Jelentkezés alapfokú művészetoktatás csoportokba a 2023/24-es tanévre

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

TÁJÉKOZTATÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSRÓL

A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alaptevékenysége keretében alapfokú művészetoktatásban részvételre van lehetőség a 2023/24. tanévben is.

Az alábbi művészeti ágakba várjuk a tehetséget, kedvet érző gyerekek jelentkezését:

 

táncművészeti ág (térítési díj: 13.200 Ft/félév):

néptánc tanszak (előképző1, 2: heti 2 óra, alapfokú csoport: heti 4 óra

társastánc tanszak (előképző1, 2: heti 2 óra, alapfokú csoport: heti 4 óra)

 

képző- és iparművészeti ág (térítési díj: 11.700 Ft/félév):

grafika és festészet tanszak (előképző1, 2: heti 2 óra, alapfokú csoport: heti 4 óra)

A 2023/24-es tanévben az alábbi csoportok indítását tervezzük:

néptánc tanszak, előképző1 csoport (heti 2 óra, a mindennapos testnevelés keretében 1-2. osztályban biztosított heti 1 óra népi gyermektánc órán FELÜL)

(csoportvezető: óraadó táncpedagógus – (VALCER Táncstúdió és AMI)

társastánc tanszak, előképző1 csoport heti 2 óra

társastánc tanszak, előképző2 csoport heti 2 óra

társastánc tanszak, alapfok1 csoport heti 4 óra

társastánc tanszak, alapfok2 csoport heti 4 óra

(csoportvezető: Terdik-Tasi Tímea óraadó táncpedagógus – Valcer Táncstúdió és AMI)

grafika és festészet tanszak, előképző1 csoport heti 2 óra

grafika és festészet tanszak, előképző2 csoport heti 2 óra

grafika és festészet tanszak, alapfok1 csoport heti 4 óra

grafika és festészet tanszak, alapfok2 csoport heti 4 óra

(csoportvezető: Veres Mária rajz szakos pedagógus)

A művészeti iskolába jelentkezni az intézmény honlapján megjelentetett, valamint a Szabó Kálmán u. 3-5. szám alatti titkárságon papíralapon elérhető Jelentkezési lap és nyilatkozat hiánytalan benyújtásával lehetséges 2023. május 10-ig.

A jelentkezési lap benyújtható:

  • elektronikus úton: petofimuveszetoktatas@petofi-debr.edu.hu e-mail címen
  • postai úton: 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5.
  • személyesen: a Szabó Kálmán u. 3-5. szám alatti titkárságon vagy portán leadva

A Jelentkezési lap 2. pontjában az évfolyamhoz az előképző1, előképző2 vagy az alapfok1, alapfok2 megnevezés írandó!

Jelentkezési lapok:

Néptánc – jelentkezési lap

- Társastánc – jelentkezési lap

- Grafika és festészet – jelentkezési lap

 

A jelentkezések alapján a beiratkozásra 2023. augusztus 28-29-én,  a pótbeiratkozásra 2023. szeptember 4-én kerül sor. Ekkor kell benyújtani a kedvezmények iránti kérelmet is.

A beiratkozás egy tanévre szól.

Az alapfokú művészetoktatás térítési díj vagy tandíj ellenében vehető igénybe, erről a szülőnek nyilatkozatot kell tennie.

Térítési díj fizetésével vehető igénybe:

  • egy tanszakos képzés
  • az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybe vétele, használata

Nem kell térítési díjat fizetnie (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 16.§ (3) annak, aki

  • hátrányos helyzetű (az erről szóló határozat érvényességéig)
  • halmozottan hátrányos helyzetű (az erről szóló határozat érvényességéig)
  • testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, autista

Tandíjat fizet az a tanuló, aki

  • második illetve több tanszakot is igénybe vesz
  • aki más alapfokú művészeti iskolának is beírt tanulója

A térítési díj és a tandíj megállapítása a teljes tanévre történik, melynek mértékét nem befolyásolja az adott tanév első félévének tanulmányi eredménye.

A tanulmányi átlag megállapításánál a főtárgy, a kötelező és a választott tárgy tanulmányi eredményét kell figyelembe venni a számtani átlag kiszámításával a kerekítés szabályai szerint egy tizedesjegyre kerekítve.

Tanév végi eredmény hiányában az előző tanév eredményét kell figyelembe venni.

Elégtelen a tanulmányi eredmény, ha a tanuló évfolyamismétlésre kötelezett.

A térítési díj és tandíj mértékének kiszámításánál az általános kerekítési szabályok alkalmazásával, száz forinttal osztható díjat kell meghatározni.

A 2023/24-es tanévben a tanszakokon fizetendő térítési díj illetve tandíj mértékét a Debreceni Tankerületi Központ önköltségszámítási szabályzata alapján állapítja meg.

A térítési díj és a tandíj mértéke a fizetésre kötelezett tanulmányainak első tanévében, valamint előképzős csoport szöveges értékelése illetve alapfok csoport 4,5-5,0 tanulmányi átlaga alapján  az intézmény, az életkor és a jogviszony alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel.

Az első félévi térítési díj befizetésének határideje: 2023. október 15.

 A második félévi térítési díj befizetésének határideje: 2024. március 15.

A befizetés a KRÉTA rendszeren keresztül vagy a kiadott számla alapján banki átutalással történik.

Szeretettel várjuk a gyermekek jelentkezését művészeti csoportjainkba!

Debrecen, 2023. április 28.

 

Komáromi Julianna sk.

intézményvezető

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory