Programok leendő elsősöknek

Jelentkezés első évfolyamra – határidő február 17.

Tisztelt Szülők!

A 2023/24-es tanévben tanköteles gyermekük általános iskolai jelentkezéséhez szükséges információkat, a kitöltendő, beküldendő dokumentumokat alább megtalálják.

Az Iskolába hívogató menüpontban olvashatják a Felvételi körzet utcajegyzékének tervezetét is.

Az elsősorban elektronikus úton benyújtandó jelentkezést ezen az e-mail címen várjuk:

elsosjelentkezes@petofi-debr.edu.hu

Amennyiben elektronikus továbbításra nincs lehetőségük, ezen a postai címen fogadjuk (javasoltan könyvelt küldeményként) a jelentkezést:

Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI

4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5.

Kérdés esetén telefonon tudunk segítséget nyújtani:

06-30-464-6301

Komáromi Julianna intézményvezető

Tájékoztató levél szülőknek

Jelentkezési lap és Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

 

———

JELENTKEZÉS ÉS BEIRATKOZÁS AZ ELSŐ ÉVFOLYAMRA

TISZTELT SZÜLŐ / TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

Köszönjük, hogy tanköteles korba lépett gyermekük iskolaválasztásánál a Debreceni Tankerületi Központ intézményét tisztelte meg. A következőkben néhány fontos tudnivalóról tájékoztatjuk Önt a 2023/2024. tanítási évre történő általános iskolai jelentkezés/beiratkozás vonatkozásában:

 

 Bemutatkoznak a 2023/24-es tanévben első osztályokat indító tanító párosok

Kattintsanak a füzetekre!

1.a Takács Sándorné – Magos Ildikó

1.a

1.b Csákóné Lugosi Renáta – Gáspárné Petró Tamara

1.b

1.c Dr. Magyarné Szilva Monika – Grégászné Lókodi Erzsébet

1.c

 

———

Kedves Szülők!

A család életében hamarosan nagy változás történik: gyermekük, aki szinte nemrég született, akinek első lépései feletti örömüket még most élték át, akitől oly könnyes-büszke volt a búcsú az óvodába szoktatáskor, hamarosan iskolás lesz.

Felelősségteljes választásukhoz szeretettel ajánljuk figyelmükbe iskolánkat, a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát. Kérjük, kövessék figyelemmel honlapunk folyamatosan bővülő tartalmát a sikeres beiskolázás érdekében.

Iskolabemutató

Iskolabemutató

Kedves Gyerekek!

Nektek szól, Titeket hívogat az iskolába Létay Lajos Reggel rám köszönt című verse.

Ha tetszett, Anya, Apa segítségével tanuljátok meg a kedves sorokat!

Reggel rám köszönt a fecske: “Hova mész, te gyerekecske?”

Mondom neki: “Hallod, fecske, nem vagyok már gyerekecske,

Fejszém vágtam kemény fába, sietek az iskolába.

Iskolás lesz majd belőlem,sokat tanulhatsz majd tőlem!”

Kinyújtom a kezemet,ha ugyan elérem

a kilincset, s bemegyek pirosan, fehéren,

körülöttem karikában kürtös-fürtös kobakok,

itt tanult meg a halász is készíteni csónakot,

itt tanulta meg az á-t és a matematikát,

itt tanulta meg az ó-t, hogyan kötik a csomót,

meg a d-t, meg a t-t, emberek becsületét!

 

A 2023/2024-es tanévben három első osztály indítását tervezzük.

Az 1.a osztályban német nyelvet,

az 1.b és 1.c osztályokban angol nyelvet fognak tanulni a gyerekek.

Idegen nyelvet – létszámtól függően csoportbontásban -,

az alapozó szakaszban (1-3. évfolyam) heti 1 óra,

4. évfolyamon heti 3 óra,

5-6. évfolyamon heti 4 óra,

7-8. évfolyamon heti 3 óra időkeretben, 

valamint ezen felül tehetséggondozó, felvételi illetve nyelvvizsga előkészítő körökben tanulnak a diákok.

 

Az “a” osztályosok számára már első osztálytól tehetséggondozó digitális kultúra szakkört kínálunk (ún. informatika orientáció keretében),

a “b” és “c”  osztályban harmadik évfolyamtól  tanulnak digitális kultúra tantárgyat.

A hatékony, elmélyült tanulást létszám szerint kialakított csoportbontással támogatjuk.

A tantárgyi rendszer és az óraszámok, a tanórán kívüli lehetőségek egyebekben azonosak mindhárom, alsó tagozaton egésznapos rendszerben 8-16 óráig az iskolában foglalkoztatott osztályunkban.

Néptáncot a mindennapos testnevelés keretében 1-2. évfolyamon heti 1 órában minden kisdiákunk tanul, majd 3. osztálytól heti 1 órás szakköri formában is választható ez a tevékenység.

A tehetséget, kedvet érzők alapfokú művészetoktatási csoportjainkban, előképzőben heti 2, az alapfok csoportokban heti 4 órában is tanulhatnak néptáncot illetve társastáncot magasan képzett táncpedagógusok vezetésével.

Ugyancsak alapfokú művészetoktatási lehetőséggel várjuk a képzőművészet iránt érdeklődőket a grafika és festészet tanszak csoportjaiba.

Furulyázást választható tevékenységként, szakköri formában első osztálytól tanítunk a zene iránt kedvet, tehetséget érzőknek.

Sakkozást évek óta választhatnak gyermekeink a tanórák után szervezett tanfolyam formájában.

Labdarúgás sportcsoportokban szabadidősportként illetve tanfolyami formában (Talent SE) a korosztályos versenysportba is belekóstolhatnak a fiúk.

A grafika, vizuális kultúra oktatása valamennyi osztályunkban magas szinten, saját intézményi fejlesztésű tematika és technikai kínálat alapján történik.

Kiemelkedő alkotásaik révén számos díjjal, versenyeredménnyel büszkélkednek tanítványaink.

 Szeretettel várjuk a leendő elsős gyerekeket

iskolaközösségünkbe!

 

 

Elsős szülői értekezletet a beiratkozást követően

2023. május 24-én, szerdán 16.30-tól

intézményünk ebédlőjében tartunk.

Az osztályba sorolásról és a szükséges felszerelésről ekkor tájékoztatjuk majd Önöket.

 

Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket és iskolába lépő gyermeküket.

Köszönöm, hogy bizalmukkal megtisztelve minket iskolánkat választották. Az osztályba sorolás után az intézmény szervezeti felépítésére, pedagógiai kultúrájára, mindennapi életére vonatkozó hasznos információkat adunk, melyek megkönnyítik a felkészülést az első évfolyamra.

Faragó Istvánné intézményvezető helyettes kolléganőm lesz ebben segítségükre prezentációjával.

Az osztálytanítók közvetlenül veszik fel Önökkel a kapcsolatot, az osztály életére vonatkozó kéréseiket, javaslataikat együtt beszélhetik majd meg.

Kívánok kellemes nyarat, tartalmas napokat, majd sikeres és élményekkel teli tanévkezdést 2023 szeptemberében.

Komáromi Julianna intézményvezető

Faragó Istvánné intézményvezető helyettes szülőknek szóló tájékoztatóját az alábbi képre kattintva tekinthetik meg.

Dia2

 

____

 

 

 

BEMUTATKOZIK INTÉZMÉNYÜNK

iskolabamegy

 

Iskolába hívogató eseményeink 2022. november hónapban

November 22-én, kedden 16 órától hagyományainkhoz híven egy vidám,  jó hangulatú családi délutánon találkozhattunk az iskolánk iránt érdeklődőkkel.

A leendő elsős tanítópárok irányításával minden kisgyermek többféle kreatív tevékenység során A kesztyű című meséhez kapcsolódva ismerkedhetett, játszhatott, élményeket gyűjthetett.

A programra a tornaterembe vártuk a nagycsoportos, 2023 szeptemberében tanulmányaikat megkezdő óvodásokat és szüleiket. Örömünkre szolgál, hogy sokan megtiszteltek minket érdeklődésükkel.

November 24-én, csütörtökön reggel kinyitottuk első osztályaink ajtaját.

A program 8.00-tól 8.45-ig tartott, helyszín a Szabó Kálmán u. 3-5. szám alatti B épület.

Az érdeklődő szülők nyílt tanítási órákon szerezhettek tapasztalatot nevelési-oktatási gyakorlatunkról, arról, hogy mi mindent tudnak már szűk három hónap elteltével elsőseink.

 

Honlapunkon megnézhetik az intézménybemutató kisfilmünket és a negyedikes tanítók iskolába hívogatóját is.

” ISKOLA 2020″ infrastrukturális fejlesztési projekt

Hogyan érinti az iskolába lépő gyerekek mindennapjait?

P_20201216_082016

Iskolánk főépülete a Debreceni Tankerületi Központ EFOP 4.1.2 “Iskola 2020″ projektjének köszönhetően új épületszárnnyal és emeletráépítéssel bővült. A kivitelezés 2022 júniusában fejeződött be, a nyár során megtörtént a megszépült, korszerű iskolaépület berendezése. A közel 50 millió forint értékben megvalósult eszközbeszerzés révén a legtöbb helyre új bútorok, taneszközök, sportszerek kerültek, inspiráló környezetet teremtve a hatékony, élményszerű tanuláshoz és személyiségfejlesztéshez.

Az alsó tagozatosok elhagyták a Szabó Kálmán u. 35-37. szám alatti épületeket, színes, barátságos, otthonos tantermeik a főépületben kaptak helyet.

Így az ebédlőt, tornatermet, az új tornaszobát, táncművészeti termet, a sportpályákat, a megújult könyvtárat, a tágas közösségi tereket és az informatika oktatás, csoportbontás lehetőségét közösségünk minden tagja könnyebben eléri.

A 2023 szeptemberében az iskolába lépő gyerekek városunk egyik legújabb, legmodernebb  oktatási épületében végezhetik általános iskolai tanulmányaikat.


Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára:

A 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről alapján

2023. április 20-21-én

a tanuló felvételével kapcsolatos döntést hozó általános iskola székhelyén

Az állami általános iskolába történő jelentkezéshez az óvodában fogják majd megkapni a lapot, eddigi tapasztalataink alapján 2023. január végén.

A jelentkezési laphoz csatolandó “sajátos helyzet igazolások” egyike arról szól, hogy a jelentkező gyermek testvére már iskolánk tanulója. Az igazolást az alábbi módon fogjuk kiadni 2023. január 20-tól:

– a szülő iskolánk címére (petofi@petofi-debr.edu.hu) ír egy emailt (az első osztályba jelentkező gyermek neve, születési hely idő, anyja neve megjelölésével) arról, hogy igazolást igényel

– a levélben szerepeljen a már iskolánkba járó testvér(ek) neve, osztálya

– a kérelem beérkezése utáni harmadik naptól az igazolást felvehetik a Szabó Kálmán u. 3-5. szám alatti titkárságon

 


Etika vagy hit- és erkölcstan oktatás választásának előkészítéseként az egyházak tájékoztatójára a beiratkozás előtt, 2023 tavaszán kerül majd sor.

Részletesebb információt a Hírfolyamban illetve a Hit- és erkölcstan oktatás menüpontban olvashatnak majd.

 

Az általános iskolák kötelező beiskolázási utcajegyzékéről a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a honlapján Hirdetményben tájékoztatja a szülőket.

Iskolánk honlapján is megtalálják a körzetbe tartozó utcák jelenleg érvényes listáját.

 

 

 

 

 

“Én is iskolás leszek” előkészítő tábor

Több éves hagyomány, hogy a nyári szünidőben az intézmény falai között az iskolára hangoló tábort szervezünk.

Ide várjuk azokat a leendő kisdiákokat, akik a következő tanév szeptemberétől a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMIban fogják megkezdeni tanulmányaikat. A tábor célja, hogy a gyerekeket játékos, jó hangulatú, életkoruknak megfelelő képességfejlesztő módszerekkel bevezessük az első osztályos tantárgyak alapozásának világába.

Matematika

Megismerkednek a logikai készlet elemeivel. Felfedezik a „több-kevesebb” fogalmát, játszanak a számokkal, gondolkodtató logikai feladványokkal találkoznak.

Magyar

Nyelvtörő játékokat hangoztatnak, a szavakat szótagokra, hangokra bontják. Több verset és mondókát is megtanulnak. Az íráskészség alakítása érdekében már néhány vonalelemet is vázolnak.

Környezetismeret

Élő-élettelen dolgok felfedeztetésével és a „mi miből készül?”megállapításával foglalkozunk.

A főbb tantárgyakból feladatlapokat készítettünk számukra.

Technika

Különböző kreatív kézműves technikákkal ismerkednek meg, a többi közt:

  • üvegfestés, fonalgrafika, gyöngyfűzés

Kicsit a konyhaművészetbe is betekinthetnek a gyerekek: együtt kavarjuk és sütjük a gofrit, s persze az elfogyasztásához sem várunk külső segítséget!

Rajz

A rajzkészség fejlesztését eleinte színező lapokkal alakítjuk. A későbbiekben pedig már önálló munkák születnek, például mesebefejezést, fantáziarajzot alkotnak a gyerekek.

A foglalkozások közötti időt dalos, sportos-mozgásos, ügyességi játékokkal töltjük ki.

Táborainkban jelentkezéstől függően kb. 30 gyermek vesz részt. Tapasztalatunk az, hogy valamennyien lelkesen kapcsolódnak be a munkába, élvezik az „iskolásdit”.

Az elkövetkező nyarakon is szeretettel várjuk az iskolánkba beiratkozott óvodásokat!

Felvilágosítás kérhető:

Faragó Istvánné Bartha Mónika nevelési intézményvezető-helyettestől

Kenyeres Andrásné Papp Judit tanítótól

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory