Programok leendő elsősöknek

A 2019/20-as tanévben tanköteles gyermekek

szüleinek figyelmébe!

Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára:

2019. április 11-12-én

a tanuló felvételével kapcsolatos döntést hozó általános iskola székhelyén

iskolabamegy

A 2019/2020-as tanévben három első osztály indítását tervezzük.

Az 1.a osztályban német, az 1.b és 1.c osztályokban angol nyelvet fognak tanulni a gyerekek.

Idegen nyelvet csoportbontásban, az alapozó szakaszban (1-3. évfolyam) heti 1 órában, 4. évfolyamon heti 3 órában, 5-6. évfolyamon heti 4 órában, 7-8. évfolyamon heti 3 órában valamint tehetséggondozó, felvételi illetve nyelvvizsga előkészítő körökben tanulnak a diákok.

 

Az “a” osztályosok számára már első osztálytól informatika szakkört kínálunk,

a “b” és “c”  osztályban harmadik évfolyamtól  tanulnak informatikát.

Az eredményes tanulást csoportbontással támogatjuk.

A tantárgyi rendszer és az óraszámok, a tanórán kívüli lehetőségek egyebekben azonosak mindhárom, alsó tagozaton iskolaotthonos rendszerben 8-16 óráig az iskolában foglalkoztatott osztályban.

Néptáncot a mindennapos testnevelés keretében 1-2. évfolyamon heti 1 órában minden kisdiákunk tanul, majd 3. osztálytól szakköri formában választható ez a tevékenység. A tehetséget, kedvet érzők később akár a Debreceni Népi Együttesben is gyarapíthatják művészeti tudásukat.

A VALCER Alapfokú Művészeti Iskola telephelyeként iskolarendszerű képzésben, akár osztályszinten megszervezve is van lehetőség a legkiválóbb táncpedagógusoktól ellesni a társastánc, formációs táncok tudományát. A foglalkozásokat az intézményünk falai között tartják.

Furulyázást választható tevékenységként, szakköri formában első osztálytól tanítunk a zene iránt kedvet érzőknek.

A grafika, vizuális kultúra oktatása valamennyi osztályunkban magas szinten, saját fejlesztésű tematika alapján történik. Kiemelkedő alkotásaik révén számos díjjal, versenyeredménnyel büszkélkednek tanítványaink.

 Szeretettel várjuk a leendő elsős gyerekeket

iskolaközösségünkbe!

Intézménybemutató eseményeink:

Óvodások családi délutánja

2019. január 14-én, hétfőn 16 órától

a szülők és az iskolába készülő gyerekek számára szervezzük programunkat.

Megismerkedhetnek a jelenlegi negyedikes pedagógusokkal,

a gyerekek tánccal, ügyességi játékkal, dallal, kézműveskedéssel,

tevékenyen kóstolhatnak az iskolás életbe.

A program helyszíne: Szabó Kálmán u. 35.37. szám

Programindítás 16 órakor a nagy épületben.

A foglalkozások helyszíne a nagy épület 3 osztályterme.

 

Bemutatkozik intézményünk

2019. január 16-án, szerdán délelőtt 8-11 óráig a szülők részére a jelenlegi első osztályainkban tartunk nyílt órákat, hogy megismerhessék pedagógiai programunk sajátosságait, tantárgyi rendszerünket, nevelési-oktatási módszereinket, munkaformáinkat, majd intézménybemutatót hallhatnak.

A program helyszíne: Szabó Kálmán u 3-5. és 13. szám alatti épületek

8-8.30-ig néptánc foglalkozás (pinceklub)

8.55-9.40-ig magyar és matematika óra (kis épület)

10-10.30-ig idegen nyelv (angol) óra (új épület 1. terem)

kb. 10.45-től intézménybemutató, intézményvezetői tájékoztató (új épület 1. terem)

Nyitott Kapu program

2019. február 6-án, szerdán 8-10 óráig a Nyitott Kapu program keretében lehetőségük lesz a leendő és a jelenlegi szülőknek  2-8. évfolyamon bármely órarend szerinti órát megtekinteni.

Ekkor módjukban áll részt venni

a leendő elsős tanítók foglalkozásain a jelenlegi 4. osztályokban.

Részletes órarend a nyitó lapon, a hírfolyamban olvasható majd januárban, a program előtt.

 

Etika vagy hit- és erkölcstan oktatás választásának előkészítéseként az egyházak tájékoztatójára a beiratkozás előtt kerül majd sor.

Részletesebb információt a Hírfolyamban illetve a Hit- és erkölcstan oktatás menüpontban olvashatnak majd.

 

Tervezett induló osztályaink:

1.a (37. szám nagy épület 3. terem): Gáspárné Petró Tamara – Csákóné Lugosi Renáta

Mindketten több, mint két évtizede dolgozunk a pedagóguspályán. Mindketten édesanyák is vagyunk, így mi is átéltük már az iskolaválasztással, az iskolakezdéssel járó izgalmakat.

A következő tanévben azt a feladatot kaptuk, hogy immár negyedik alkalommal párban álljunk egy kis csapat élére és vezessük be őket a betűk és a számok birodalmába.

Törekszünk arra, hogy az óvoda játékos világából az iskolapadba beülő gyerekek számára az átmenet minél zökkenőmentesebb legyen. Ebben maximálisan segíteni fogunk!

Szeretnénk elérni, hogy tanítványaink szívesen járjanak iskolába, legyen öröm számukra a tanulás, érték a tudás, és minél több sikerélményhez jussanak ezáltal.Nyugodt, barátságos, családias légkörben érezzék jól magukat új környezetükben.

Tanóráinkon kiemelt szerepet kap az egyéni bánásmód és a differenciálás; dolgozunk párokban, csapatban és csoportban is. Az interaktív táblán végzett feladatokkal is igyekszünk játékossá, színessé, izgalmassá tenni az óráinkat.

Kirándulásokkal, sok közös program szervezésével (pl. színház, mozi, múzeum, hangverseny, játszótér, erdei séta, budapesti utazások, korcsolyázás) segítjük egy jó kis közösség kialakulását.

Nem”csak” tanítani akarunk, hanem élményeket is nyújtani!

Azt gondoljuk,hogy mindent el lehet érni a gyerekeknél azzal, hogy érzik, szeretjük őket, figyelünk rájuk, megbízhatnak bennünk, hisz a hétköznapok nagy részét együtt töltjük.

Fontosnak tartjuk a családokkal az együttműködést, az együttgondolkodást a gyerekek harmonikus fejlődése érdekében. Ez a kölcsönös tisztelet és bizalom lehet az alapja négyéves, eredményes munkánknak.

Bízunk benne, hogy szeptemberben az Önök gyermekével együtt kezdjük el az első osztályosok tanítását, ami a tanító életében az egyik legnagyobb kihívás és a legszebb feladat!

Sok szeretettel várjuk leendő kis tanítványainkat!

Tamara, Renáta

Tamara néni és Renáta néni

 

1.b (új épület 7. terem): Takács Sándorné Sárika- Magos Ildikó

Kedves Leendő Elsős Gyerekek!

 Nagy örömmel és még nagyobb izgalommal várjuk, hogy végre megismerjünk Benneteket!

Egy új korszak kezdődik az életetekben, melyet sok-sok szeretettel, odafigyeléssel, gondoskodással, játékkal fogunk könnyebbé tenni.

Ildikó nénivel sok mondókát, verset fogtok mondogatni, és bevezet majd titeket a betűk rejtélyes világába.

Sárika néni pedig abban segít majd, hogy minél jobban eligazodjatok a számok, hangjegyek, a természet birodalmában. Meglátjátok, rövid idő múlva nagyon ügyesen fogtok bánni a sportpoharakkal is!

Nem csak tanulni fogunk ám az iskolában! Sokat kirándulunk, megyünk korcsolyázni, és a tánclépéseket is elsajátítjuk majd. A mozi-és színházlátogatás élményével is gazdagabbak leszünk.

És még megsúgunk valamit: akár életre szóló barátságok is szövődhetnek az iskolánk falain belül. Megígérjük, hogy ebben mi is segítségetekre leszünk. A szüleitekkel együtt mindent megteszünk azért, hogy az iskolás éveitek minél boldogabban és tartalmasabban teljenek.

Szeretettel vár Titeket

Sárika, Ildikó

Sárika néni és Ildikó néni

1.c (37. szám nagy épület 1. terem): Grégászné Lókodi Erzsébet – Dr. Magyarné Szilva Monika

„Iskola, iskola, ki a csoda jár oda..?”

Előbb-utóbb mindenki.

Negyedik alkalommal vágunk bele az első osztályosok tanításába, és mindig ajándéknak tekintjük őket.

Az elsős kisgyerek egy csoda, s ha jól bánunk vele, az évek múltán boldog, értékes felnőtt válik belőle. A mi dolgunk, hogy megtaláljuk mindegyikükben a tehetséget, hogy megismertessük velük a világot és megszerettessük a tanulást. Mindeközben szem előtt tartva, hogy egy hatéves elsősorban kisgyerek és csak másodsorban iskolás. Napjai nagyobb részét az iskolában, a „munkahelyén” tölti, ahol az ismeretek megszerzésén túl csiszolódik a személyisége és a társas kapcsolatok terén is tapasztalatokat szerez.

Célunk, hogy fejlettségükhöz, teherbírásukhoz igazodva szerettessük meg velük az iskolát. Ahova jó dolog minden reggel megérkezni, ahol nyugodt, szeretetteli légkör, izgalmas feladatok és jó barátok várják őket – ahol minden nap valami újat tudhatnak meg a világról és magukról. Ehhez nyújtunk szeretetteljes környezetet, ahol bizalommal fordulhatnak hozzánk, és a szülők biztonságban tudhatják ránk bízott, legféltettebb kincsüket.

Kedves Gyerekek!

Zsóka nénivel együtt élitek át a betűvetés, a betűk összeolvasásának rejtelmeit, verseltek, meséltek. A festés-grafika-rajzolás tevékenységeken alkothattok, és kipróbálhatjátok a fantáziátokat az új eszközökkel: filcekkel, temperával, tustintával. Közösen varázsoljátok ki a vonalak, színek kavalkádjait a kis kezeitekből, no és énekeltek, zenéltek.

Monika nénivel játékosan ismerkedhettek meg a számok világával, érdekes feladatokkal, fejlesztő játékokkal. Vele fogtok szép dolgokat készíteni, a kézügyességeteket fejleszteni, barkácsolni. Sokat fogtok mozogni, sportos játékokkal és környezetünkkel megismerkedni.

Szeretnénk, ha az iskoláról a közös, élményszerűen eltöltött szabadidős programok is eszükbe jutnának: erdei sétát, a bábszínház- és mozilátogatást, kézműves foglalkozást, kirándulásokat, nyári grafikatáborokat szervezünk közösen.

Valljuk: a gyermekek tanítása a legfontosabb, és egyben legszebb dolog a világon.

Szeretettel várja a kicsiket

Monika, Zsóka

Monika néni és Zsóka néni

 

 

Jelenlegi első osztályaink 2018/2019-ben:

1.a (új épület 2. terem): Sándor Péter Attiláné Erika néni – Vigh Csilla – Komáromi Julianna

1.a

Hívogat az iskola, kapuját kitárja, Erika és Csilla néni vár az iskolába.

Számolunk és rajzolunk, barkácsolunk jó sokat, szorobánon és matandán tologatunk golyókat.

Olvasunk és mesélünk, rejtvényeket fejtünk, nyelvi játékokat, nyelvtörőket ejtünk.

Sportpohárral és babzsákkal ügyeskedünk jó sokat, Logicoval és a Lükkel okosítjuk magunkat.

Daloló kis pacsirtáink énekelnek nagyokat, Julika nénivel ismerhetik meg a hangokat.

Tá bácsit és Titi nénit is elhozza mihozzánk, kik örömmel nótáznak és csiripelnek trillát.

Társasjáték, táblajáték… kirándulást látok!

Hívogató iskolánkban egy jó csapat vár Rátok!

1.b (kis épület): Szakályné Szilágyi Magdolna – Keczán Erika

osztályfő

Nagy örömmel mutatkozunk be a szülők számára: tanítók és anyukák vagyunk.

Az óvoda világából a betűk birodalmába (Erika néni) és a számok világába (Magdika néni) a gyerekeket fokozatosan, játékosan, sok türelemmel vezetjük be. Tanóráinkat a játékosság, a szemléletesség és a játszva tanulás jellemzi. Az egyéni bánásmódot kiemelt feladatunknak tekintjük. Osztályunk gyermekei heti 2 alkalommal a Valcer Táncstúdió tanáraitól sajátíthatják el a tánclépéseket. Nyitottak vagyunk a korszerű tanítási módszerekre és a modern technikai lehetőségekre, de erkölcsi nevelésünk a hagyományokra épül.

Elősegítjük, hogy a gyerekek egymás között is jó barátokra leljenek, kellő útmutatást és  megfelelő tudást kapjanak az élethez. Célunk, hogy a gyerekek megtapasztalják a jól végzett munka sikerét kötelességtudatuk kialakulása közben. Szeretnénk, ha az iskoláról nemcsak a tanulás, hanem a tartalmasan eltöltött szabadidős programok is eszükbe jutnának. Ezt sok iskolán kívüli tevékenységgel támogatjuk: 2. osztálytól erdei iskolát, nyaranta lovas tábort, ősztől tavaszig korcsolyázást, mozi- és színházlátogatásokat szervezünk közösen.

Fontosnak tartjuk az aktív, felelősségteljes szülőkkel történő nagyon jó együttműködést, mely megalapozza a kiegyensúlyozott iskolás éveket a gyerekek és a szülők számára egyaránt.

Szeretnénk, ha az osztályunk olyan hely lenne, ahová  minden gyereket szívesen visz az útja reggelente!

“Okos leszel Te itt nálunk, szeretettel várunk!”
Geréd Kristóf 4.a

 

1.c (37. szám 4. terem): Berencsiné Jóczik Csilla – Mészáros Júlia

osztályfő_2

Milyen lesz az iskola? Lesznek-e barátaim? Sokat kell majd tanulni?

Szeretni fognak a tanító nénik? Szeretni fogom a tanító néniket? Kik is lesznek ők?

Számtalan kérdés fogalmazódik meg egy leendő elsős gyermek buksijában, ha a szeptemberre gondol. Tele vannak izgalommal, várakozással. Néhány gondolattal ebben szeretnénk kis segítséget nyújtani.

Számunkra nagyon fontos, hogy a gyerekek egy védett, puha, biztonságos fészeknek érezzék az iskolát, minket pedig mindenben támaszt nyújtó erőnek. Hiszen napjaik nagy részét itt, s velünk fogják tölteni. Azt szeretnénk, hogy osztályunk olyan hely legyen, ahová jó bejönni, barátokra lelni, sok érdekeset meglátni, megismerni, megtanulni. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek és tanítói között közvetlen, szeretetteljes kapcsolat alakuljon ki.

Az iskolakezdés időszaka nem könnyű a gyermekek életében. Fontos, hogy zökkenőmentes legyen számukra az átmenet. Szeretettel, türelemmel, otthonos környezettel, játékkal, versekkel, mondókákkal törekszünk ennek az elérésére. Jó kedvet, nyugodt körülményeket tudunk biztosítani kis tanítványainknak.

Kedves Gyerekek!

Csilla néni vezet be benneteket a számok világába, játékosan ismeritek meg a logikus gondolkodást. Vele fogtok az ünnepekhez kapcsolódva szép dolgokat elkészíteni, barkácsolni, s az ő segítségével ismeritek meg környezeteteket, az állatokat, növényeket.

Julcsi nénivel ismeritek meg a betűvetés és olvasás zegzugos rejtelmeit. Vele biztosan könnyedén megtanuljátok! Rengeteget fogtok énekelni, ő adja át nektek a zenei tudást, a zene szeretetére való nevelést. Sok-sok örömteli percet fogtok vele átélni.

 

Etika vagy hit- és erkölcstan oktatás választásának előkészítéseként az egyházak tájékoztatójára a beiratkozás előtt kerül majd sor.

Részletesebb információt a Hírfolyamban illetve a Hit- és erkölcstan oktatás menüpontban olvashatnak majd.

 

Az állami általános iskolákba való jelentkezési laphoz csatolandó különleges helyzet igazolást (testvér már iskolánk tanulója) munkaidőben kérhetik az iskola titkárságán 2019. január 3. után.

 

Az általános iskolák kötelező beiskolázási utcajegyzékéről a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a honlapján Hirdetményben tájékoztatja a szülőket.

Iskolánk honlapján is megtalálják a körzetbe tartozó utcák 2017-ben érvényes listáját.

Az esetleges változtatásokat február 28-ig frissíti a Kormányhivatal.

 

A beiratkozás időpontját a Kormányhivatal teszi közzé legkésőbb 2018. március végéig.

 

 

Képek az óvodások korábbi családi délutánjáról

 

ovisok1

 

ovisok2

 

ovisok4

 

ovisok3

 

“Én is iskolás leszek” előkészítő tábor

Több éves hagyomány, hogy a nyári szünidőben az intézmény falai között az iskolára hangoló tábort szervezünk.

Ide várjuk azokat a leendő kisdiákokat, akik a következő tanév szeptemberétől a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskolában fogják megkezdeni tanulmányaikat. A tábor célja, hogy a gyerekeket játékos, jó hangulatú, életkoruknak megfelelő képességfejlesztő módszerekkel bevezessük az első osztályos tantárgyak alapozásának világába.

Matematika

Megismerkednek a logikai készlet elemeivel. Felfedezik a „több-kevesebb” fogalmát, játszanak a számokkal, gondolkodtató logikai feladványokkal találkoznak.

Magyar

Nyelvtörő játékokat hangoztatnak, a szavakat szótagokra, hangokra bontják. Több verset és mondókát is megtanulnak. Az íráskészség alakítása érdekében már néhány vonalelemet is vázolnak.

Környezetismeret

Élő-élettelen dolgok felfedeztetésével és a „mi miből készül?”megállapításával foglalkozunk.

A főbb tantárgyakból feladatlapokat készítettünk számukra.

Technika

Különböző kreatív kézműves technikákkal ismerkednek meg, a többi közt:

  • üvegfestés, fonalgrafika, gyöngyfűzés

Kicsit a konyhaművészetbe is betekinthetnek a gyerekek: együtt kavarjuk és sütjük a gofrit, s persze az elfogyasztásához sem várunk külső segítséget!

Rajz

A rajzkészség fejlesztését eleinte színező lapokkal alakítjuk. A későbbiekben pedig már önálló munkák születnek, például mesebefejezést, fantáziarajzot alkotnak a gyerekek.

A foglalkozások közötti időt dalos, sportos-mozgásos, ügyességi játékokkal töltjük ki.

Táborainkban jelentkezéstől függően kb. 30 gyermek vesz részt. Tapasztalatunk az, hogy valamennyien lelkesen kapcsolódnak be a munkába, élvezik az „iskolásdit”.

Az elkövetkező nyarakon is szeretettel várjuk az iskolánkba beiratkozott óvodásokat!

Felvilágosítás kérhető:

Faragó Istvánné Bartha Mónika nevelési intézményvezető-helyettestől (52-479-582)

Kenyeres Andrásné Papp Judit tanítótól (52-424-250)

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory