Nevelőtestület

Nevelőtestületünk tagjai a 2022/23-as tanévben

 

 

 

képzettség

feladatkör

 

iskolavezetőség

 

 

1.

Komáromi Julianna

 

tanító

népművelés szakkollégium

közoktatásvezető szakvizsga

tehetségfejlesztő szakvizsga

intézményvezető mesterpedagógus

tanító, intézményvezető

Petőfi Tehetségpont vezető

2.

Polonkainé Nagy Erika

magyar-történelem szakos tanár, népművelés szak (főiskola)

magyar szakos tanár (egyetem)

tehetségfejlesztő szakvizsga

mesterpedagógus, szakértő

tanár,

köznevelési szakértő

általános intézményvezető-helyettes

Tehetségpont koordinátor

3.

Faragó Istvánné

tanító

közoktatásvezető szakvizsga

tanító,

nevelési intézményvezető-helyettes

alsó tagozat

4.

Bartókné Kuti Anita

tanító

tanító

5.

Berencsiné Jóczik Csilla

tanító

orosz szakkollégium

tanító, osztályfőnök

6.

Biró Imre

tanító, közművelődés szakirány

gyermektáncoktató

tanító, osztályfőnök, néptánc tanító

7.

Csákóné Lugosi Renáta Valéria

tanító

technika szakkollégium

fejlesztőpedagógus szakvizsga

tanító, osztályfőnök

alsós humán munkaközösség vezetője


8.

Erdeiné Kónya Anita

tanító

matematika műveltségterület

fejlesztőpedagógus szakvizsga

tanító, osztályfőnök

9.

Dr. Fagyasné Tardy Adrienn

tanító

német tanító

német tanár

angol tanító

tanító
10.

Fekete Andrea

tanító, gyógypedagógus

tanító, osztályfőnök

11.

Földháti Péterné

tanító, természetismeret műveltségterület

tanító, GYAKORNOK 2022.december 31-ig.

12.

Gáspárné Petró Tamara

tanító

matematika szakkollégium

tanító

13.

Grégászné Lókodi Erzsébet

tanító

rajz szakkollégium

művelődési és felnőttképzési menedzser

tanító, osztályfőnök

14.

Keczán Erika

tanító

német szakkollégium

egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakvizsga

mesterpedagógus, szakértő

tanít, osztályfőnök, 

tankönyvfelelős, köznevelési szakértő

15.

Kenyeres Andrásné

tanító

könyvtár szakkollégium

tanító, osztályfőnök

 

16.

Kiss Olívia

tanító

titkárságvezető- család-gyermek és ifjúságvédelmi szakkollégium

szakokleveles TQM szakértő

minőségbiztosítási

szakvizsga

tanító, osztályfőnök
alsó tagozatos reál munkaközösség vezetője

17.

Kovács Árpád

tanító

informatika

informatika tanító

 

18.

Lövei-Veress Zsuzsanna

tanító

ének-zene műveltségi terület

tanító, osztályfőnök

 

19. Magos Ildikó tanító, informatika műveltség terület tanító

20.

Dr. Magyarné Szilva Monika

tanító

testnevelés szakkollégium

tanító

21.

Molnár Katalin

tanító,

pedagógiai szak

mentálhigiéné szakvizsga

tanító, osztályfőnök

22.

Nagy Pálma

tanító

népművelés szakkollégium

tanító

23.

Sándor Péter Attiláné

tanító

magyar szakkollégium

minőségbiztosítás szakvizsga

mesterpedagógus, szakértő

tanító,

köznevelési szakértő

24.  Szakályné Szilágyi Magdolna tanító, informatika szakkollégium,tánc és dráma szakvizsga tanító

25.

Szegediné Fülöp Mónika

tanító

magyar nyelv és irodalom műveltségi terület

tanító

26.

Takács Sándorné

tanító

orosz szakkollégium

tanító, osztályfőnök

27.

Ugrinné Kathi Anikó

tanító

angol műveltségi terület

felnőttoktatási szakértő

tehetségfejlesztő szakvizsga

fejlesztő-innovátor mesterpedagógus

 angol nyelv tanító,               idegen nyelvi munkaközösség vezetője 2023. január 1-től

28.

Vadon-Papp Mária

tanító

ének-zene műveltségterület

tanító

29.

Vigh Csilla

tanító

ének-zene műveltségi terület

tanító

felső tagozat

30.

Andicsku Orsolya

angol és magyar szakos általános iskolai tanár

tanár

tanulószoba 6 óra

31.

Bányai Sándor

történelem szakos tanár-népművelés szak (főiskola)

közoktatásvezető szakvizsga

informatika szakos tanár (egyetem)

mesterpedagógus, szakértő

tanár

köznevelési szakértő

32.

Bartha Gergely

angol nyelv és irodalom szakos tanár (egyetem) tanár

33.

Dremák Éva

 

matematika-technika szakos tanár

tanár, osztályfőnök

HŐHE elnök

34.

Fazekas Lászlóné Varga Tímea

magyar-ének-zene szakos tanár

erkölcstan tanár tanfolyami végzettséggel

tanár, osztályfőnök,

felsős társadalomtudományi munkaközösség vezetője

35.

Fekete-Erdei Melinda

történelem-földrajz  szakos tanár

tanár, osztályfőnök, DÖK segítő pedagógus

36.

Gerlei Zsuzsanna

matematika-számítástechnika szakos tanár (egyetem)

tanár, osztályfőnök, nevelési munkaközösség vezetője

 

37.

Kirilláné Guszti Ágnes

angol – orosz szakos tanár (egyetem)

tanár (GYED-en 2024. március 10-ig)

H

-Facsar Péter

-Nagy György

-Szabóné Tóth Judit

-magyar szakos tanár

-magyar-ének szakos tanár

-dráma és színház

-8 magyar óra, 1 egyéb

-10 óra napközis csoportvezetés

-3 óra

38.

Mészárosné Sugár Erika Katalin

tanító, testnevelés szakkollégium, matematika-fizika szakos tanár

tanár

tanulószoba 2 óra

39.

Nagy Gábor

testnevelés-földrajz szakos tanár

tanár, osztályfőnök

40.

Papp Jávorka

matematika-fizika szakos tanár (főiskola)

fizika szakos tanár (egyetem)

mentálhigiénés szakvizsga

közoktatásvezető szakvizsga

mentálhigéné szak

grafológus

tanár,

felsős reál munkaközösség vezetője

osztályfőnök

41.

Radócz Istvánné

orosz-történelem-német szakos tanár

tanár, osztályfőnök

 42.  Szalóki József

biológia-testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár

természetvédelmi ökológus

 tanár, osztályfőnök, PDSE elnöke
 43.  Vadász Katalin

magyar szakos tanár

tanító

magyar műveltségterület

erkölcstan tanár tanfolyami végzettséggel

 tanár, osztályfőnök

44.

Vágner István András

biológia-földrajz szakos tanár

napközis csoportvezető,

45.

Vargáné Kiss Erika

technika szakos tanár (egyetem)

tanító

technika szakkollégium

tanár, osztályfőnök, napközi F/3

46.

Veres Mária

földrajz-rajz szakos tanár

tanár, művészeti iskola tanár

47.

Vidáné Szikora Andrea Ildikó

biológia-testnevelés szakos tanár (főiskola)

biológia szakos tanár (egyetem)

tanár, osztályfőnök, természettudományi munkaközösség vezetője

 48.

Vitál-Török Anett

magyar szakos tanár-kommunikációs szak

tanár, fejlesztőpedagógus, osztályfőnök

 49. Dr. Ráczné Puzsár Ilona történelem-földrajz szakos tanár (egyetem) tanár, napközis csoportvezető, GYES miatt távol 2023. június 5-ig.
H Kiss Mária Katalin matematika-technika szakos tanár tanár, napközis csoportvezető F/1
50. Molnár Orsolya biológia-kémia szakos tanár (egyetem) tanár, tanulószoba vezető
51. Dr. Móré CsabánéTerdik-Tasi Tímea

Pósánné

német szakos tanártáncpedagógus

néptánc tanár

áttanítóóraadó

2 óra

segítő pedagógus munkakörök 

52.

Henglné Kaplonyi Mária

fejlesztőpedagógus szakvizsga

tanító

ének szakkollégium

fejlesztőpedagógus

53.

Barnáné Tóth Krisztina Cecília

tanító

könyvtár szakkollégium

német szakos tanár (főiskola)

német szakos tanár (egyetem)

könyvtáros-tanár,

áttanító az Álmosdi Bocskai István Általános Iskolában (heti 6 óra)

 54. Déri-Dankó Rita Iringó

tanító

társadalomtudomány és kommunikáció műveltségterület

informatikus-könyvtáros

könyvtáros-tanító

 

 55.  Farkas Zsolt
 pszichológus  iskolapszichológus

 

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory