Programok leendő elsősöknek

Elsős szülői értekezlet 2021

Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket és iskolába lépő gyermeküket.

Köszönöm, hogy bizalmukkal megtisztelve iskolánkat választották. Az osztályba sorolás után az intézmény mindennapi életére, szervezeti felépítésre vonatkozó hasznos információkat adunk, melyek megkönnyítik a felkészülést az első évfolyamra. Faragó Istvánné intézményvezető helyettes kolléganőm lesz ebben segítségükre az alábbi videóban.

Az osztálytanítók közvetlenül veszik fel Önökkel a kapcsolatot, az osztály életére vonatkozó kéréseiket, javaslataikat együtt beszélhetik majd meg.

Kívánok kellemes nyarat, tartalmas napokat, majd sikeres és élményekkel teli tanévkezdést.

Komáromi Julianna intézményvezető

Faragó Istvánné intézményvezető helyettes asszony szülőknek szóló tájékoztatóját az alábbi képre kattintva tekinthetik meg.

Dia1

______

Osztályok névsora 2021/22. tanév

1.a

1.b

1.c

Az alábbi képre kattintva megtekinthetik az alsós pedagógusaink bemutató videóit.

honlapra

A 2021/22-es tanévben iskolába lépő gyermekek

szüleinek figyelmébe!

Az állami általános iskolába történő jelentkezéshez az óvodában fogják majd megkapni a lapot.

A jelentkezési laphoz csatolandó “sajátos helyzet igazolások” egyike arról szól, hogy a jelentkező gyermek testvére már iskolánk tanulója. Az igazolást az alábbi módon tudjuk kiadni:

– a szülő iskolánk címére (petofi@petofi-debr.edu.hu) ír egy emailt (az első osztályba jelentkező gyermek neve, születési hely idő, anyja neve megjelölésével) arról, hogy igazolást igényel

– a levélben szerepeljen a már iskolánkba járó testvér(ek) neve, osztálya

– a kérelem beérkezése utáni harmadik naptól az igazolást felvehetik a Szabó Kálmán u. 13. szám alatti portán

 

Kedves Szülők!

A család életében hamarosan nagy változás történik: gyermekük, aki szinte nemrég született, akinek első lépései miatti örömüket még most élték át, akitől oly könnyes-büszke volt a búcsú az óvodába szoktatáskor, hamarosan iskolás lesz.

Felelősségteljes választásukhoz szeretettel ajánljuk figyelmükbe iskolánkat, a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskolát. Kérjük, kövessék figyelemmel honlapunk folyamatosan bővülő tartalmát a sikeres beiskolázás érdekében.

BEMUTATKOZIK INTÉZMÉNYÜNK

iskolabamegy

BEMUTATKOZNAK A LEENDŐ TANÍTÓK

Kedves Gyerekek!

Nektek szól, Titeket hívogat az iskolába Létay Lajos Reggel rám köszönt című verse.

Ha tetszett, Anya, Apa segítségével tanuljátok meg a kedves sorokat!

Reggel rám köszönt a fecske: “Hova mész, te gyerekecske?”

Mondom neki: “Hallod, fecske, nem vagyok már gyerekecske,

Fejszém vágtam kemény fába, sietek az iskolába.

Iskolás lesz majd belőlem,sokat tanulhatsz majd tőlem!”

Kinyújtom a kezemet,ha ugyan elérem

a kilincset, s bemegyek pirosan, fehéren,

körülöttem karikában kürtös-fürtös kobakok,

itt tanult meg a halász is készíteni csónakot,

itt tanulta meg az á-t és a matematikát,

itt tanulta meg az ó-t, hogyan kötik a csomót,

meg a d-t, meg a t-t, emberek becsületét!

 

A 2021/2022-es tanévben három első osztály indítását tervezzük.

Az 1.a osztályban német nyelvet,

az 1.b és 1.c osztályokban angol nyelvet fognak tanulni a gyerekek.

Idegen nyelvet csoportbontásban,

az alapozó szakaszban (1-3. évfolyam) heti 1 óra,

4. évfolyamon heti 3 óra,

5-6. évfolyamon heti 4 óra,

7-8. évfolyamon heti 3 óra időkeretben, 

valamint ezen felül tehetséggondozó, felvételi illetve nyelvvizsga előkészítő körökben tanulnak a diákok.

 

Az “a” osztályosok számára már első osztálytól tehetséggondozó digitális kultúra szakkört kínálunk,

a “b” és “c”  osztályban harmadik évfolyamtól  tanulnak informatikát.

A hatékony, elmélyült tanulást csoportbontással támogatjuk.

A tantárgyi rendszer és az óraszámok, a tanórán kívüli lehetőségek egyebekben azonosak mindhárom, alsó tagozaton egésznapos rendszerben 8-16 óráig az iskolában foglalkoztatott osztályunkban.

Néptáncot a mindennapos testnevelés keretében 1-2. évfolyamon heti 1 órában minden kisdiákunk tanul, majd 3. osztálytól szakköri formában választható ez a tevékenység. A tehetséget, kedvet érzők később akár népi együttesekben is gyarapíthatják művészeti tudásukat.

A VALCER Alapfokú Művészeti Iskola telephelyeként iskolarendszerű képzésben, akár osztályszinten megszervezve is van lehetőség a legkiválóbb táncpedagógusoktól ellesni a társastánc, a formációs táncok tudományát.

A foglalkozásokat intézményünk falai között tartják.

Furulyázást választható tevékenységként, szakköri formában első osztálytól tanítunk a zene iránt kedvet, tehetséget érzőknek.

A grafika, vizuális kultúra oktatása valamennyi osztályunkban magas szinten, saját intézményi fejlesztésű tematika és technikai kínálat alapján történik.

Kiemelkedő alkotásaik révén számos díjjal, versenyeredménnyel büszkélkednek tanítványaink.

 Szeretettel várjuk a leendő elsős gyerekeket

iskolaközösségünkbe!

Iskolába hívogató eseményeink 2020. december hónapban

A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola Facebook csoportban már elérhető a Petőfis Advent elnevezésű naptár.

Nyissatok ki minden nap egy újabb ablakot, várakozzunk együtt az év legszebb ünnepére!

A Facebook oldalon megnézhetik az intézménybemutató kisfilmünket és a negyedikes tanítók iskolába hívogatóját is.

” ISKOLA 2020″ infrastrukturális fejlesztési projekt

Hogyan érinti az iskolába lépő gyerekek mindennapjait?

P_20201216_082016

Iskolánk főépülete a Debreceni Tankerületi Központ EFOP 4.1.2 projektjének köszönhetően új épületszárnnyal és emeletráépítéssel bővül, ezért a felső tagozatos osztályaink 2020. november 25-től a Kinizsi Pál Általános Iskola Monostorpályi Úti Tagintézményében nyertek elhelyezést.

Az alsó tagozatosok saját helyükön maradtak és maradnak az építés-korszerűsítés befejezéséig.

Az építési területtől védett, biztonságos környezetben, színes, barátságos, otthonos tantermeikben fogadják a kicsiket az elsős tanítók: az 1.a és 1.b osztályok az új épületben, az 1.c osztály a 37. szám alatti nagy épületben.

Az ebédlőt, tornatermet, sportpályákat, a könyvtárat és az informatika oktatás, csoportbontás lehetőségét változatlanul elérik közösségeink.

Mire a 2021 szeptemberében  iskolába lépő gyerekek felső tagozatosok lesznek, már állni fog a megújult, megszépült intézményünk, így inspiráló  környezetben fejezhetik majd be általános iskolai tanulmányaikat.


Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára:

Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről 7.§ alapján

2021. április 15-16-án

a tanuló felvételével kapcsolatos döntést hozó általános iskola székhelyén

 A 2021/2022. tanévre tervezett osztályaink:

1.a (új épület 1. terem):

Szegediné Fülöp Mónika – Faragó Istvánné (Mónika néni)- Biró Imre

1.a

      „Olvasunk                     és       számolunk

vidám nóta járja…

Nagy változás előtt állnak az óvodás gyermekek és szüleik. Az iskola új társak, új élmények, új közösségek színtere lesz. Ebben a változási folyamatban nagy figyelmet fordítunk arra, hogy fokozatosan vezessük be a kicsiket az iskola világába. Hivatásunk legnagyobb és egyben legszebb kihívása: az első osztályba lépő kisdiákok előtt kitárni a tudás kapuját, megszerettetni velük a tanulást.

Szegediné Fülöp Mónika:
Mónika néni vagyok, a 2020/2021-es tanév 1. a osztály, osztályfőnöke és egyben a magyar, rajz, etika tantárgyak tanítója. A leendő kis elsőseimmel fokozatosan jutunk el a betűk varázslatos világába, megismertetem velük a magyar nyelv alapjait, szabályait, szépségeit. Sok-sok anyanyelvi játékkal, verseléssel, beszélgetéssel várom őket. A kicsik vizualitását, fantáziáját, kreativitását a rajzos alkotásaikon keresztül is támogatni fogom. Etika órákon pedig a közösségi életükhöz, önmaguk megismeréséhez, elfogadásához nyújtok segítő kezet.

Faragó Istvánné:
     Mónika néni vagyok.  Megmutatom a kicsiknek azt, hogyan is lehet a matematika egy nagyon izgalmas, érdekes tantárgy. A játékos mondókák, a sportpoharak, a mozgásos számolások révén észrevétlenül tanulják meg a kisdiákok a matematikai fogalmakat, algoritmusokat. Rengeteg játékkal és a számok sokféle neveivel várom a kicsiket.

Biró Imre:
Imre bácsi vagyok. A népi játékok-, a tánc-, és a zene világába kalauzolom el a gyerekeket. Izgalmas alkotó munka vár mindenkit a technika óráimon, ahol az anyagok legkülönfélébb alakítása mellett a mindennapokban is hasznosítható tudással vértezem fel a diákokat. A testünk mindennapos karbantartásáról, a fizikai erőnlétünkről, a mozgás öröméről változatos munkaformákkal, jó hangulattal gondoskodnak a testnevelés óráim.

Minden gyermeket képességük szerint igyekszünk fejleszteni, és mindenkiben megtalálni a benne rejlő értéket. Osztályunkban tevékenykedtető, élményt adó, felfedező, játékos tanulással sajátítják el a nebulók a tananyagot.
A megfelelő szokás- és értékrend kialakításával formáljuk a kisdiákok személyiségét.

Számunkra fontos, hogy nemcsak a gyerekekkel, hanem a szülőkkel is együttműködő közösséget alkossunk, épp ezért számos közös programot szervezünk.

A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy az együtt töltött négy év alatt vidám és boldog gyerekek járjanak az osztályunkba. Az első pillanatoktól kezdve érzelmileg biztonságos környezetet teremtünk, ahol szabad kérdezni és tévedni egyaránt. Törődéssel, figyelemmel, empátiával fordulunk a gyerekek felé.

Megtisztelő feladatnak tartjuk, hogy részt vehetünk a gyermekük világunkról alakuló képének formálásában.

…kispajtásom gyere már az 1. a osztályba!”

 

1.b (új épület 5. terem):

Molnár Katalin – Dr. Fagyasné Tardy Adrienn

Dr. Fagyasné-Molnár K.

Sok szeretettel köszöntjük a leendő 1.b osztályos szülőket és gyerekeket. Jelenleg negyedikeseink vannak, akiket négy éve kaptunk ajándékba szüleik bizalmával. Az együtt töltött idő alatt az apróságokból okos, tudatos kiskamaszok lettek.

De most újra a legkisebbekre fogunk hangolódni.

Nagy örömmel és izgalommal várjuk a leendő kis diákjainkat, és azon leszünk, hogy megkönnyítsük számukra az óvodából az iskolába történő átmenetet, hogy bátran és örömmel igazodjanak el a tudás birodalmában.

Az első évek benyomásai nagyon fontosak, meghatározhatják a gyermek iskolához és tanuláshoz való viszonyát. Ezért mindketten arra törekszünk, hogy dicsérettel, pozitív megerősítéssel és sok játékkal, mozgásokkal ösztönözzük a gyerekeket a jobb eredmény elérésére. A tanulás, ismeretszerzés mellett fontos, hogy szeretetteljes légkörben töltsék mindennapjaikat, érezzék, hogy elfogadjuk őket, és ezeket az értékeket tovább tudják adni.

Törekszünk az önálló tanulás képessége és a felelősségtudat kialakítására, mely a későbbi években nagyon fontos lesz az eredmények eléréséhez. Mindenkivel adottsága, irányultsága szerint próbálunk foglalkozni és így kihozni belőle a legtöbbet.

Meggyőződésünk, hogy minden gyerek tehetséges valamiben. A szülő és a pedagógusok közös feladata, hogy felfedezzék a gyerek képességeit, erősségeit. Éppen ezért is fontos számunkra a segítő szülői háttér, mert csak egymást támogatva érhetünk el sikereket.

GYERMEK+CSALÁD+A TANÍTÓ NÉNIK AZ ISKOLÁVAL= SIKERES ISKOLAKEZDÉS

1.c (37. szám 2. terem):

Kenyeres Andrásné (Jutka néni) – Nagy Pálma

pálmáék

„Akkor tanít jól az ember, ha közben ő maga is tanul”

Tanítványaink testi, lelki és szellemi növelését, adottságaik, képességeik kibontását elsőrendű feladatunknak tekintjük, miközben mi is sokat tapasztalunk és általuk tanulunk.

Minden gyerek tehetséges valamiben: ezt a tehetséget feltérképezzük azért, hogy kis diákjainkat kreatív, együttműködő, változásokra nyitott, környezettudatos fiatalokká neveljük, akik az élet bármely területén képesek lesznek helytállni.

Törekszünk arra, hogy képességeiket figyelembe véve a csoportos, páros és egyéni differenciált munkaformák alkalmazásával a tudást minél jobban elsajátítsák, kiegyensúlyozott, boldog nebulók legyenek.

Mindketten szülők vagyunk: tudjuk és átérezzük, hogy mit jelent iskolába adni gyermeküket. Az óvodából az iskolába történő átállás a kicsik számára nem könnyű, ezért igyekszünk az átlépést játékosan, türelemmel és szeretettel áthidalni.

Több mint 20 éve tanítunk már együtt, sok tapasztalatot gyűjtöttünk.

Számországba, környezetünk megismerésébe, testünk-lelkünk egészségének megőrzésébe, kezünk ügyességének fejlesztésébe Jutka néni, a betűk birodalmába, a rajz csodálatos szín- és formavilágába pedig Pálma néni vezeti el a gyerekeket.

Igyekszünk a lehetőségek szerint minél több iskolán kívüli programot szervezni annak érdekében, hogy szűkebb és tágabb környezetünket, sokszínű világunkat minél jobban megismerjék.

Hisszük, hogy ezek a közös, kötetlenebb élmények vezetnek el osztályunk összetartó kis közösséggé formálódásához.

csoportkép

 

 

Etika vagy hit- és erkölcstan oktatás választásának előkészítéseként az egyházak tájékoztatójára a beiratkozás előtt, 2021. tavaszán kerül majd sor.

Részletesebb információt a Hírfolyamban illetve a Hit- és erkölcstan oktatás menüpontban olvashatnak majd.

 

Az állami általános iskolákba való jelentkezési laphoz csatolandó különleges helyzet igazolást (testvér már iskolánk tanulója) munkaidőben kérhetik az iskola titkárságán 2021. január 4. után.

 

Az általános iskolák kötelező beiskolázási utcajegyzékéről a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a honlapján Hirdetményben tájékoztatja a szülőket.

Iskolánk honlapján is megtalálják a körzetbe tartozó utcák jelenleg érvényes listáját.

 

 

 

 

 

“Én is iskolás leszek” előkészítő tábor

Több éves hagyomány, hogy a nyári szünidőben az intézmény falai között az iskolára hangoló tábort szervezünk.

Ide várjuk azokat a leendő kisdiákokat, akik a következő tanév szeptemberétől a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskolában fogják megkezdeni tanulmányaikat. A tábor célja, hogy a gyerekeket játékos, jó hangulatú, életkoruknak megfelelő képességfejlesztő módszerekkel bevezessük az első osztályos tantárgyak alapozásának világába.

Matematika

Megismerkednek a logikai készlet elemeivel. Felfedezik a „több-kevesebb” fogalmát, játszanak a számokkal, gondolkodtató logikai feladványokkal találkoznak.

Magyar

Nyelvtörő játékokat hangoztatnak, a szavakat szótagokra, hangokra bontják. Több verset és mondókát is megtanulnak. Az íráskészség alakítása érdekében már néhány vonalelemet is vázolnak.

Környezetismeret

Élő-élettelen dolgok felfedeztetésével és a „mi miből készül?”megállapításával foglalkozunk.

A főbb tantárgyakból feladatlapokat készítettünk számukra.

Technika

Különböző kreatív kézműves technikákkal ismerkednek meg, a többi közt:

  • üvegfestés, fonalgrafika, gyöngyfűzés

Kicsit a konyhaművészetbe is betekinthetnek a gyerekek: együtt kavarjuk és sütjük a gofrit, s persze az elfogyasztásához sem várunk külső segítséget!

Rajz

A rajzkészség fejlesztését eleinte színező lapokkal alakítjuk. A későbbiekben pedig már önálló munkák születnek, például mesebefejezést, fantáziarajzot alkotnak a gyerekek.

A foglalkozások közötti időt dalos, sportos-mozgásos, ügyességi játékokkal töltjük ki.

Táborainkban jelentkezéstől függően kb. 30 gyermek vesz részt. Tapasztalatunk az, hogy valamennyien lelkesen kapcsolódnak be a munkába, élvezik az „iskolásdit”.

Az elkövetkező nyarakon is szeretettel várjuk az iskolánkba beiratkozott óvodásokat!

Felvilágosítás kérhető:

Faragó Istvánné Bartha Mónika nevelési intézményvezető-helyettestől

Kenyeres Andrásné Papp Judit tanítótól

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory