szülői szervezet ülése, szülői értekezletek

A Petőfi Szülői Szervezet 2022. szeptember 8-án, csütörtökön 16.30 órától tartja tanévkezdő tájékoztató ülését.

Az “A” épület 221-es terembe várjuk az osztályok szülői szervezetének elnökét vagy helyettesét.

Az osztályok szülői közösségei az alábbi rendben találkoznak a pedagógusokkal az őszi szülői értekezleten:

FELSŐ TAGOZAT

szeptember 12-én, hétfőn

16 órától fogadóóra (az osztályban tanító szaktanárokat kereshetik)

16.30 órától az 5. osztályokban bemutatkoznak a szaktanárok

17 órától osztály szülői értekezlet

ALSÓ TAGOZAT

szeptember 13-án, kedden

16 órától fogadóóra (az osztályban tanító szaktanítókat kereshetik)

16.30 órától osztály szülői értekezlet

Az ettől eltérő időpontokat az osztályfőnökök hirdetik meg.

Vár az iskola!

kezdődik

A 2022/23-as tanév első napja szeptember 1. csütörtök, az utolsó napja június 15. csütörtök.

183 tanítási napnyi élményre, érdekességek közötti kalandozásra hívjuk diákjainkat csodálatosan megújult iskolánkba!

A gyerekek 7.45-ig érkezzenek meg

– a Szabó Kálmán u. 3-5. szám alatti A épületbe (1.a, 2.c, 4.a, 4.c és minden felsős osztály)

– a Szabó Kálmán u. 3-5. szám alatti B épületbe (1.c, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 3.c, 4.b)

– a Szabó Kálmán u. 13. szám alatti C épületbe (1.b)

Az ünnepélyes tanévnyitó köszöntésre (melyre ünnepi viseletben, fehér blúz/ing, iskolasál/nyakkendő érkezzetek)- a rendelkezésre álló terület befogadóképességét figyelembe véve – az alábbi rendben kerül sor:

Alsó tagozat (1-4. évfolyam)

szeptember 1. csütörtök 8.15 – A épület belső udvar

– az iskolába érkezés után a gyerekek az osztálytermükbe mennek, majd tanítóik kíséretében vesznek részt a köszöntésen

A nagy létszám miatt kizárólag az első osztályos tanulókkal egy-egy kísérőt van módunk fogadni.

Az első osztályosok csak ezen az első napon ebéd után (12.30-kor) hazamennek.

 

Felső tagozat (5-8. évfolyam)

szeptember 1. csütörtök 9.00 – A épület belső udvar

– a 7.45-ig történő beérkezés után a tanulók az osztálytermükbe mennek, majd tanáraik kíséretében vesznek részt a köszöntésen

Az 1-3. tanóra közösségi nevelés óra lesz az osztályfőnök vezetésével.

 

A tankönyveket az első tanítási napon kapják meg a gyerekek.

Étkezést csak időben történt megrendelés esetén tudunk biztosítani.

A szülők számára is lehetőség lesz bejárni a gyönyörű új iskolaépületet az őszi szülői értekezletekhez kapcsolva.

– szeptember 12-én, hétfőn 16 órától a felső tagozatosok

– szeptember 13-án, kedden 16 órától az alsó tagozatosok

szülei számára tárjuk ki a kaput.

Sikerekben gazdag új tanévet kívánunk mindenkinek!

 

 

 

Beiratkozás alapfokú művészeti iskolai csoportokba

Tisztelt Szülők!

Az elmúlt tanév végi tájékoztatásnak megfelelően várjuk a beiratkozást az alapfokú művészeti iskolai csoportokba.

Időpont: augusztus 29-30. (hétfő-kedd) 14-17 óra között

Helyszín: Szabó Kálmán u. 13. kisépület előtér

A beiratkozás egy tanévre szól, ezért a korábban már művészeti iskolás gyerekek esetében is újra meg kell tenni!

Tervezett csoportjaink:

néptánc előképző 1 (heti 2 óra az órarend szerinti néptánc órán felül)

társastánc előképző 1 (heti 2 óra)

társastánc alapfok 1 (heti 4 óra)

Térítési díj a táncművészeti ágban: 9100 Ft/félév

grafika és festészet előképző 1 (heti 2 óra)

grafika és festészet előképző 2 (heti 2 óra)

grafika és festészet alapfok 1 (heti 4 óra)

Térítési díj a képző- és iparművészeti ágban: 13600 Ft/félév

Részletes tájékoztatást az alábbi linkre kattintva olvashatnak.

 Tájékoztató Szülőknek

 

Pótbeiratkozás időpontja: szeptember 5-én, hétfőn 14-17 óráig

Iskolai étkezés megrendelése a 2022/23-as tanévre

Tisztelt Szülők!

Az iskolai étkezés 2022. szeptember 1-től történő zavartalan indítása, gyermekük ellátásának megrendelése érdekében tájékoztatjuk Önöket a nyomtatványok elérhetőségéről és leadás lehetőségéről.

Kérjük, haladéktalanul intézzék a megrendelést!

Étkezési nyomtatványok elérhetőek: 

az etkeztetes.diminfo.hu  oldalon az Információk/nyomtatványok fül alatt,

kitöltve visszaküldendő erre az e-mail címre: gulyas.etkezes@diminfo.hu

 vagy személyesen intézhető: Új Városháza, Kálvin tér 11. szám földszint 10-es ablaknál.

 Élelmezésszervező elérhető: Keczánné Mátrai Hédi:  06/30-462-9594

Intézményi nyitvatartás a nyári szünetben

Az iskolai ügyintézésre a nyári szünetben az alábbi rendben lesz lehetőség:

július 13. szerda 9-13 óráig

július 27. szerda 9-13 óráig

augusztus 10. szerda 9-13 óráig

augusztus 24. szerda 9-13 óráig

Kellemes pihenést, élményekkel teli vakációt kívánunk!

Nyári szünidei gyermekfelügyelet

Tisztelt Szülők!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a debreceni lakóhellyel rendelkező általános iskolai tanulók számára 2022. július 1. napja és 2022. augusztus 19. napja között biztosítja a nyári szünidei gyermekfelügyeletet. A gyermekfelügyelet helyszíne az Ibolya Utcai Általános Iskola (4027 Debrecen, Ibolya utca 3.).

 

Jelentkezni a www.gyervi.hu oldalon benyújtott kérelem útján lehet, melyet a szülők a Szünidei gyermekfelügyelet menüpontban érhetnek el a 2022. május 30. – 2022. június 15. közötti időszakban.

Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozási döntés felülbírálati kérelméről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Jogorvoslati kérelem benyújtásának lehetőségei a következők:

- email (a jogorvoslatot kérő szülő/törvényes képviselő írja alá a kérelmet, és szkennelve küldje el az iskola email címére: petofi@petofi-debr.edu.hu)

- postai út (az intézmény postacímére: 4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 3-5., de a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának címezve.)

Jogorvoslati formanyomtatvány

alapfokú művészetoktatás 2022/23. tanév

Tájékoztatás alapfokú művészetoktatásra jelentkezésről

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

 

A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alaptevékenysége keretében alapfokú művészetoktatásban részvételre van lehetőség a 2022/23. tanévben is.

Az alábbi művészeti ágakba várjuk a tehetséget, kedvet érző gyerekek jelentkezését:

 

táncművészeti ág: néptánc tanszak (előképző: heti 2 óra, alapfokú csoport: heti 4 óra

társastánc tanszak (előképző: heti 2 óra, alapfokú csoport: heti 4 óra)

képző- és iparművészeti ág: grafika és festészet tanszak (előképző: heti 2 óra, alapfokú csoport: heti 4 óra)

A tervezett csoportokról részletesen olvashatnak az alábbi Tájékoztató Szülőknek című dokumentumban.

 

A művészeti iskolába jelentkezni az innen letölthető, vagy a Szabó Kálmán u. 13. szám alatti ideiglenes portán papíralapon elérhető Jelentkezési lap és nyilatkozat hiánytalan benyújtásával lehetséges 2022. május 6-ig.

 

 Tájékoztató Szülőknek

Grafika és festészet jelentkezési lap

Néptánc jelentkezési lap

Társastánc jelentkezési lap

A jelentkezési lap benyújtható:

  • elektronikus úton: petofimuveszetoktatas@petofi-debr.edu.hu e-mail címen
  • postai úton: 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 13.
  • személyesen: a Szabó Kálmán u. 13. szám alatti ideiglenes portán leadva

FONTOS!

A beiratkozás egy tanévre szól. Ezért azoknak a diákoknak, akik 2021/22-ben művészetoktatásban részt vettek, újra be kell nyújtani a Jelentkezési lapot!

 

Szeretettel várjuk a gyermekek jelentkezését művészeti csoportjainkba!

 

Debrecen, 2022. április 22.

 

Komáromi Julianna sk.

intézményvezető

Beiratkozás első évfolyamra

TISZTELT SZÜLŐ / TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

Köszönjük, hogy tanköteles korba lépett gyermekük iskolaválasztásánál az iskolákban korábban leadott jelentkezési szándékával a Debreceni Tankerületi Központ intézményét tisztelte meg. A következőkben néhány fontos tudnivalóról tájékoztatjuk Önt a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai jelentkezés/beiratkozás vonatkozásában:

 

A jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint az általános iskolákba történő jelentkezés/beiratkozás személyes megjelenést és adategyeztetést igényel. A személyes jelentkezés/beiratkozás időpontja:

 

  • április 21. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között
  • április 22. (péntek) 8:00-18:00 óra között

Helye:

Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 13. szám TITKÁRSÁG helyiségben

 

Kérjük, hogy a jelentkezés/beiratkozás napján azt az intézményt keresse fel, amelyben korábban (2022 februárjában) leadta, illetve ahová eljuttatta a Jelentkezési lapot és az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot.

 

A fent jelzett napokon a személyes ügyintézés gördülékenyebbé tehető és annak ideje rövidíthető, ha előzetesen beküldi adatait a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába – BÁI” (a továbbiakban: BÁI) felületén keresztül:

 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

 

A BÁI felület 2022. április 07. – 2022. április 22. 12:00 óráig van nyitva.

Szülői tájékoztató beiratkozáshoz

 

A személyes megjelenés során történik a beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolványok és dokumentumok eredeti példányának bemutatása is, ezért kérjük, feltétlenül hozza azokat magával.

Amennyiben vissza kívánja vonni gyermeke jelentkezését, mert például tanköteles korú gyermeke időközben egy nem állami fenntartású iskolába felvételt nyert, kérjük, jelezze azt írásban (pl.: e-mail) a korábban leadott jelentkezési lapon első helyen megjelölt intézmény felé.

 

A gyermek felvételéről az intézmény vezetője 2022. április 29. napjáig dönt. A döntést tartalmazó határozatot ezt követően postai úton megküldi Önnek.

 

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan vagy az etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

A továbbiakban felmerülő kérdéseikkel kérem, forduljanak bizalommal az intézményhez.

Diákkonferencia 2022

diákkonferencia 2022

2022. március 9-én rendeztük meg iskolánkban a VI. Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferencia intézményi előválogatóját. 18 diákunk 7 mentor támogatásával 11 változatos témájú, érdekes előadást készített és mutatott be közönség előtt. Témafeldolgozásuk, kutatásaik eredményét prezentációval kísérték, egyéni vagy páros bemutatkozásoknak tapsolhattunk. Köszönjük a lelkes felkészülést!

A diákkonferencia középdöntőjében nagy örömünkre az alábbi tanulók és munkák képviselik iskolánkat 2022. március 30-án 11 órától:

Pardi Zsolt Patrik 6.c osztályos

Előadás: A híres nevezetes csemege csináló

Mentor: Bertókné Gyarmati Györgyi

Antal Vanda és Csukás Vivien 7.b osztályosok

Előadás: Zárlatos ebek, avagy De nehéz az iskolatáska!

Mentor: Papp Jávorka

Gratulálunk, további eredményes felkészülést és sok sikert kívánunk!

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory