Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozási döntés felülbírálati kérelméről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Jogorvoslati kérelem benyújtásának lehetőségei a következők:

- email (a jogorvoslatot kérő szülő/törvényes képviselő írja alá a kérelmet, és szkennelve küldje el az iskola email címére: petofi@petofi-debr.edu.hu)

- postai út (az intézmény postacímére: 4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 3-5., de a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának címezve.)

Jogorvoslati formanyomtatvány

alapfokú művészetoktatás 2022/23. tanév

Tájékoztatás alapfokú művészetoktatásra jelentkezésről

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

 

A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alaptevékenysége keretében alapfokú művészetoktatásban részvételre van lehetőség a 2022/23. tanévben is.

Az alábbi művészeti ágakba várjuk a tehetséget, kedvet érző gyerekek jelentkezését:

 

táncművészeti ág: néptánc tanszak (előképző: heti 2 óra, alapfokú csoport: heti 4 óra

társastánc tanszak (előképző: heti 2 óra, alapfokú csoport: heti 4 óra)

képző- és iparművészeti ág: grafika és festészet tanszak (előképző: heti 2 óra, alapfokú csoport: heti 4 óra)

A tervezett csoportokról részletesen olvashatnak az alábbi Tájékoztató Szülőknek című dokumentumban.

 

A művészeti iskolába jelentkezni az innen letölthető, vagy a Szabó Kálmán u. 13. szám alatti ideiglenes portán papíralapon elérhető Jelentkezési lap és nyilatkozat hiánytalan benyújtásával lehetséges 2022. május 6-ig.

 

 Tájékoztató Szülőknek

Grafika és festészet jelentkezési lap

Néptánc jelentkezési lap

Társastánc jelentkezési lap

A jelentkezési lap benyújtható:

  • elektronikus úton: petofimuveszetoktatas@petofi-debr.edu.hu e-mail címen
  • postai úton: 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 13.
  • személyesen: a Szabó Kálmán u. 13. szám alatti ideiglenes portán leadva

FONTOS!

A beiratkozás egy tanévre szól. Ezért azoknak a diákoknak, akik 2021/22-ben művészetoktatásban részt vettek, újra be kell nyújtani a Jelentkezési lapot!

 

Szeretettel várjuk a gyermekek jelentkezését művészeti csoportjainkba!

 

Debrecen, 2022. április 22.

 

Komáromi Julianna sk.

intézményvezető

Beiratkozás első évfolyamra

TISZTELT SZÜLŐ / TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

Köszönjük, hogy tanköteles korba lépett gyermekük iskolaválasztásánál az iskolákban korábban leadott jelentkezési szándékával a Debreceni Tankerületi Központ intézményét tisztelte meg. A következőkben néhány fontos tudnivalóról tájékoztatjuk Önt a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai jelentkezés/beiratkozás vonatkozásában:

 

A jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint az általános iskolákba történő jelentkezés/beiratkozás személyes megjelenést és adategyeztetést igényel. A személyes jelentkezés/beiratkozás időpontja:

 

  • április 21. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között
  • április 22. (péntek) 8:00-18:00 óra között

Helye:

Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 13. szám TITKÁRSÁG helyiségben

 

Kérjük, hogy a jelentkezés/beiratkozás napján azt az intézményt keresse fel, amelyben korábban (2022 februárjában) leadta, illetve ahová eljuttatta a Jelentkezési lapot és az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot.

 

A fent jelzett napokon a személyes ügyintézés gördülékenyebbé tehető és annak ideje rövidíthető, ha előzetesen beküldi adatait a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába – BÁI” (a továbbiakban: BÁI) felületén keresztül:

 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

 

A BÁI felület 2022. április 07. – 2022. április 22. 12:00 óráig van nyitva.

Szülői tájékoztató beiratkozáshoz

 

A személyes megjelenés során történik a beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolványok és dokumentumok eredeti példányának bemutatása is, ezért kérjük, feltétlenül hozza azokat magával.

Amennyiben vissza kívánja vonni gyermeke jelentkezését, mert például tanköteles korú gyermeke időközben egy nem állami fenntartású iskolába felvételt nyert, kérjük, jelezze azt írásban (pl.: e-mail) a korábban leadott jelentkezési lapon első helyen megjelölt intézmény felé.

 

A gyermek felvételéről az intézmény vezetője 2022. április 29. napjáig dönt. A döntést tartalmazó határozatot ezt követően postai úton megküldi Önnek.

 

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan vagy az etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

A továbbiakban felmerülő kérdéseikkel kérem, forduljanak bizalommal az intézményhez.

Diákkonferencia 2022

diákkonferencia 2022

2022. március 9-én rendeztük meg iskolánkban a VI. Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferencia intézményi előválogatóját. 18 diákunk 7 mentor támogatásával 11 változatos témájú, érdekes előadást készített és mutatott be közönség előtt. Témafeldolgozásuk, kutatásaik eredményét prezentációval kísérték, egyéni vagy páros bemutatkozásoknak tapsolhattunk. Köszönjük a lelkes felkészülést!

A diákkonferencia középdöntőjében nagy örömünkre az alábbi tanulók és munkák képviselik iskolánkat 2022. március 30-án 11 órától:

Pardi Zsolt Patrik 6.c osztályos

Előadás: A híres nevezetes csemege csináló

Mentor: Bertókné Gyarmati Györgyi

Antal Vanda és Csukás Vivien 7.b osztályosok

Előadás: Zárlatos ebek, avagy De nehéz az iskolatáska!

Mentor: Papp Jávorka

Gratulálunk, további eredményes felkészülést és sok sikert kívánunk!

Meghívó lakossági fórumra

MEGHÍVÓ

Lakossági Fórum a Petőfi Sándor Általános Iskola Fejlesztéséről

Türk László helyi önkormányzati képviselő lakossági fórumot tart, hogy tájékoztatást adjon a Debreceni Tankerületi Központ EFOP-4.1.2-17-2017-00052 azonosítószámú, „A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése az „Iskola 2020” felhívás keretében” tárgyú projektjéről az érdeklődő szülők, pedagógusok, lakosok számára.

Meghívott: Komáromi Julianna intézményvezető

Helyszín: DMK Homokkerti Közösségi Háza, 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 68.

Időpont: 2022. március 02. 17:00 óra

PROGRAM:

17:00 -17:10             MEGNYITÓ

17:10 -17:30             LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

17:30 – 17:50            HOZZÁSZÓLÁSOK

 

A meghívó megjelenésének helye a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi hirdetőtáblája.

Adománygyűjtés – segítsünk mi is a rászorulóknak!

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A Debreceni Tankerületi Központ összefogja intézményeit a háború sújtotta Ukrajnából vagy az Ukrajnán belül menekülni kényszerülő civil lakosság, gyermekes családok megsegítése érdekében.

Intézményünkben folyamatosan fogadjuk az adományokat, melyek Debrecen város segítségével jutnak majd el a nehéz helyzetben lévőkhöz. Részletes felhívás a KRÉTA Üzenetek felületen érhető el.

Erős műanyag szatyorba csomagolva fogadunk

– tartós élelmiszereket, dobozos italokat

– tisztasági és tisztító-  fertőtlenítőszereket

– elszállásoláshoz takarót, plédet, paplant, párnát, ágyneműt, lepedőt

Fogjunk össze a segítségre szorulók érdekében!

Tájékoztató hit- és erkölcstan oktatás választásáról

Tisztelt Szülők!

Az egyházak tájékoztató kiadványai (közzétéve 2022. március elejétől) folyamatosan frissülnek, bővülnek.

Az egyházak képviselői személyes tájékoztató alkalmakat nem szerveznek, helyette információs dokumentumokat tesznek közzé honlapunkon. Kérjük a Szülőket, innen tájékozódjanak döntésük meghozatalához.

Az első osztályosok a beiratkozáskor nyilatkoznak az etika vagy a hit-és erkölcstan oktatás választásáról.

A magasabb évfolyamosok május 20. határidőig tehetnek nyilatkozatot a következő tanévben érvényesen a korábbi választásuk megváltoztatásáról. A választás változatlanul hagyása esetén nincs teendőjük.

A 2022/23-as tanévben a hit- és erkölcstan oktatást vállaló egyházi jogi személyek a korábbiakkal megegyeznek.

A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában jelenleg az alábbi bevett egyházak vannak jelen:

Magyar Katolikus Egyház (római katolikus és görög katolikus)

Magyarországi Református Egyház

Részletesebb tájékoztatást olvashatnak honlapunkon az Iskolába hívogató – Etika/Hit-és erkölcstan oktatás menüpontban.

Jelentkezés első évfolyamra – határidő február 18.

Tisztelt Szülők!

A 2022/23-as tanévben tanköteles gyermekük általános iskolai jelentkezéséhez szükséges információkat, a kitöltendő, beküldendő dokumentumokat megtalálják itt, és az Iskolába hívogató – Programok leendő elsősöknek menüpontban.

Az Iskolába hívogató menüpontban olvashatják a Felvételi körzet utcajegyzékének tervezetét is.

Az elsősorban elektronikus úton benyújtandó jelentkezést ezen az e-mail címen várjuk:

elsosjelentkezes@petofi-debr.edu.hu

Amennyiben elektronikus továbbításra nincs lehetőségük, ezen a postai címen fogadjuk (javasoltan könyvelt küldeményként) a jelentkezést:

Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI

4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 13.

Kérdés esetén telefonon tudunk segítséget nyújtani:

06-30-464-6301

Komáromi Julianna intézményvezető

 

Tájékoztató levél szülőknek

Jelentkezési lap és Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

Békés, boldog karácsonyi ünnepet!

karácsonyraSzeretettel kívánunk szép ünnepet, és sikerekben, egészségben gazdag új esztendőt közösségünk minden tagjának!

Ajándékoztunk

Iskolánk tanulói és családjaik ebben az évben is megmozdultak az adománygyűjtő felhívásokra. Nagy szeretettel készítették a gyerekeknek szóló csomagokat, amelyeket december 16-án családok átmeneti otthona számára adtunk át.

Mert “Jónak lenni jó”! Köszönjük a felajánlásokat!Ajándékozás

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory