

Lakatos Szabina

Lakatos Szabina

Vadász Katalin

Vitál Török Anett

versmondás 7-8. 1.Perényi Levente 6.b

2.Müller Fruzsina 6.a

3.Homoki Nóra 5.b

Polonkainé Nagy Erika

Vadász Katalin

Vadász Katalin

prózamondás 5-6. 1.Szabó Noémi 5.b

2.Bartha Bíborka H. 6.a

3.Tóth Viktória 5.a

Vadász Katalin

Vadász Katalin

Vitál-Török Anett

prózamondás 7-8. 1.Barankai Réka 8.a

2.Fedor Nikolett 8.c

3.—–

Vitál-Török Anett

Vadász Katalin

Simonyi Zsigmond Országos helyesírási verseny
 1. évfolyam

1.Fekete Melinda 5.c

2.Dani József Dávid 5.b

3.Szűcs Dániel 5.a

 

Bertókné Gyarmati Gy.

Vadász Katalin

Vitál-Török Anett

 1. évfolyam

1.Párkányi Ábel 6.b

2.Dani Anna Teodóra 6.b

3.Tóth Cintia 6.a

 

 

Polonkainé Nagy Erika

Polonkainé Nagy Erika

Vadász Katalin

 1. évfolyam

1.Dán Vivien 7.a

2.Siket Nóra 7.c

3.Tóth Ádám 7.b

 

Lakatos Szabina

Lakatos Szabina

Vadász Katalin

 1. évfolyam

1.Budai Barbara 8.b

2.Kovács Dóra 8.c

3.Fábián Máté 8.b

 

Fazekas Lászlóné

Vadász Katalin

Fazekas Lászlóné

Iskolai Kazinczy-verseny 5-6. évfolyam 1.Kovács Dorka 5.c

 1. Tóth Cintia 6.a

3.Varga Hanna 6.c

Bertókné Gyarmati Gy.

Vadász Katalin

Vitál-Török Anett

7-8. évfolyam 1.Suba Orsolya 7.a

2.Zsákai Fanni Zsuzsa

3.Párkányi Hanna 8.b

Szücs Dániel 8.c

Lakatos Szabina

Vadász Katalin.

Fazekas Lászlóné

Vadász Katalin

 

Városi szintű versenyek

 

Szervező Verseny megnevezése Elért helyezés, tanuló Felkészítő pedagógus
Debreceni Benedek Elek Ált. Isk. „Benedek versenyek” versmondó verseny
 1. Müller Fruzsina 6.a

 

Vadász Katalin

 

Megyei szintű versenyek

 

Szervező Verseny megnevezése Elért helyezés, tanuló Felkészítő pedagógus
Debreceni Vörösmarty M. Ált. Isk. és AMI szavalóverseny
 1. Perényi Levente
Polonkainé Nagy Erika
Különdíj

Suba Orsolya 6.a

Müller Fruzsina 6.a

 

Vadász Katalin

Vadász Katalin

XII. Megyei Mesemondó-és Prózamondó Fesztivál Szabó Magda emlékére ezüst: Tóth Viktória 5.a

bronz: Kunkli Orsolya 8.a

ezüst: Barankai Réka 8.a

ezüst: Szabó Noémi 5.b

bronz: Fedor Nikolett 8.c

bronz: Borsi Lili 7.c

Vitál-Török Anett

Vitál Török Anett

Vitál Török Anett

Vadász Katalin

Vadász Katalin

Lakatos Szabina

Debreceni Bocskai István Általános Iskola,

Bocskai Bölcs Böngészői megyei olvasási és szövegértési verseny

olvasási és szövegértési verseny 2.helyezés:

6.b: Dani Anna,

Kajatin Réka,

Kucskár Barbara

5.helyezés:

7.a: Dán Vivien,

Balogh Réka,

Vincze Dóra

Déri-Dankó Rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory