Nevelőtestület

Nevelőtestületünk tagjai a 2021/22-es tanévben

 

 

 

képzettség

feladatkör

 

iskolavezetőség

 

 

1.

Komáromi Julianna

 

tanító

népművelés szakkollégium

közoktatásvezető szakvizsga

tehetségfejlesztő szakvizsga

tanító, intézményvezető

Petőfi Tehetségpont vezető

2.

Polonkainé Nagy Erika

magyar-történelem szakos tanár, népművelés szak (főiskola)

magyar szakos tanár (egyetem)

tehetségfejlesztő szakvizsga

mesterpedagógus, szakértő

tanár,

köznevelési szakértő

általános intézményvezető-helyettes

Tehetségpont koordinátor

3.

Faragó Istvánné

tanító

közoktatásvezető szakvizsga

tanító,

nevelési intézményvezető-helyettes

alsó tagozat

4.

Bartókné Kuti Anita

tanító

tanító

5.

Berencsiné Jóczik Csilla

tanító

orosz szakkollégium

tanító, osztályfőnök

6.

Biró Imre

tanító, közművelődés szakirány

gyermektáncoktató

tanító, néptáncoktató, KT tag

7.

Csákóné Lugosi Renáta

tanító

technika szakkollégium

fejlesztőpedagógus szakvizsga

tanító, osztályfőnök

alsós humán munkaközösség vezetője


8.

Erdeiné Kónya Anita

tanító

matematika műveltségterület

fejlesztőpedagógus szakvizsga

tanító, osztályfőnök

9.

Dr. Fagyasné Tardy Adrienn

tanító

német nyelvi tanító

német szakos tanár

angol nyelvi tanító

tanító, német tanító
10.

Gáspárné Petró Tamara

tanító

matematika szakkollégium

tanító

11.

Grégászné Lókodi Erzsébet

tanító

rajz szakkollégium

művelődési és felnőttképzési menedzser

tanító, osztályfőnök

12.

Keczán Erika

tanító

német szakkollégium

egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakvizsga

közoktatásvezető szakvizsga

tanító

szakértő mesterpedagógus

tankönyvfelelős

13.

Kenyeres Andrásné

tanító

könyvtár szakkollégium

tanító, osztályfőnök

 

14.

Kiss Olívia

tanító

titkárságvezető- család-gyermek és ifjúságvédelmi szakkollégium

szakokleveles TQM szakértő

minőségbiztosítási

szakvizsga

tanító, osztályfőnök
alsó tagozatos reál munkaközösség vezetője

15.

Kovács Árpád

tanító

informatika műveltségterület

informatika tanító

 

16.

Lövei-Veress Zsuzsanna

tanító

ének-zene műveltségterület

tanító

 

17. Magos Ildikó tanítóinformatika műveltségterület tanító

18.

Dr. Magyarné Szilva Monika

tanító

testnevelés műveltségterület

tanító

19.

Mészáros Júlia

tanító, ének-zene, magyar nyelv, ének műveltségterület

tanító

20.

Molnár Katalin

tanító,

pedagógiai szak

mentálhigiéné szakvizsga

tanító, osztályfőnök

21.

Mónus Éva Judit

tanító, technika – közművelődés szakkollégium

tanító

 

22.

Nagy Pálma

tanító

népművelés szakkollégium

tanító

23.

Sándor Péter Attiláné

tanító

magyar szakkollégium

minőségbiztosítás szakvizsga

tanító,

szakértő mesterpedagógus

köznevelési szakértő

24.  Szakályné Szilágyi Magdolna tanítóinformatika szakkollégium

tánc és dráma szakvizsga

tanító, osztályfőnök

25.

Szegediné Fülöp Mónika

tanító

magyar nyelv és irodalom műveltségi terület

tanító, osztályfőnök

26.

Takács Sándorné

tanító

orosz szakkollégium

tanító, osztályfőnök

27.

Ugrinné Kathi Anikó

tanító

angol műveltségterület

felnőttoktatási szakértő

tehetségfejlesztő szakvizsga

 angol nyelv tanító,               idegen nyelvi munkaközösség vezetője

28.

Vadon-Papp Mária

tanító

ének-zene műveltségterület

tanító

29.

Vigh Csilla

tanító

népművelés szakkollégium

tanító, osztályfőnök

felső tagozat

30.

Bányai Sándor

történelem szakos tanár-népművelés szak (főiskola)

közoktatásvezető szakvizsga

informatika szakos tanár (mesterképzés)

tanár,

szakértő mesterpedagógus

köznevelési szakértő

31.

Bartha Gergely

angol nyelv és irodalom szakos tanár (egyetem) tanár

32.

Bertókné Gyarmati Györgyi

 

magyar-orosz-angol szakos tanár

idegen nyelvi mentor

tanár

33.

Dremák Éva

 

matematika-technika szakos tanár

tanár, osztályfőnök

HŐHE Diákegyesület elnöke

34.

Fazekas Lászlóné

magyar-ének-zene szakos tanár

erkölcstan tanár tanfolyami végzettséggel

tanár, osztályfőnök,

felsős társadalomtudományi munkaközösség vezetője

35.

Fekete-Erdei Melinda

történelem-földrajz  szakos tanár

tanár, osztályfőnök, DÖK segítő pedagógus

36.

Földháti Péterné

tanító, természetismeret műveltségterület

napközis csoportvezető, tanító, gyakornok

37.

Gerlei Zsuzsanna

matematika-számítástechnika szakos tanár (egyetem)

  szakvizsga

tanár, osztályfőnök, nevelési munkaközösség vezetője

 

38.

Kirilláné Guszti Ágnes

angol – orosz szakos tanár (egyetem)

tanár

39.

Kurtyán Miklós

táncpedagógus

2 óra társastánc

művészetoktatás tanár

40.

Mészárosné Sugár Erika

matematika-fizika szakos tanár

tanító, testnevelés szakkollégium

tanár

tanulószoba vezető

41.

Molnár Orsolya

biológia-kémia szakos tanár

tanár, gyakornok

42.

Dr. Móré Csabáné

német szakos tanár

áttanító a Karácsony Sándor Általános Iskolából (8 óra etika)

43.

Nagy Gábor

testnevelés-földrajz szakos tanár

tanár, osztályfőnök

H

Kiss Mária Katalin

matematika-technika szakos tanár

tanár, napközis csoportvezető

44.

Papp Jávorka

matematika-fizika szakos tanár

fizika szakos tanár (egyetem)

mentálhigiénés szakvizsga

közoktatásvezető szakvizsga

mentálhigéné szak

grafológus

tanár,

felsős reál munkaközösség vezetője

osztályfőnök

45.

Pogány Gyuláné

angol

óraadó

46.

Radócz Istvánné

orosz-történelem-német szakos tanár

tanár, osztályfőnök

47.  Szalóki József

biológia-testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár

természetvédelmi ökológus

 tanár, osztályfőnök, PDSE elnöke
48.  Vadász Katalin

magyar szakos tanár

tanító

magyar műveltségterület

erkölcstan tanár tanfolyami végzettséggel

 tanár, osztályfőnök

49.

Vargáné Kiss Erika

technika szakos tanár (egyetem)

tanító

technika szakkollégium

tanár, tanulószoba vezető, osztályfőnök

50.

Veres Mária

földrajz-rajz szakos tanár

tanár, művészeti iskola tanár

51.

Vidáné Szikora Andrea

biológia-testnevelés szakos tanár (főiskola)

biológia szakos tanár (egyetem)

tanár, osztályfőnök, természettudományi munkaközösség vezetője

52.

Vitál-Török Anett

magyar szakos tanár-kommunikációs szak

tanár, fejlesztőpedagógus, osztályfőnök

53. Dr. Ráczné Puzsár Ilona történelem-földrajz szakos tanár (egyetem) tanár, napközis csoportvezető (tartósan távol)
segítő pedagógus munkakörök 

54.

Henglné Kaplonyi Mária

fejlesztőpedagógus szakvizsga

tanító

ének szakkollégium

fejlesztőpedagógus

55.

Barnáné Tóth Krisztina

tanító

könyvtár szakkollégium

német szakos tanár (főiskola)

német szakos tanár (egyetem)

könyvtáros-tanár,

tanár

KT tag

áttanító az Álmosdi Bocskai István Általános Iskolában (heti 9 óra)

56. Déri-Dankó Rita Iringó

tanító

társadalomtudomány és kommunikáció műveltségterület

informatikus-könyvtáros

könyvtáros-tanító, tanító

 

57.  Farkas Zsolt
 pszichológus  iskolapszichológus

 

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory