Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

 

Részlet a Pedagógiai Program Helyi Tantervből

7.4. Az otthoni-, az önálló tanulás és tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei

 

Bármely tantárgyból az otthoni, másnapra történő felkészülés az önálló munkavégzés erősítését, a gyakorlást, a tananyag megerősítését szolgálja.

 

A szóbeli és írásbeli házi feladatok, gyűjtőmunkák mennyiségénél és minőségénél figyelembe kell venni a következőket:

  • · a feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók számára aránytalanul nagy terhet,
  • · vegyük figyelembe, hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak házi feladatot,
  • · a feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek,
  • · kerüljük a nagy mennyiségű, mechanikus munkavégzést igénylő házi feladatokat.

 

Az írásbeli házi feladatokat a következő órán közösen, vagy egyénileg mindig ellenőrizzük, a hibákat javíttatjuk.

 

Az alsós iskolaotthonos osztályokban „az önálló tanulás” veszi át a házi feladat szerepét, amelyet a tanítók felügyeletével és segítségével az iskolában oldanak meg a tanulók. Differenciált formában, szükség esetén otthoni gyakorlásra feladatokat biztosítunk.

 

A felsős tanulószobai foglalkozás ideje alatt megfelelő szervezéssel és foglalkozás-vezetéssel biztosítani kell, hogy a tanulók másnapra felkészüljenek. A foglalkozásokat vezető pedagógus ellenőrzi az írásbeli feladatok elkészítését és ellenőrzi, segíti a szóbeli tanulást. Törekszünk arra, hogy a tanulók az aktuális napon feladott házi feladatokat maradéktalanul elvégezzék. Ehhez a nyugodt, tanulást segítő légkör megteremtése a foglalkozást tartó pedagógus feladata.

 

Hétvége előtt, péntekről hétfőre, kevesebb házi feladatot adunk, legyen idő a pihenésre és kikapcsolódásra.

 

Az őszi, téli, tavaszi szünet a kikapcsolódást szolgálja, erre az időszakra igyekszünk csak szorgalmi feladatot adni.

 

Törekszünk arra, hogy az írásbeli és szóbeli házi feladatok elvégzésének együttes ideje az átlagos képességű tanulók számára

1-2. évfolyamon 30-40 percnél,

3-4. évfolyamon 45-60 percnél,

5-8. évfolyamon 60-90 percnél nem legyen több naponta.

Részlet a Pedagógiai Program Helyi Tantervből

 

7.3. Az írásbeli beszámoltatás korlátai:

 

–         A félévi, év végi valamint a témazáró dolgozatokat egy héttel a megírás előtt be kell jelenteni.

–         Egy tanítási napon két nagydolgozatnál több nem íratható, az egyeztetés a szaktanárok feladata.

–         A 10 tanítási nap alatt ki nem javított dolgozatok érdemjegyének beszámításáról a tanuló nyilatkozik. Kivétel, ha a dolgozat kijavítása a pedagógus betegsége miatt késik.

 

Az otthoni, tanulószobai, napközis felkészülést a tanulási folyamat fontos, mással nem helyettesíthető részének tekintjük. Hétvégére, ünnepnapokra szóbeli és írásbeli feladatok adhatók, a napi önálló tanulásra fordítandó időkeretben, figyelembe véve a tanuló életkorát és terhelhetőségét.

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory