Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

2022/23-as tanév

 

A lemorzsolódást (korai iskolaelhagyást) tekintve intézményük nem érintett.

A lemorzsolódással veszélyeztetett 5-8. évfolyamosok számát, arányát félévente nyilvántartjuk, segítő, fejlesztő programokkal támogatjuk a problémák megoldását.

Az 1,1 mértékű tanulmányi átlag romlás intézményünkben nem fordul elő, a 3,00 alatti tanulmányi átlag javítása a célunk.

Valamennyi (58 fő)  8. osztályos tanulónk felvételt nyert középfokú tanintézménybe.

 20 fő gimnáziumokban, 24 fő szakgimnáziumokban, 14 fő szakközépiskolákban tanul tovább.

 

A 2022/23-as tanév végén évismétlő 4 fő (1 fő osztályozóvizsga elmulasztása miatt).

Javítóvizsgára utalt 6 fő 7 tantárgyból, mindenki sikeres vizsgát tett.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról határidőre adatot szolgáltattunk az Oktatási Hivatalnak az 1. és a 2. félév lezárultát követően.

Lemorzsolódással veszélyeztetettek aránya (5-8. évfolyamon: valamennyi esetben az összesített tanulmányi átlaga 3,00 alatti kritérium teljesült)

2022/23. II. félév 3,8 %

2022/23 I. félév 6 %

2021/22. II. félév 8 %

 

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory