Nevelőtestület

Nevelőtestületünk tagjai a 2019/20-as tanévben

 

 

 

képzettség

feladatkör

 

iskolavezetőség

 

 

1.

Komáromi Julianna

 

tanító

népművelés szakkollégium

közoktatásvezető szakvizsga

tehetségfejlesztő szakvizsga

tanító, intézményvezető

Tehetségpont vezető

2.

Polonkainé Nagy Erika

magyar-történelem szakos tanár, népművelés szak (főiskola)

magyar szakos tanár (mesterképzés)

tehetségfejlesztő szakvizsga

tanár, szakértő mesterpedagógus

általános intézményvezető-helyettes

Tehetségpont koordinátor

3.

Faragó Istvánné

tanító

közoktatásvezető szakvizsga

tanító,

nevelési intézményvezető-helyettes

 4.

alsó tagozat

Berencsiné Jóczik Csilla

 

tanító

orosz szakkollégium

 

tanító, osztályfőnök

5.

Biró Imre

tanító, közművelődés szakirány

gyermektánc oktató

tanító, néptánc oktató

6.

Csákóné Lugosi Renáta

tanító

technika szakkollégium

fejlesztőpedagógus szakvizsga

tanító,

alsós humán munkaközösség vezetője


7.

Erdeiné Kónya Anita

tanító

matematika szakkollégium

fejlesztőpedagógus szakvizsga

tanító, osztályfőnök

8.

Dr. Fagyasné Tardy Adrienn

tanító

német nyelvi tanító

német szakos tanár

angol nyelvi tanító

tanító, német tanító

9.

Gáspárné Petró Tamara

tanító

matematika szakkollégium

tanító, osztályfőnök

10.

Grégászné Lókodi Erzsébet

tanító

rajz szakkollégium

művelődési és felnőttképzési menedzser

tanító, osztályfőnök

11.

Keczán Erika

tanító

német szakkollégium

egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakvizsga

közoktatásvezető szakvizsga

tanító

szakértő mesterpedagógus

tankönyvfelelős

12.

Kenyeres Andrásné

tanító

könyvtár szakkollégium

tanító, osztályfőnök

 

13.

Kiss Olívia

tanító

titkárságvezető- család-gyermek és ifjúságvédelmi szakkollégium

szakokleveles TQM szakértő

minőségbiztosítási

szakvizsga

tanító, osztályfőnök
alsó tagozatos reál munkaközösség vezetője

14.

Kovács Árpád

tanító

informatika műveltségterület

informatika tanító

 

15.

Lövei-Veress Zsuzsanna

tanító

ének-zene műveltségterület

tanító

 

16. Magos Ildikó tanítóinformatika műveltségterület tanító

17.

Dr. Magyarné Szilva Monika

tanító

testnevelés műveltségterület

tanító

18.

Mészáros Júlia

tanító, ének-zene, magyar nyelv és irodalom műveltségterület

tanító

19.

Molnár Katalin

tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület

mentálhigiéné szakvizsga

közoktatásvezető szakvizsga

tanító, osztályfőnök

20.

Mónus Éva Judit

tanító, technika – közművelődés szakkollégium

tanító, osztályfőnök

 

21.

Nagy Pálma

tanító

népművelés szakkollégium

tanító

22.

Sándor Péter Attiláné

tanító

magyar szakkollégium

szakokleveles TQM szakértő

minőségbiztosítás szakvizsga

tanító,

szakértő mesterpedagógus

 23.  Szakályné Szilágyi Magdolna tanítóinformatika műveltségi területmentortanár szakvizsga tanító, osztályfőnök, dráma és tánc tanár

24.

Bartókné Kuti Anita

tanító

rajz szakkollégium

tanító

25.

Szegediné Fülöp Mónika

tanító

magyar szakkollégium

tanító, osztályfőnök

26.

Takács Sándorné

tanító

orosz szakkollégium

tanító, osztályfőnök

27.

Ugrinné Kathi Anikó

tanító

angol műveltségterület

tehetségfejlesztő szakvizsga

 angol tanító,               idegen nyelvi munkaközösség vezetője

28.

Vadon-Papp Mária

tanító

ének-zene műveltségterület

tanító

29.

Vigh Csilla

tanító

népművelés szakkollégium

tanító, osztályfőnök

 

 

   

 

30.

 felső tagozat

Bányai Sándor

 

történelem szakos tanár-népművelés szak (főiskola)

közoktatásvezető szakvizsga

informatika szakos tanár (mesterképzés)

 

tanár,

szakértő mesterpedagógus

31.

Bartha Gergely

angol nyelv és irodalom szakos tanár (egyetem) tanár

32.

Bertókné Gyarmati Györgyi

 

magyar-orosz-angol szakos tanár

idegen nyelvi mentor

tanár

33.

Dremák Éva

 

matematika-technika szakos tanár

tanár, osztályfőnök

HŐHE Diákegyesület elnöke

34.

Fazekas Lászlóné

magyar-ének-zene szakos tanár

tanár, osztályfőnök,

felsős társadalomtudományi munkaközösség vezetője

35.

Fekete-Erdei Melinda

történelem-földrajz  szakos tanár

tanár, napközis csoportvezető

36.

Gerlei Zsuzsanna

matematika-számítástechnika szakos tanár (egyetem)

  szakvizsga

tanár, osztályfőnök, nevelési munkaközösség vezetője

idegen nyelvi munkaközösség vezetője

37.

Dupka Melinda

tanító, kommunikáció szakos bölcsész

tanár, napközis csoportvezető

38.

Kirilláné Guszti Ágnes

angol – orosz szakos tanár (egyetem)

tanár

39.

Nagy Gábor

földrajz-testnevelés szakos tanár (egyetem)

tanár

40.

Lakatos Szabina

magyar-történelem szakos tanár

tanár, osztályfőnök

41.

Mészárosné Sugár Erika

matematika-fizika szakos tanár

tanító, testnevelés szakkollégium

tanár, osztályfőnök

42.

Nagy-Vincze Krisztina

matematika-számítástechnika szakos tanár (főiskola)

matematika-informatika szakos tanár (mesterképzés)

tehetségfejlesztő szakvizsga

tanár (tartósan távol)

43.

Papp Jávorka

matematika-fizika szakos tanár

fizika szakos tanár (mesterképzés)

mentálhigiénés szakvizsga

közoktatásvezető szakvizsga

tanár,

felsős reál munkaközösség vezetője

44.

Pálosi Judit

történelem-német szakos tanár

tanár, osztályfőnök

45.

Radócz Istvánné

orosz-történelem-német szakos tanár

tanár, osztályfőnök

46.

Ráczné Mihály Erzsébet

földrajz-testnevelés szakos tanáratlétika edző

tanár

felsős természettudományi munkaközösség vezetője

47.

Dr. Ráczné Puzsár Ilona

történelem-földrajz szakos tanár (egyetem)

tanár, napközis csoportvezető

48.  Szalóki József

biológia-testnevelés szakos tanár

természetvédelmi ökológus

 tanár, osztályfőnök
 49.  Vadász Katalin

magyar szakos tanár

tanító

magyar szakkollégium

 tanár, osztályfőnök

50.

Vargáné Kiss Erika

technika szakos tanár (mesterképzés)

tanító

technika szakkollégium

tanár, tanulószoba vezető

51. Vargáné Nagy Tünde

matematika-kémia szakos tanár

 tanár, osztályfőnök

52.

Veres Mária

földrajz-rajz szakos tanár

tanár, tanulószoba vezető

53.

Vidáné Szikora Andrea

biológia-testnevelés szakos tanár (főiskola)

biológia szakos tanár (egyetem)

 tanár, osztályfőnök

54.

Vitál-Török Anett

magyar-kommunikáció szakos tanár

magyar szakos tanár (mesterképzés)

differenciáló pedagógus

tanár, fejlesztőpedagógus

 55. Bagi Anna  tanító, rajz szakkollégium
család- és gyermekvédelem pedagógiája szakvizsga
 tanár, tanulószoba vezető, gyermekvédelmi felelős pedagógiai asszisztens

56.

Henglné Kaplonyi Mária

fejlesztőpedagógus szakvizsga

tanító

ének szakkollégium

fejlesztőpedagógus

57.

Barnáné Tóth Krisztina

tanító

könyvtár szakkollégium

német szakos tanár (főiskola)

német szakos tanár (egyetem)

könyvtáros-tanár,

tanár

 58. Déri-Dankó Rita Iringó

tanító

társadalomtudomány és kommunikáció műveltségterület

informatikus-könyvtáros

könyvtáros-tanító, tanító

 

 59.  Farkas Zsolt
 pszichológus  iskolapszichológus

 

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory