A tanév helyi rendje

 

A 2018/2019-es tanév helyi rendje

Az intézmény nyitvatartási ideje:

A tanulmányi munkával összefüggő foglalkozások 8-16 óráig tartanak.

Az intézmény főépülete 6-21.30 a Szabó Kálmán u. 35-37. szám alatti épület 7.30- 19 óráig tart nyitva.

A tanulmányi munkával kapcsolatos időpontok

2018. szeptember 3. hétfő A tanév első tanítási napja
2019. január 25. péntek Az első félév utolsó tanítási napja
2019. február 1. péntek A félévi értesítők kiosztásának határideje
2019. május 22. szerda 8 óra Országos idegen nyelvi szövegértés mérés (6., 8. évfolyam)
2019. május 29. szerda 8 óra Országos képességmérés (szövegértés, matematika)(6., 8. évfolyam)
2019. június 14. péntek Utolsó tanítási nap
2019. június 14. péntek 17.00 Ballagás
2019. június 20. csütörtök 16.00, 16.30 Tanévzáró, bizonyítványosztás osztálykeretben (felső, alsó)

 

Intézményi rendezvények

2018. szeptember 26. szerda A Világ Legnagyobb Tanórája – osztálykeretben
2018. szeptember 28. péntek 14-17 óráig Családi sportdélután és főzőfesztivál, alsósok egészségnapja
2018. október 1. hétfő A zene világnapja – zenés szünetek, dalstaféta
2018. október 5. péntek 8 óra Iskolai megemlékezés az aradi vértanúk napjáról – iskolarádió
2018. október 17. szerda 14 óra Őszi nevelési értekezlet – hazaindulás 13 órától
2018. október 19. péntek 12.45 óra Ünnepség október 23. alkalmából (2-8. évfolyam)
2018. november 10. szombat 11 óra Márton-napi program
2018. december 3-5., 10-12. Karácsonyi vásárok (alsó, felső tagozat)
2018. december 21. péntek 12.30 óra Karácsonyi műsor együtt az alsó és a felső tagozatnak
2019. január 14. hétfő 16 óra Óvodások iskolába hívogató családi programja
2019. január 16. szerda 8-12 óráig Nyílt nap a leendő elsősök számára
2019. február 6. szerda 8-9.40 óráig Nyitott Kapu Program (nyílt órák az 1. és 2. órában)
2019. február 15. péntek 14.00 óra Farsang (felső tagozat) és táncmulatság
2019. február 22. péntek 13.30 óra Farsang (alsó tagozat) 2-4. osztály, elsősök az osztályban
2019. február 25. hétfő A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak napja
2019. március 14. csütörtök 9.30 és 12.30 Ünnepi megemlékezések március 15. alkalmából
2019. március 21. csütörtök 9.00 Petőfi-nap (megnyitó, majd városi, megyei versenyek) tanítás nélküli
2019 március 28-június 13. csütörtökönként 5. évfolyamosok úszásoktatása
2019. április 16. kedd A holokauszt áldozatainak napja
2019. június 4. kedd Diákönkormányzati nap, Nemzeti Összetartozás Napja tanítás nélküli
2019. június 7. péntek Osztálykirándulások napja – tanítás nélküli

 

Szünetek időpontja

Őszi szünet  utolsó nap előtte: október 26., első nap utána: november 5.)
Téli szünet  utolsó nap előtte: december 21., első nap utána: január 3.)
Tavaszi szünet  utolsó nap előtte: április 17., első nap utána: április 24.)

 

Tanítás nélküli munkanapok

2018. október 13. szombat Kihelyezett nevelőtestületi szakmai nap
2018. november 13. kedd Pályaorientációs nap (iskolai program a gyerekek részvételével)
2019. február 11. hétfő Félévi nevelési értekezlet
2019. március 21. csütörtök Petőfi-nap (városi és megyei versenyek) meghívott gyerekekkel
2019. június 4. kedd Diákönkormányzati nap, Nemzeti Összetartozás Napja a gyerekekkel
2019. június 7. péntek osztálykirándulások napja (iskolán kívüli program a gyerekekkel)

 

Munkanap áthelyezések

 

2018. október 22. hétfő helyette munkanap: október 13. tanítás nélküli!
2018. november 2. péntek helyette munkanap: november 10. keddi órarenddel
2018. december 24. hétfő helyette munkanap: december 1. hétfői órarenddel
2018. december 31. hétfő helyette munkanap: december 15. szerdai órarenddel

 

Munkaszüneti napok (az iskolai szüneteken kívüli időpontokban)

2018. október 23. kedd  Az 1956-os Forradalom ünnepe
 2019. március 15. péntek  Nemzeti ünnep
2019. május 1. szerda  Munka ünnepe
 2019. június 10. hétfő   Pünkösd

Szülői értekezletek időpontja

2018. szeptember 10.   hétfő 16.00, 17.00 Felső tagozat fogadóórája majd szülői értekezlete
2018. szeptember 11. kedd 16.30 Alsó tagozat őszi szülői értekezlete
2018. november 15. csütörtök 16.30 Továbbtanulási szülői értekezlet
2019. február 4. hétfő 16.00, 17.00 Felső tagozat fogadóórája majd szülői értekezlete
2019. február 5. kedd 16.30 Alsó tagozat félévi szülői értekezlete
2019. május 6. hétfő 16.00, 17.00 Felső tagozat fogadóórája majd szülői értekezlete
2019. május 7. kedd 16.30 Alsó tagozat tavaszi szülői értekezlete
2019. május 29. szerda 16.30 Leendő elsősök szülői értekezlete

 

Középiskolai felvételi eljárás – a 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének kivonata

2018. december 8. Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára
2019. január 19. szombat 10.00 Írásbeli a kilencedik évfolyamra, valamint a 6 és 8 osztályos gimnáziumokba
2019. január 24. csütörtök 14.00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák
2019. február 7. Értesítés az írásbeli felvételi eredményéről
2019. február 18. Jelentkezési és adatlapok továbbítása
2019. február 21-től március 14-ig Általános felvételi eljárás, szóbeli meghallgatások
2019. március 18. Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása
2019. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége
2019. április 30. Értesítés felvételről vagy elutasításról
2019. június 1. Fellebbezések elbírálása
2019. június 17. Jelentkezés a Köznevelési és Szakképzési Hídprogramba

 

Vezetői benntartózkodás (reggel: 7.35-től, délután: 16.30-ig)

Komáromi Julianna intézményvezető  kedd reggel, péntek délután

(pénteken 14.00 – 16.00-ig fogadóóra)

Polonkainé Nagy Erika  általános intézményvezető-helyettes szerda, péntek reggel, hétfő, csütörtök délután

(hétfőn 14.30 – 15.30-ig fogadóóra)

Faragó Istvánné  nevelési intézményvezető-helyettes hétfő, csütörtök reggel, kedd, szerda délután

(kedden 14.30-15.30-ig fogadóóra)

A tanítás nélküli napokon írásban bejelentett, nagyobb számú igény esetén ügyeletet biztosítunk.

Debrecen, 2018. szeptember 1.

 

    Komáromi Julianna intézményvezető

 

Az étkeztetést szervezi:  Debreceni Intézményműködtető Központ

Lemondást (mely az ingyenesek számára is kötelező) csak az étkezési jegy visszaadása esetén áll módjukban figyelembe venni.

A térítési díj befizetése a tárgyhónap előtti napon az alábbi kiírás szerint, következő héten egy pótbefizetési napon 7-17 óráig Pappné Gnáj Mária élelmezésszervezőnél történik. Étkezés lemondása és visszarendelése 9 óráig lehetséges (legkorábban másnapra) a 06-30/462-8004 telefonszámon. Menüválasztás elmulasztása esetén „A” menüt kap a gyermek.

DIM iroda: régi épület félemelet, 1. tanterem mellett

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: az Iskolai étkezés menüpontban

esedékesség

befizetés

pótbefizetés

csoportos beszedéssel a levonás időpontja

2018. szeptember havi augusztus 29.
szeptember 5. szept. 5.
2018. október havi szeptember 26.
október 3. október 4.
2018. november havi október 31.
november 7. november 11.
2018. december havi november 28.
december 5. december 5.
2019. január havi január 9.
január 10.
január
2019. február havi január 30.
február 6. február
2019. március havi február 27.          március 6. március
2019. április havi március 27.
április 3. április
2019. május havi április 24. május 8. május
2019. június havi május 29.
június 5. június

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory