Programok leendő elsősöknek

BEIRATKOZÁS AZ ELSŐ ÉVFOLYAMRA

TISZTELT SZÜLŐ / TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

Köszönjük, hogy tanköteles korba lépett gyermekük iskolaválasztásánál az iskolákban korábban leadott jelentkezési szándékával a Debreceni Tankerületi Központ intézményét tisztelte meg. A következőkben néhány fontos tudnivalóról tájékoztatjuk Önt a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai jelentkezés/beiratkozás vonatkozásában:

 

A jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint az általános iskolákba történő jelentkezés/beiratkozás személyes megjelenést és adategyeztetést igényel. A személyes jelentkezés/beiratkozás időpontja:

 

  • április 21. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között
  • április 22. (péntek) 8:00-18:00 óra között

Helye:

Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 13. szám TITKÁRSÁG helyiségben

 

Kérjük, hogy a jelentkezés/beiratkozás napján azt az intézményt keresse fel, amelyben korábban (2022 februárjában) leadta, illetve ahová eljuttatta a Jelentkezési lapot és az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot.

 

A fent jelzett napokon a személyes ügyintézés gördülékenyebbé tehető és annak ideje rövidíthető, ha előzetesen beküldi adatait a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába – BÁI” (a továbbiakban: BÁI) felületén keresztül:

 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

A BÁI felület 2022. április 07. – 2022. április 22. 12:00 óráig van nyitva.

Szülői tájékoztató beiratkozáshoz

 

A személyes megjelenés során történik a beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolványok és dokumentumok eredeti példányának bemutatása is, ezért kérjük, feltétlenül hozza azokat magával.

Amennyiben vissza kívánja vonni gyermeke jelentkezését, mert például tanköteles korú gyermeke időközben egy nem állami fenntartású iskolába felvételt nyert, kérjük, jelezze azt írásban (pl.: e-mail) a korábban leadott jelentkezési lapon első helyen megjelölt intézmény felé.

 

A gyermek felvételéről az intézmény vezetője 2022. április 29. napjáig dönt. A döntést tartalmazó határozatot ezt követően postai úton megküldi Önnek.

 

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan vagy az etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

A továbbiakban felmerülő kérdéseikkel kérem, forduljanak bizalommal az intézményhez.

————————-

 

———

Kedves Szülők!

A család életében hamarosan nagy változás történik: gyermekük, aki szinte nemrég született, akinek első lépései miatti örömüket még most élték át, akitől oly könnyes-büszke volt a búcsú az óvodába szoktatáskor, hamarosan iskolás lesz.

Felelősségteljes választásukhoz szeretettel ajánljuk figyelmükbe iskolánkat, a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát. Kérjük, kövessék figyelemmel honlapunk folyamatosan bővülő tartalmát a sikeres beiskolázás érdekében.

A 2022/23-as tanévben iskolába lépő gyermekek

szüleinek figyelmébe!

Iskolabemutató film (1.)

Így dolgozunk negyedik osztályainkban

4

 

Bemutatkoznak az osztályokat indító tanító párosok

Kattintsanak a füzetekre

Mészáros Júlia – Berencsiné Jóczik Csilla

1.a

Szakályné Szilágyi Magdolna – Keczán Erika

1.b

Vigh Csilla – Sándor Péterné – Komáromi Julianna

1.c

Iskolabemutató

Iskolabemutató

Kedves Gyerekek!

Nektek szól, Titeket hívogat az iskolába Létay Lajos Reggel rám köszönt című verse.

Ha tetszett, Anya, Apa segítségével tanuljátok meg a kedves sorokat!

Reggel rám köszönt a fecske: “Hova mész, te gyerekecske?”

Mondom neki: “Hallod, fecske, nem vagyok már gyerekecske,

Fejszém vágtam kemény fába, sietek az iskolába.

Iskolás lesz majd belőlem,sokat tanulhatsz majd tőlem!”

Kinyújtom a kezemet,ha ugyan elérem

a kilincset, s bemegyek pirosan, fehéren,

körülöttem karikában kürtös-fürtös kobakok,

itt tanult meg a halász is készíteni csónakot,

itt tanulta meg az á-t és a matematikát,

itt tanulta meg az ó-t, hogyan kötik a csomót,

meg a d-t, meg a t-t, emberek becsületét!

 

A 2022/2023-as tanévben három első osztály indítását tervezzük.

Az 1.a osztályban német nyelvet,

az 1.b és 1.c osztályokban angol nyelvet fognak tanulni a gyerekek.

Idegen nyelvet csoportbontásban,

az alapozó szakaszban (1-3. évfolyam) heti 1 óra,

4. évfolyamon heti 3 óra,

5-6. évfolyamon heti 4 óra,

7-8. évfolyamon heti 3 óra időkeretben, 

valamint ezen felül tehetséggondozó, felvételi illetve nyelvvizsga előkészítő körökben tanulnak a diákok.

 

Az “a” osztályosok számára már első osztálytól tehetséggondozó digitális kultúra szakkört kínálunk,

a “b” és “c”  osztályban harmadik évfolyamtól  tanulnak digitális kultúra tantárgyat.

A hatékony, elmélyült tanulást létszám szerint kialakított csoportbontással támogatjuk.

A tantárgyi rendszer és az óraszámok, a tanórán kívüli lehetőségek egyebekben azonosak mindhárom, alsó tagozaton egésznapos rendszerben 8-16 óráig az iskolában foglalkoztatott osztályunkban.

Néptáncot a mindennapos testnevelés keretében 1-2. évfolyamon heti 1 órában minden kisdiákunk tanul, majd 3. osztálytól heti 1 órás szakköri formában is választható ez a tevékenység.

A tehetséget, kedvet érzők alapfokú művészetoktatási csoportjainkban, előképzőben heti 2, alapfok csoportban heti 4 órában is tanulhatnak néptáncot illetve társastáncot magasan képzett táncpedagógusok vezetésével.

Ugyancsak alapfokú művészetoktatási lehetőséggel várjuk a képzőművészet iránt érdeklődőket a grafika és festészet tanszak csoportjaiba.

Furulyázást választható tevékenységként, szakköri formában első osztálytól tanítunk a zene iránt kedvet, tehetséget érzőknek.

A grafika, vizuális kultúra oktatása valamennyi osztályunkban magas szinten, saját intézményi fejlesztésű tematika és technikai kínálat alapján történik.

Kiemelkedő alkotásaik révén számos díjjal, versenyeredménnyel büszkélkednek tanítványaink.

 Szeretettel várjuk a leendő elsős gyerekeket

iskolaközösségünkbe!

 

 

Elsős szülői értekezlet 2021 májusában

Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket és iskolába lépő gyermeküket.

Köszönöm, hogy bizalmukkal megtisztelve iskolánkat választották. Az osztályba sorolás után az intézmény mindennapi életére, szervezeti felépítésre vonatkozó hasznos információkat adunk, melyek megkönnyítik a felkészülést az első évfolyamra. Faragó Istvánné intézményvezető helyettes kolléganőm lesz ebben segítségükre az alábbi videóban.

Az osztálytanítók közvetlenül veszik fel Önökkel a kapcsolatot, az osztály életére vonatkozó kéréseiket, javaslataikat együtt beszélhetik majd meg.

Kívánok kellemes nyarat, tartalmas napokat, majd sikeres és élményekkel teli tanévkezdést.

Komáromi Julianna intézményvezető

Faragó Istvánné intézményvezető helyettes szülőknek szóló tájékoztatóját az alábbi képre kattintva tekinthetik meg.

Dia1

____

 

 

 

BEMUTATKOZIK INTÉZMÉNYÜNK

iskolabamegy

 

Iskolába hívogató eseményeink 2021. november- december hónapban

November 22-én nagyon jó hangulatú családi délutánon találkozhattunk az iskolánk iránt érdeklődőkkel.

A leendő elsős tanítópárok irányításával minden kisgyermek ismerkedhetett, játszhatott, élményeket gyűjthetett.

A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Facebook csoportban már elérhető a Petőfis Advent elnevezésű naptár.

Nyissatok ki minden nap egy újabb ablakot, várakozzunk együtt az év legszebb ünnepére!

Honlapunkon megnézhetik az intézménybemutató kisfilmünket és a negyedikes tanítók iskolába hívogatóját is.

” ISKOLA 2020″ infrastrukturális fejlesztési projekt

Hogyan érinti az iskolába lépő gyerekek mindennapjait?

P_20201216_082016

Iskolánk főépülete a Debreceni Tankerületi Központ EFOP 4.1.2 projektjének köszönhetően új épületszárnnyal és emeletráépítéssel bővül, ezért a felső tagozatos osztályaink 2020. november 25-től a Kinizsi Pál Általános Iskola Monostorpályi Úti Tagintézményében nyertek elhelyezést.

Az alsó tagozatosok saját helyükön maradtak és maradnak az építés-korszerűsítés befejezéséig.

Az építési területtől védett, biztonságos környezetben, jelenleg is színes, barátságos, otthonos tantermeikben fogadták a kicsiket a tanítók.

Az ebédlőt, tornatermet, sportpályákat, a könyvtárat és az informatika oktatás, csoportbontás lehetőségét változatlanul elérik közösségeink.

Mire a 2022 szeptemberében érkeznek az iskolába lépő gyerekek, már állni fog a megújult, megszépült intézményünk, így inspiráló  környezetben végezhetik általános iskolai tanulmányaikat.


Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára:

Az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről 7.§ alapján

2022. április 21-22-én

a tanuló felvételével kapcsolatos döntést hozó általános iskola székhelyén

Az állami általános iskolába történő jelentkezéshez az óvodában fogják majd megkapni a lapot, eddigi tapasztalataink alapján 2022. január végén.

A jelentkezési laphoz csatolandó “sajátos helyzet igazolások” egyike arról szól, hogy a jelentkező gyermek testvére már iskolánk tanulója. Az igazolást az alábbi módon fogjuk kiadni 2022. január 20-tól:

– a szülő iskolánk címére (petofi@petofi-debr.edu.hu) ír egy emailt (az első osztályba jelentkező gyermek neve, születési hely idő, anyja neve megjelölésével) arról, hogy igazolást igényel

– a levélben szerepeljen a már iskolánkba járó testvér(ek) neve, osztálya

– a kérelem beérkezése utáni harmadik naptól az igazolást felvehetik a Szabó Kálmán u. 13. szám alatti portán

 


Etika vagy hit- és erkölcstan oktatás választásának előkészítéseként az egyházak tájékoztatójára a beiratkozás előtt, 2022 tavaszán kerül majd sor.

Részletesebb információt a Hírfolyamban illetve a Hit- és erkölcstan oktatás menüpontban olvashatnak majd.

 

Az általános iskolák kötelező beiskolázási utcajegyzékéről a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a honlapján Hirdetményben tájékoztatja a szülőket.

Iskolánk honlapján is megtalálják a körzetbe tartozó utcák jelenleg érvényes listáját.

 

 

 

 

 

“Én is iskolás leszek” előkészítő tábor

Több éves hagyomány, hogy a nyári szünidőben az intézmény falai között az iskolára hangoló tábort szervezünk.

Ide várjuk azokat a leendő kisdiákokat, akik a következő tanév szeptemberétől a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskolában fogják megkezdeni tanulmányaikat. A tábor célja, hogy a gyerekeket játékos, jó hangulatú, életkoruknak megfelelő képességfejlesztő módszerekkel bevezessük az első osztályos tantárgyak alapozásának világába.

Matematika

Megismerkednek a logikai készlet elemeivel. Felfedezik a „több-kevesebb” fogalmát, játszanak a számokkal, gondolkodtató logikai feladványokkal találkoznak.

Magyar

Nyelvtörő játékokat hangoztatnak, a szavakat szótagokra, hangokra bontják. Több verset és mondókát is megtanulnak. Az íráskészség alakítása érdekében már néhány vonalelemet is vázolnak.

Környezetismeret

Élő-élettelen dolgok felfedeztetésével és a „mi miből készül?”megállapításával foglalkozunk.

A főbb tantárgyakból feladatlapokat készítettünk számukra.

Technika

Különböző kreatív kézműves technikákkal ismerkednek meg, a többi közt:

  • üvegfestés, fonalgrafika, gyöngyfűzés

Kicsit a konyhaművészetbe is betekinthetnek a gyerekek: együtt kavarjuk és sütjük a gofrit, s persze az elfogyasztásához sem várunk külső segítséget!

Rajz

A rajzkészség fejlesztését eleinte színező lapokkal alakítjuk. A későbbiekben pedig már önálló munkák születnek, például mesebefejezést, fantáziarajzot alkotnak a gyerekek.

A foglalkozások közötti időt dalos, sportos-mozgásos, ügyességi játékokkal töltjük ki.

Táborainkban jelentkezéstől függően kb. 30 gyermek vesz részt. Tapasztalatunk az, hogy valamennyien lelkesen kapcsolódnak be a munkába, élvezik az „iskolásdit”.

Az elkövetkező nyarakon is szeretettel várjuk az iskolánkba beiratkozott óvodásokat!

Felvilágosítás kérhető:

Faragó Istvánné Bartha Mónika nevelési intézményvezető-helyettestől

Kenyeres Andrásné Papp Judit tanítótól

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory