Társadalomtudományi munkaközösség

A Társadalomtudományi munkaközösség bemutatása

 

Iskolánk felső tagozatának Társadalomtudományi munkaközössége egyidős az intézménnyel.

Munkaközösségünk tagjai a humán tudományok körébe tartozó tantárgyakat oktatják. Két kolléganőnk látja el az iskolai könyvtár vezetését. Folyamatos szakmai és pedagógiai megújulásunkat a helyi szinten és központilag szervezett továbbképzések, tanfolyamok biztosítják, melyeken nagy létszámban, aktívan veszünk részt.

Pedagógustársaink értékes szakmai és pedagógiai tevékenységet folytatnak az általuk oktatott tantárgyak terén.

Elsődleges feladatunknak tekintjük a tanulók felkészítését a továbbtanulásra, széleskörű, biztos alaptudás, alapműveltség kialakítását, az önálló ismeretszerzés és problémamegoldó képesség fejlesztését.

Tanórán kívüli tevékenységünk a tehetséggondozás, amit az iskolai szakkörök és városi szintű tehetséggondozó foglalkozások keretei között valósítunk meg.

Igény szerint anyanyelvi felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk a gyengébb, lemaradó tanulók számára.

A 8.-osok részére az írásbeli felvételire felkészítő foglalkozásokat tartunk minden tanévben.

Jelenleg működő saját szakköreink: Grafika szakkör, Ipari kézműves szakkör.

2008 tavasza óta működnek intézményünkben a Városi Tehetséggondozó Program keretein belül szervezett szakkörök, melyek feladata a tehetséges tanulók matematikai, anyanyelvi tudásának bővítése, művészetek iránti érdeklődésük felkeltése, kibontakoztatása, tanulásmódszertani fejlesztésük. Kollégáink a kezdetektől fogva folyamatosan, színvonalasan  látják el ezt a feladatot is.

Éves munkatervünk tartalmazza a már hagyományos helyi, iskolai szinten megrendezendő versenyeket, melyek felmenő rendszerben lehetőséget nyújtanak tanulóink számára a városi, megyei, regionális és országos versenyeken való részvételre.

Intézményünk tehetséges tanulói évtizedek óta elhozzák ezen versenyek rangos helyezéseit, ezzel is öregbítve a Petőfi iskola hírnevét.

A Társadalomtudományi munkaközösség az intézmény többi munkaközösségével szorosan együttműködve, egymást segítve, támogatva végzi tevékenységét.

 

 

 

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI  MUNKAKÖZÖSSÉG

 

A Társadalomtudományi munkaközösség tagjai a 2023-24-es tanévben

 

NÉV SZAK, POZÍCIÓ
 1. Andicsku Orsolya
angol – magyar szakos ált. iskolai tanár
 1. Bagi Anna
tanító- rajz szakkoll., család és gyermekvéd. pedagógiája szakv.; ped. asszisztens gyermekvédelmi feladatokkal
 1. Bányai Sándor
történelem – népművelés, informatika szakos tanár; oktatási szakértő
 1. Barnáné Tóth Krisztina
tanító, német szakos tanár, könyvtár szakkoll.
 1. Déri-Dankó Rita
tanító, informatikus könyvtáros,
 1. Fazekas Lászlóné Varga Tímea
magyar – ének-zene szakos tanár, erkölcstan; mk.-vez., ofő.
 1. Fekete-Erdei Melinda
földrajz-történelem szakos tanár; ofő.; DÖK-vezető
 1. Lövei-Veres Zsuzsa
tanító, ének-zene műveltségi terület
 1. Polonkainé Nagy Erika
magyar – történelem – népművelés szakos tanár; oktatási szakértő; ált. iv. h.
 1. Dr. Ráczné Puzsár Ilona
történelem – földrajz szakos tanár; gyed / gyes
 1. Radócz Istvánné
orosz – történelem – német szakos tanár; ofő.
 1. Szabóné Tóth Judit
magyar, dráma és színház szakos tanár
 1. Vadász Katalin
tanító; magyar szakos tanár, erkölcstan; ofő.
 1. Veres Mária
földrajz – rajz szakos tanár
 1. Vitál-Török Anett
magyar – kommunikáció szakos tanár, fejlesztő pedagógus; ofő.

 

 

 


 

 

A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak versenyeredményei 

VERSENYEREDMÉNYEK

2021-2022

 

Iskolai szintű versenyek

 

Szervező Verseny megnevezése Elért helyezés, tanuló Felkészítő pedagógus
Társadalomtudományi munkaközösség Iskolai vers-és prózamondó verseny 5-6. évf.

 1. Beke Hanga Mikolt 5.c,

Lóránt Varga Milán 5.c

 1. Justyák Petra 5.b
 • Perényi Emma Hanna 6.a
Vadász K.Vadász K.Polonkainé N. E.Vitál-Török A.
Iskolai vers-és prózamondó verseny 5-6. évf.

 1. Pardi Zsolt 6.c
 2. Oláh Blanka 6.c,

Branda Petra 6.a

III. Sándor Péter 6.c

Bertókné Gy. Gy.Bertókné Gy. Gy.Vitál-Török A.Bertókné Gy. Gy.
Iskolai vers-és prózamondó verseny 7-8. évf.

 1. Fekete Melinda 8.c
 2. Nemes Szonja 8.c
 • Kovács Dóra Viktória 7.a
Vadász K.Vadász K.Vadász K.
Iskolai vers-és prózamondó verseny 7-8. évf.

 1. Fekete Melinda 8.c

Szakály Boglárka 7.a

 1. Rápolti Boglárka 7.a
Vadász K.Vadász K.Vadász K.—
Kazinczy-verseny 5-6. évf.

 1. Justyák Petra 5.b
 2. Tihanics Milán 6.c
 • Sándor Péter 6.c

Zsadányi Zsófia Mónika 6.b

Polonkainé N. E.Bertókné Gy. Gy.Bertókné Gy. Gy.Vadász K.
7-8. évf.

 1. Guba Lilianna 8.b
 2. Pataky Gréta 7.c
 • Villás Petra Gabriella 8.b
Vadász K.Vitál-Török A.Vadász K.
Magyar Nyelvtudományi

Társaság

 

és a

 

Károli Gáspár

Református Egyetem

Pedagógiai Kara

XXV. Simonyi Zsigmond

Kárpát-medencei

helyesírási

verseny

 1. fordulója

(online)

 1. évf.
 2. Topa Csenge 5.b
 3. Illés Regina 5.c

III. Kiss Karolina 5.b

Polonkainé N. E.Vadász K.Polonkainé N. E.
 1. évf.
 2. Páll Vivien 6.b
 3. Zsadányi Zsófia Mónika 6.b

III. Szalai Viktória 6.c

Vadász KatalinVadász KatalinBertókné Gy. Gy
 1. évf.
 2. Antal Vanda 7.b
 3. Siket Lilla 7.a

III.Varga Tamás 7.c

FazekasnéVadász K.Vitál-Török A
 1. évf.
 2. Fekete Melinda 8.c
 3. Nemes Szonja 8.c
Vadász K.Vadász K.

 


Városi szintű versenyek

Szervező Verseny megnevezése Elért helyezés, tanuló Felkészítő pedagógus
Ibolya Utcai Általános Iskolaés aMéliusz Juhász Péter Könyvtár XVIII. Debreceni KöltészetiFesztiválNemes Nagy Ágnes-szavalóversenye 5-6. évf.KülöndíjJustyák Petra 5.b7-8. évf.III.Oláh Kristóf 7.b Polonkainé N. E.Fazekasné

 

 

Megyei szintű versenyek

Szervező Verseny megnevezése Elért helyezés, tanuló Felkészítő pedagógus
DebreceniVörösmarty MihályÁltalános Iskola és AMI és aMéliusz Juhász Péter Könyvtár
 1. Megyei

Szabó Magda

Vers- és Prózamondó Fesztivál

5-6. évf.Versmondás:Arany minősítés - Szakál Boróka  6.a- Perényi Emma  Hanna 6.aEzüst minősítés-Lövei-Veress Iza 6.aPrózamondás:

Arany minősítés

-Branda Petra  6.a,

Vitál-Török A.
7-8. évf.PrózamondásArany fokozat -Rápolti Boglárka 7.a-Fekete Melinda 8.c;Ezüst fokozat -Szakály Boglárka 7.a;Bronz fokozat

-Horváth Lili 7.a

Vadász K.
DebreceniVörösmarty MihályÁltalános Iskola ésAMI XVI. Megyei Versfesztivál 5-6. évf.ezüst minősítés:Justyák Petra 5.bLóránt-Varga Milán 5.c7-8. évf.arany minősítés: Fekete Melinda 8.cezüst minősítés:

Kovács Dóra Viktória 7.a

Nemes Szonja 8.c

Vadász K.
DebreceniFazekas Mihály Általános Iskola Megyei Móra Ferenc vers- és prózamondó online verseny 7-8. évf.

 1. Szakály Boglárka 7.a
 2. Fekete Melinda 8.c
Vadász K.Vadász K.
Magyar NyelvtudományiTársaságés aKároli GáspárReformátus EgyetemPedagógiai Kara XXV. SimonyiZsigmondKárpát-medenceihelyesírásiverseny

 1. fordulója

(online)

 • évf.
 1. Kiss Karolina 5.b
 2. Páll Vivien 6.b

7-8. évf.

 1. Antal Vanda 7.b
 2. Fekete Melinda 8.c
Polonkainé N. E.Vadász K.FazekasnéVadász K.

 

 

Regionális szintű versenyek

 

Szervező Verseny megnevezése Elért helyezés Felkészítő pedagógus

 

Országos szintű versenyek

 

Szervező Verseny megnevezése Elért helyezés Felkészítő pedagógus
Nemzetstratégiai Kutatóintézet A magyar zászló és címer esszépályázat(A Covid miatt kb. 1 éves késéssel érkezett az eredmény) KülöndíjPapp Csilla Bertókné Gy. Gy.

 

 

VERSENYEREDMÉNYEK 2022-23. év

Iskolai szintű versenyek

 

Szervező Verseny megnevezése Elért helyezés, tanuló Felkészítő
 

 

 

Debreceni

Petőfi Sándor

Általános Iskola

és

AMI

 

 

iskolai szintű

vers- és

prózamondó

verseny

5-6. próza

 1. Antal Flóra 6.c
 2. Beke Hanga Mikolt 6.c
 3. Bányai Bíborka 5.b
Vadász K.

Vadász K.

Vadász K.

7-8. próza

 1. Szakály Boglárka 8.a
 2. Papp Csilla 7.c
 3. Branda Petra 7.a
Vadász K.

Vadász K.

Vitál-Török A.

5-6. vers

 1. Lóránt-Varga Milán 6.c
 2. Nagy Blanka 6.b
 3. Justyák Petra 6.b
Vadász K.

Polonkainé N. E.

Polonkainé N. E.

7-8. vers

 1. Kovács Dóra Viktória 8.a
 2. Pataky Gréta 8.c
 3. Perényi Emma Hanna 7.a
Vadász K.

Vitál-Török A.

Vitál-Török A.

  

 2023.évi

Szép magyar beszéd verseny

 

 iskolai forduló 5-6.

 1. Varga Dóra Eszter 5.b
 2. Nagy Alexandra 6.c
 3. Justyák Petra 6.b
Vadász K.

Vadász K.

Polonkainé N. E.

7-8.

 1. Rápolti Boglárka 8.a
 2. Csukás Vivien 8.b
 3. Antal Vanda 8.b
Vadász K.

Fazekasné

Fazekasné

Magyar Nyelvtudományi

Társaság

és a

Károli Gáspár

Református Egyetem

Pedagógiai Kara

XXVI. Simonyi Zsigmond

Kárpát-medencei

helyesírási verseny

 1. fordulója

(Magyarországon online iskolai és városi helyezés)

5.évf.(80-90p városi 3. hely)

 1. Varga Dóra Eszter 5.b 86,25
 2. Pamuk Emma 5.c 81,58

III. Párkányi Gréta 5.b            77,25

 

Vadász K.

Facsar Péter

Vadász K.

 1. évf.

(90 p fölött városi 2. hely;

volt abszolút 1.)

 1. Kiss Karolina 6.b 93,21
 2. Kinczel Gabriella 6.a 91,57      

III. Tóth Gréta 6.b                   82,96

 

 

Polonkainé N.E.

Vitál-Török A.

Polonkainé N.E.

 1. évf.

(80 p fölött városi hely)

 1. Szabó Fanni 7.a 71,67
 2. Szepesi Lara 7.a 68,77

III. Iklódi Réka 7.a          67,55

 

Vitál-Török A.

 

 1. évf.

(80-90 p városi 3. hely)

 1. Antal Vanda 8.b 88,58
 2. Csukás Vivien 8.b 87,7

III. Varga Tamás 8.c        82,23

 

Fazekasné

Fazekasné

Vitál- Török A.

 

Városi szintű versenyek

 

Szervező Verseny megnevezése Elért helyezés, tanuló Felkészítő pedagógus
VOKE Egyetértés Művelődési Központja4034 Debrecen, Faraktár u. 67. Petőfi szavalóverseny a költő születésének

 1. évfordulója alkalmából
  • éves korcsoport:
Dicséret:Lóránt-Varga Milán 6.c,  

Vadász K.

Magyar Nyelvtudományi

Társaság

és a

Károli Gáspár

Református Egyetem

Pedagógiai Kara

 XXVI.

Simonyi Zsigmond

Kárpát-medencei

helyesírási verseny iskolai fordulójának városi szinten összesített eredménye alapján elnyerték

a 2. fordulóban való részvétel jogát

(Magyarországon fővárosi, megyei; regionális)

 1. évf.

(85-90p megyei 4. hely)

 1. Varga Dóra E. 5.b 87,5
 2. Pamuk Emma 5.c 82,5
 

Vadász K.

Facsar P.

 1. évf.

(85 p fölött megyei 1-3. hely)

 1. Kinczel Gabriella 6.a 83,03
 2. Kiss Karolina 6.b 78,32

III. Tóth Gréta 6.b         73,63

 

Vitál-Török A.

Polonkainé N.E.

Polonkainé N.E.

 1. évf.

(85 p fölött megyei 1-3. hely)

 1. Szabó Fanni 7.a 69,89
 

Vitál-Török A.

 1. évf.

(85-90p megyei 4. hely)

 1. Antal Vanda 8.b 88,7
 2. Varga Tamás 8.c 82,55

III. Csukás Vivien 8.b   80,11

 

Fazekasné

Vitál- Török A. Fazekasné

 

Megyei szintű versenyek

 

Szervező Verseny megnevezése Elért helyezés, tanuló Felkészítő pedagógus
  

 1. Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola

 

Kinizsi nap alkalmából rendezett megyei vers-és prózamondó verseny
 1. Lóránt –Varga Milán 6.c (vers),
 2. Kovács Dóra Viktória 8.a (vers)
 3. Szakály Boglárka 8.a (próza)

(Mindhárom 3. helyezés!)

Vadász K. 

Vadász K.

 

Vadász K.

 1. Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI
Vörösmarty napok megyei szavalóversenye 
 1. Lóránt-Varga Milán 6.c

 

Vadász K.
Ibolya Utcai Általános Iskola és a Déri Múzeum által szervezettXIX. Debreceni Költészeti Fesztivál   

 

szavalóverseny

 1. Lóránt-Varga Milán 6.c
 2. Beke Hanga Mikolt 6.c
Vadász K.Vadász K.
Magyar NyelvtudományiTársaság és a

Károli Gáspár

Református Egyetem

Pedagógiai Kara

XXVI. Simonyi ZsigmondKárpát-medencei

helyesírási

verseny

 1. fordulója (megyei/regionális)
 2. évf.
 3. Varga Dóra Eszter 5.b
 4. évf.
 5. Antal Vanda 8.b
Vadász K.

 

Fazekasné

Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola Megyei Móra Prózamondó verseny 2.hely: Beke Hanga Mikolt 6.c

 

Vadász K.
XVII. Megyei Versfesztivál (Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI)   

szavalóverseny

- kiemelt arany minősítés: Bányai Bíborka 5.b- ezüst minősítés:

Lóránt-Varga Milán 6.c

- ezüst minősítés:

Kovács Dóra Viktória 8.a

Vadász K.

 

 

SZERETETTEL GRATULÁLUNK!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory