A tehetséggondozás eszközrendszerének javítása a Petőfi iskolában

SZAKMAI_2

Mert játszani jó………….

A játék  az emberi tevékenység olyan sajátos formája, mely végigkíséri életünket. Nincs semmiféle kényszer, varázsa minden korosztályt magával ragad. Tükrözi a valóságot, és át is alakítja azt. A játék a gyermek természetes közege, ennek révén fedezi fel a világot. Megnyugtat, játszótársat közvetít, nevel és tanít.

A 2017/2018-as tanévben örömmel fogadtuk a hírt, miszerint az NTP-TFJ-17-0084 pályázat keretében iskolánk 1.600 000 Ft értékben eszközöket vásárolhat a tehetséggondozó foglalkozások hatékonyságának növelése érdekében.

A tehetséges tanulók nehéz szellemi, logikai játékok iránti érdeklődése, a felfedezve tanulás iránti igénye kimagasló. A foglalkozások során a rendelkezésre álló eszközök segítségével a gazdagítás, az erős és a fejlesztendő képességek erősítése volt a cél. Műhelymunka során 45 perces foglalkozások keretében valósult meg a beszerzett eszközökkel történő tehetséggondozás. Célunk a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség megteremtése volt.

A programban három kiemelt terület kapott szerepet:

  1. Logikai – matematikai tehetségterület

A résztvevő tanulók számára megvalósult az alapkészségek és a magasabb szintű gondolkodási képességek fejlesztése. A nehéz szellemi, logikai játékok iránti érdeklődés felkeltése mellett, a problémák megoldására való akarat kialakítása is megtörtént. A sikerélményhez juttatás a motivációt megteremtette. A fejlesztés az alsó tagozaton 7-10 évesek körében minden évfolyamon 3 csoportban, csoportonként 12 fővel valósult meg.

  1. Térbeli-vizuális és testi-kinetikus tehetségterület

Modell és makettépítés mint komplex tevékenység, sokoldalúan fejlesztette a tehetséges gyerekek térlátását, finommotorikus mozgását, kreativitását , problémamegoldó képességét. A tervezés és kivitelezés során formálódott a diákok műszaki szemlélete. A tanulók játszva szerezhettek ismereteket. Két csoportban (11-14 évesek) 24 diák tevékenykedett.

  1. Idegen nyelvi tehetségterület

A társasjátékok alkalmazásával fejlesztettük tanulóink szókincsét, nyelvhasználatát, a hallott és olvasott szövegek értését és beszédkészségét, s nagy hangsúlyt kapott a memóriafejlesztés, a logikai és értelmi képességek fejlesztése is. Némelyik játék kiválóan alkalmas volt valódi kommunikációs helyzetek, mindennapi szituációk gyakorlására. 11-14 éves felsős, és egy 7-10 éves alsós korcsoportban összesen 61 fő részvételével valósult meg.

A műhelyfoglalkozásokon kívül tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon havonta 1-2 alkalommal használták a gyermekek a tehetséggondozást segítő eszközöket, hogy minél szélesebb körben megvalósulhasson a fejlesztés, minél több tehetség kibontakozhasson.

Képkivágásolpő

A gyerekek örömmel, jó hangulatban használták az eszközöket. Mi játszani hívtuk, hívjuk őket. Játszva tanulni.

Lakatos Szabina szaktanár

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory