Nevelőtestület

Nevelőtestületünk tagjai a 2023/24-es tanévben

 

 

 

képzettség

feladatkör

 

iskolavezetőség

 

 

1.

Komáromi Julianna

 

tanító

népművelés szakkollégium

közoktatásvezető szakvizsga

tehetségfejlesztő szakvizsga

intézményvezető mesterpedagógus

tanító, intézményvezető

Petőfi Tehetségpont vezető

2.

Polonkainé Nagy Erika

magyar-történelem szakos tanár, népművelés szak (főiskola)

magyar szakos tanár (egyetem)

tehetségfejlesztő szakvizsga

mesterpedagógus, szakértő

tanár,

köznevelési szakértő

általános intézményvezető-helyettes

Tehetségpont koordinátor

3.

Faragó Istvánné

tanító

közoktatásvezető szakvizsga

tanító,

nevelési intézményvezető-helyettes

alsó tagozat

4.

Bartókné Kuti Anita

tanító

tanító

5.

Berencsiné Jóczik Csilla

tanító

orosz szakkollégium

tanító

6.

Biró Imre

tanító, közművelődés szakirány

gyermektáncoktató

A 3D tanulás szakembere

tanító, osztályfőnök, néptánc tanító

7.

Csákóné Lugosi Renáta Valéria

tanító

technika szakkollégium

fejlesztőpedagógus szakvizsga

tanító

alsós humán munkaközösség vezetője


8.

Erdeiné Kónya Anita

tanító

matematika műveltségterület

fejlesztőpedagógus szakvizsga

tanító, osztályfőnök

9.

Dr. Fagyasné Tardy Adrienn

tanító

német tanító

német tanár

angol tanító

tanító
10.

Fekete Andrea

tanító, gyógypedagógus

tanító, osztályfőnök

11.

Földháti Péterné

tanító, természetismeret műveltségterület

tanító

12.

Gáspárné Petró Tamara

tanító

matematika szakkollégium

tanít, osztályfőnök

13.

Grégászné Lókodi Erzsébet

tanító

rajz szakkollégium

művelődési és felnőttképzési menedzser

tanító, osztályfőnök

14.

Keczán Erika

tanító

német szakkollégium

egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakvizsga

mesterpedagógus, szakértő

tanít, osztályfőnök, 

tankönyvfelelős, köznevelési szakértő

15.

Kiss Olívia

tanító

titkárságvezető- család-gyermek és ifjúságvédelmi szakkollégium

szakokleveles TQM szakértő

minőségbiztosítási

szakvizsga

tanító, osztályfőnök
alsó tagozatos reál munkaközösség vezetője

16.

Kovács Árpád

tanító

informatika

informatika tanító

 

17.

Lövei-Veress Zsuzsanna

tanító

ének-zene műveltségi terület

tanító, osztályfőnök

 

18. Magos Ildikó tanító, informatika műveltség terület tanító, osztályfőnök

19.

Dr. Magyarné Szilva Monika

tanító

testnevelés szakkollégium

tanító

20.

Molnár Katalin

tanító,

pedagógiai szak

mentálhigiéné szakvizsga

tanító, osztályfőnök

21.

Nagy Pálma

tanító

népművelés szakkollégium

tanító, osztályfőnök

22.

Sándor Péter Attiláné

tanító

magyar szakkollégium

minőségbiztosítás szakvizsga

mesterpedagógus, szakértő

tanító,

köznevelési szakértő

23.  Szakályné Szilágyi Magdolna tanító, informatika szakkollégium,tánc és dráma szakvizsga tanító

24.

Szegediné Fülöp Mónika

tanító

magyar nyelv és irodalom műveltségi terület

tanító

25.

Takács Sándorné

tanító

orosz szakkollégium

tanító

26.

Ugrinné Kathi Anikó

tanító

angol műveltségi terület

felnőttoktatási szakértő

tehetségfejlesztő szakvizsga

fejlesztő-innovátor mesterpedagógus

 angol nyelv tanító,               idegen nyelvi munkaközösség vezetője

27.

Vadon-Papp Mária

tanító

ének-zene műveltségterület

tanító

28.

Vigh Csilla

tanító

ének-zene műveltségi terület

tanító, osztályfőnök

felső tagozat

29.

Andicsku Orsolya

angol és magyar szakos általános iskolai tanár

tanár

tanulószoba vezető

30.

Bányai Sándor

történelem szakos tanár-népművelés szak (főiskola)

közoktatásvezető szakvizsga

informatika szakos tanár (egyetem)

mesterpedagógus, szakértő

tanár

köznevelési szakértő

31.

Bartha Gergely

angol nyelv és irodalom szakos tanár (egyetem) tanár

32.

Dremák Éva

 

matematika-technika szakos tanár

tanár, osztályfőnök

HŐHE elnök

33.

Fazekas Lászlóné Varga Tímea

magyar-ének-zene szakos tanár

erkölcstan tanár tanfolyami végzettséggel

tanár, osztályfőnök,

felsős társadalomtudományi munkaközösség vezetője

34.

Fekete-Erdei Melinda

történelem-földrajz  szakos tanár

tanár, osztályfőnök, DÖK segítő pedagógus

35.

Gerlei Zsuzsanna

matematika-számítástechnika szakos tanár (egyetem)

tanár, osztályfőnök, nevelési munkaközösség vezetője

 

36.

Kirilláné Guszti Ágnes

angol – orosz szakos tanár (egyetem)

tanár(tartósan távol)

H

Szabóné Tóth Judit

magyar szakos tanár

dráma és színház

tanár, áttanító

3 óra

37.

Mészárosné Sugár Erika Katalin

tanító, testnevelés szakkollégium, matematika-fizika szakos tanár

tanár

tanulószoba vezető

38.

Berza János

testnevelés

szakos tanár

tanár, osztályfőnök

39.

Papp Jávorka

matematika-fizika szakos tanár (főiskola)

fizika szakos tanár (egyetem)

mentálhigiénés szakvizsga

közoktatásvezető szakvizsga

grafológus

fejlesztő-innovátor mesterpedagógus

tanár, osztályfőnök

felsős reál munkaközösség vezetője

40.

Radócz Istvánné

orosz-történelem-német szakos tanár

tanár, osztályfőnök

 41.  Szalóki József

biológia-testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár

természetvédelmi ökológus

 tanár, osztályfőnök, PDSE elnöke

42.

Szélesné Tar Gabriella

matematika-technika szakos tanár

tanár

43. Vadász Katalin

magyar szakos tanár

tanító

magyar műveltségterület

erkölcstan tanár tanfolyami

tanár, osztályfőnök

44.

Veres Mária

földrajz-rajz szakos tanár

tanár, művészeti iskola tanár

45.

Vidáné Szikora Andrea Ildikó

biológia-testnevelés szakos tanár (főiskola)

biológia szakos tanár (egyetem)

tanár, osztályfőnök, természettudományi munkaközösség vezetője

 46.

Vitál-Török Anett

magyar szakos tanár-kommunikációs szak

tanár, fejlesztőpedagógus, osztályfőnök

 47. Dr. Ráczné Puzsár Ilona történelem-földrajz szakos tanár (egyetem) tanár
48. Molnár Orsolya biológia-kémia szakos tanár (egyetem) tanár, osztályfőnök, tanulószoba vezető
49. Terdik-Tasi Tímea
táncpedagógus művészeti iskola tanára
segítő pedagógus munkakörök 

50.

Henglné Kaplonyi Mária

fejlesztőpedagógus szakvizsga

tanító

ének szakkollégium

fejlesztőpedagógus

51.

Barnáné Tóth Krisztina Cecília

tanító

könyvtár szakkollégium

német szakos tanár (főiskola)

német szakos tanár (egyetem)

könyvtáros-tanár

 52. Déri-Dankó Rita Iringó

tanító

társadalomtudomány és kommunikáció műveltségterület

informatikus-könyvtáros

könyvtáros-tanár

 

 53.  Farkas Zsolt
 pszichológus  iskolapszichológus

 

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory